Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”: 8 i 22 października 2020.
Na początku września Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” podjęła decyzję, że tradycyjna Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTS” – spotkanie środowiska ochrony zdrowia w Polsce – zostanie zamieniona na dwa mniejsze spotkania. Uroczyste wręczanie statuetek odbędzie się 8 i 22 października 2020 o godz. 16.00 w hotelu Sheraton.
Laureaci Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” to osoby wybitne i nietuzinkowe. Na ich sukces składają się codzienna praca, wytrwałość, dążenie do celu. Serdeczną atmosferą kameralnych spotkań chcemy zrekompensować Laureatom ponad półroczne oczekiwanie na ceremonię wręczenia Nagród Zaufania „Złoty OTIS 2020”.
Czytaj więcej

dr n. med. Antoni Sydor

Honorowa Nagroda Zaufania „Lekarz i Społecznik”:

Dr n. med. Antoni Sydor, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii, ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie.

Gdy wyjeżdżał na studia, jego ojciec powiedział mu: „Żyj tak, abyś pozostawił po sobie trwały ślad.” Stara się tę zasadę realizować przez całe życie. Po ukończeniu w 1969 roku studiów w Akademii Medycznej w Białymstoku pracował w Zakładzie Patomorfologii, a następnie w Klinice Kardiologii. W tym okresie doktoryzował się oraz uzyskał II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych. W 1981 roku wyjechał do Tarnowa, gdzie został ordynatorem I Oddziału Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnowie. Zorganizował i uruchomił tam pododdział dializ, wyposażony w nowoczesne aparaty do hemodializy. W 1983 roku zorganizował Wojewódzką Poradnię Nefrologiczną. W 1993 roku powołany został na stanowisko ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza, w którym zorganizował i uruchomił oddział o profilu nefrologicznym i ośrodek dializ, którym kieruje do chwili obecnej.
Pierwszy w Polsce wykonał biopsję nerki przy użyciu urządzenia automatycznego oraz jako jeden z pierwszych w kraju wprowadził do leczenia niedokrwistości u chorych dializowanych ludzką rekombinowaną erytropoetynę. Kierowany przez niego Ośrodek Dializ aktywnie uczestniczy w programie przygotowania pacjentów z niewydolnością nerek i dializowanych do przeszczepów nerki ze szczególnym uwzględnieniem dawców żywych.

Dr Sydor prowadzi m.in. wieloletnie ogólnopolskie badanie nad zachorowalnością na nowotwory złośliwe u chorych dializowanych, a także realizuje wraz z zespołem liczne badania kliniczne nowych leków. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Towarzystwa Internistów Polskich, autorem i współautorem ponad 40 prac naukowych oraz wielu doniesień naukowych prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych, organizatorem wielu sympozjów i konferencji naukowych. Od 2002 roku jest starszym wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.
Dr Sydor jest też lekarzem społecznikiem. Sam mówi: „Największej wrażliwości nauczył mnie najmłodszy brat z zespołem Downa”. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Tarnowie. Od 1991 roku do chwili obecnej pełni przez kolejne kadencje funkcję Prezesa Zarządu Oddziału PTL w Tarnowie. W październiku 2015 roku został wybrany na stanowisko wiceprezesa Zarządu Głównego PTL. W Warszawie. Pod jego kierunkiem odbyło się w Tarnowie setki konferencji, sympozjów i posiedzeń naukowo-szkoleniowych, z udziałem najwybitniejszych polskich lekarzy. Był założycielem i przez kilkanaście lat prezesem Fundacji Szpitali Tarnowskich, która zajmowała się gromadzeniem środków na zakup nowoczesnej aparatury. Zainicjował i organizował w Tarnowie Krajowe Kongresy „EKO-MED”. Jest też inicjatorem i współorganizatorem koncertów charytatywnych na rzecz powstającego w Tarnowie hospicjum „Via spei”, w których wykonawcami byli lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci z tarnowskich placówek służby zdrowia. Sam podczas koncertów gra na fortepianie. Hospicjum – wspólna inicjatywa Fundacji Kromka Chleba i Diecezji Tarnowskiej – będzie pierwszym hospicjum stacjonarnym w Tarnowie i jednym z najnowocześniejszych pod względem architektonicznym ośrodków tego rodzaju w Polsce. Ma trójkę dzieci oraz dziewięcioro wnucząt.