RWE STOEN

Społeczna Rada Instytutu

Społeczną Radę Instytutu stworzą Firmy, którze prowadzą społecznie odpowiedzialną politykę wobec swoich pracowników i kraju działania.

Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” oczekuje od nich pomocy w realizowaniu społecznych akcji profilaktycznych i działań edukacyjnych zaproponowanych przez Kapitułę. Instytut będzie wspierać medialnie i merytorycznie (przez udział wybitnych lekarzy specjalistów i dziennikarzy) programy zdrowotne dla pracowników proponowane przez społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstwa.

Firmy, które przystąpią do Społecznej Rady Instytutu, muszą zobowiązać się do rozpowszechnienia wśród swoich pracowników przynajmniej 4 razy w roku materiałów edukacyjnych związanych ze zdrowiem i przekazać im zaproszenia do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych organizowanych i rekomendowanych przez Kapitułę Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”. W najbliższych dniach zwrócimy się z zaproszeniem do Laureatów Nagrody z lat ubiegłych: RWE Polska (2009 i 2012), Jeronimo Martins (2011) i Volkswagen Polska (2013) oraz do innych firm zatrudniających minimum 3000 osób.

Chcemy, przy udziale Społecznej Rady Instytutu, zbudować możliwość bezpośredniego dotarcia z informacją o zdrowiu do 100 000 polskich rodzin do końca 2013 r.
Wszystkie Firmy, które chcą przystąpić do Społecznej Radzie Instytutu, serdecznie zapraszamy.

Kontakt: pawel.krus@zlotyotis.pl