Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”: 8 i 22 października 2020.
Na początku września Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” podjęła decyzję, że tradycyjna Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTS” – spotkanie środowiska ochrony zdrowia w Polsce – zostanie zamieniona na dwa mniejsze spotkania. Uroczyste wręczanie statuetek odbędzie się 8 i 22 października 2020 o godz. 16.00 w hotelu Sheraton.
Laureaci Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” to osoby wybitne i nietuzinkowe. Na ich sukces składają się codzienna praca, wytrwałość, dążenie do celu. Serdeczną atmosferą kameralnych spotkań chcemy zrekompensować Laureatom ponad półroczne oczekiwanie na ceremonię wręczenia Nagród Zaufania „Złoty OTIS 2020”.
Czytaj więcej

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Talar-Wojnarowska, prof. UM

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, specjalistka chorób wewnętrznych (2007) i gastroenterologii (2012). Stypendystka programu TEMPRA na Uniwersytecie Claude Bernard w Lyonie. W 2004 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską, a w 2014 uzyskała stopień doktora habilitowanego, zajmując się molekularnym podłożem raka trzustki i diagnostyką różnicową guzów trzustki. Laureatka indywidualnych i zespołowych nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku pracy zawodowej związana z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, od 2020 roku pracuje na stanowisku profesora uczelni.

Jest współautorką ponad 90 prac oryginalnych, poglądowych i kazuistycznych, dotyczących głównie chorób trzustki oraz nieswoistych chorób zapalnych jelit. Od 2012 roku uczestniczy w pracach międzynarodowego konsorcjum naukowego PANDoRa – PANcreatic Disease Research, zainicjowanego w ramach prac Genomic Epidemiology Group, German Cancer Research Center w Heidelbergu. Ekspertka w interdyscyplinarnym projekcie edukacyjno – naukowym Polska Sieć Amyloidozy. W kręgu jej zainteresowań klinicznych są nieswoiste zapalenia jelit, prowadzi programy terapii biologicznej choroby Leśniowskiego – Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Należy do Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Klubu Trzustkowego, European Pancreatic Club oraz European Crohn`s and Colitis Organisation.