Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”: 8 i 22 października 2020.
Na początku września Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” podjęła decyzję, że tradycyjna Gala rozdania Nagrody Zaufania „Złoty OTS” – spotkanie środowiska ochrony zdrowia w Polsce – zostanie zamieniona na dwa mniejsze spotkania. Uroczyste wręczanie statuetek odbędzie się 8 i 22 października 2020 o godz. 16.00 w hotelu Sheraton.
Laureaci Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” to osoby wybitne i nietuzinkowe. Na ich sukces składają się codzienna praca, wytrwałość, dążenie do celu. Serdeczną atmosferą kameralnych spotkań chcemy zrekompensować Laureatom ponad półroczne oczekiwanie na ceremonię wręczenia Nagród Zaufania „Złoty OTIS 2020”.
Czytaj więcej

prof. Wojciech Witkiewicz

Honorowa Nagroda Zaufania w medycynie za osiągnięcia w roku 2015:

Profesor Wojciech Witkiewicz, specjalista chirurg, angiochirurg, transplantolog, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, organizator i ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Transplantacyjnej, Onkologicznej i Chemioterapii. Zorganizował nowocześnie wyposażony Szpital, który od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach najlepszych szpitali w Polsce. Szpital uzyskał status Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w 2006 roku, a status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w 2014 roku. Dzięki zaangażowaniu Profesora działalność innowacyjna i naukowo-badawcza stanowi znak firmowy działalności Szpitala.

Osiągnięciem prof. Witkiewicza jest wyposażenie Szpitala w robota chirurgicznego da Vinci, jedyne tego typu urządzenie w Polsce. Prof. Witkiewicz wprowadził po raz pierwszy w Polsce operacje z użyciem robota da Vinci w chirurgii ogólnej, onkologicznej, naczyniowej, urologii i ginekologii. Dzięki temu operacje stały się bardziej precyzyjne, ponieważ została wyeliminowana niedokładność ludzkiej ręki, która przy skomplikowanych operacjach jest niezwykle problematyczna. Innym osiągnięciem Profesora jest realizacja pierwszego w Polsce projektu pilotażowego wdrożenia miedzi przeciwdrobnoustrojowej oraz przeprowadzenie badań mikrobiologicznych, które wykazały skuteczność tego procesu.

Prof. Witkiewicz jest kierownikiem projektu kluczowego „WROVASC – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka finansowanego z funduszy UE. W projekt jest zaangażowanych ponad dwustu badaczy z różnych ośrodków naukowych z całej Polski, m.in. z Uniwersytetem Przyrodniczym i Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, Politechniką Wrocławską, Collegium Medium w Krakowie, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Umożliwia on zintegrowanie wieloośrodkowych badań przedklinicznych i zastosowanie nowych technologii medycznych i biotechnologii w kompleksowej diagnostyce, profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji chorych. Projekt skupia się na chorobach sercowo-naczyniowych, m.in. miażdżycy tętnic, przewlekłej niewydolności krążenia. Wykorzystanie w ich leczeniu nowych technologii medycznych i innowacyjnych rozwiązań ma się przyczynić do poprawy życia pacjentów, a także promocji polskich naukowców, których badania publikowane są na całym świecie. To w ramach Wrovasku zostały przeprowadzone odkrywcze badania związane między innymi z możliwością wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu ran i oceny terapii w stwardnieniu rozsianym.

„Lekarz, który daje nadzieję”, „kiedy walczy o ludzkie życie, zapomina o własnym”, „lekarz o wielkim sercu, dla którego najważniejszy jest pacjent” – tak o profesorze Wojciechu Witkiewiczu mówią pacjenci. On sam o sobie: „Każdy ma w swoim życiu misję do spełnienia. Moją jest ratowanie ludzkiego życia. Jeśli człowiek konsekwentnie się tej misji poświęci, to jest w stanie zapalać innych. Trzeba mieć odwagę marzyć, by mieć siłę do realizowania tej misji.”