dr hab. n. med. Renata Talar-Wojnarowska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista chorób wewnętrznych (2007) i gastroenterologii (2012). Stypendystka programu TEMPRA na Uniwersytecie Claude Bernard w Lyonie. W 2004 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a w 2014 uzyskała stopień doktora habilitowanego, zajmując się molekularnym podłożem raka trzustki. Od początku pracy zawodowej związana z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, od 2007 pracuje na stanowisku adiunkta.

Jest współautorką ponad 80 prac oryginalnych, poglądowych i kazuistycznych, dotyczących głównie chorób trzustki oraz nieswoistych chorób zapalnych jelit. Od 2012 roku uczestniczy w pracach międzynarodowego konsorcjum naukowego PANDoRa – PANcreatic Disease Research. Recenzentka prac w wielu czasopismach o zasięgu międzynarodowym, m.in. „International Journal of Cancer”, „Pancreatology”, „Journal of Pancreas”, „Przegląd Gastroenterologiczny”. Laureatka indywidualnych i zespołowych nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Należy do Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Klubu Trzustkowego, European Pancreatic Club oraz European Crohn`s and Colitis Organisation.