Produkty Innowacyjne „Złoty Otis 2018”

Z okazji XV-lecia naszej Nagrody, utworzyliśmy dodatkową, okolicznościową kategorię – „Produkty Innowacyjne”.

Zamierzamy przyznać statuetki Nagrody Zaufania „Złoty Otis 2018” w następujących kategoriach:

  1. Innowacyjne leki RX.
  2. Innowacyjne leki OTC.
  3.  Innowacyjny polski produkt dla zdrowia.
  4. Innowacyjny lek, wyrób lub sprzęt medyczny wyprodukowany w Polsce.

O przyznaniu Nagrody Zaufania zadecyduje Kapituła, wsparta opinią specjalistów, których
powoła po poznaniu specyfiki zgłoszonych do Nagrody produktów.

Zgłoszenia produktów innowacyjnych przyjmujemy do dnia 16 lutego 2018 r.

Dodatkowe informacje o zgłoszeniach produktu i możliwościach sponsoringowych
można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 626 88 68-70
Zapraszamy!

Mariusz Słomka, mariusz.slomka@zlotyotis.pl | tel. kom. 517 211 796
Szymon Baraniecki, szymon.baraniecki@zlotyotis.pl | tel. kom. 724 808 887
Paweł Kruś, pawel.krus@zlotyotis.pl | tel. kom. 501 030 854