Laureaci Nagrody Zaufania Złoty Otis 2023

Kategoria: dorobek życia w medycynie

 1. Prof. Tadeusz Robak
 2. Prof. Kazimierz Suwalski

Kategoria: dorobek życia w farmacji

 1. Prof. Jakub Fichna

Kategoria: dorobek życia w stomatologii

 1. Prof. Honorata Shaw

Kategoria: dorobek życia w diagnostyce laboratoryjnej

 1. Prof. Bogdan Solnica

Kategoria: Media i Zdrowie

 1. Red. Wojciech Kuta 

Kategoria: lekarz i społecznik

 1. Doktor Paweł Pecuszok

Kategoria: rozwój uczelni medycznych

 1. Prof. Bogusław Machaliński
  Za wybitne osiągnięcia w rozwoju naukowym, dydaktycznym i infrastrukturalnym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
 2. Prof. Tomasz Szczepański
  Za wybitne osiągnięcia w rozwoju naukowym, dydaktycznym i infrastrukturalnym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Kategoria: Akcje profilaktyczne i edukacyjne

 1. Adamed dla Rodziny i Raport „Stan Zdrowia Polaków”
  Kampania Profilaktyczna i Edukacyjna 2022
 2. Servier dla Serca
  20 Lat Kampanii Społecznej (2004-2023)
 3. Prof. Wojciech Golusiński
  Za akcje edukacyjne o nowotworach głowy i szyji

Kategoria: Nagrody przyszłości medycyny

 1. Prof. Tomasz Banasiewicz z Zespołem
  Za Opracowanie Zasad i Wprowadzenie Programu Prehabilitacji Onkologicznej w Polsce
 2. Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych
 3. Prof. Marek Rękas
  Za osiągnięcia w chirurgii okulistycznej
 4. Dr hab. Michał Brzeziński
  Za zaangażowanie w tworzenie systemu profilaktyki i leczenia otyłości u najmłodszych
 5. Prof. Waldemar Wierzba
  Za powołanie, organizację leczenia i badań naukowych Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.
 6. Dr hab. Arkadiusz Kazimierczak
  Za przezskórną naprawę aorty piersiowo-brzusznej przy pomocy modyfikowanego stent-graftu i techniki 3d

Kategoria: Debiuty naukowe w medycynie

W tej kategorii zostanie przyznane II Stypendium Nagrody Zaufania w kwocie 30.000 zł. Oficjalne ogłoszenie Laureata nastąpi 25 kwietnia 2023, ok. godz. 16.45.

II Stypendium Nagrody Zaufania, po ocenie dorobku naukowego Laureatów kategorii „Debiuty naukowe w medycynie”, przyznaje Zespół Stypendialny Kapituły w składzie: prof. Piotr Hoffman – przewodniczący, prof. Marcin Czech, prof. Romuald Olszański,prof. Tomasz Stompór i  prof. Piotr Trzonkowski.

 1. Dr  n. med. i n. o zdr. Monika Maria Gawałko
  Warszawski Uniwersytet Medyczny
 2. Dr n. med. Grzegorz K. Jakubiak
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 3. Dr n. med. Paulina Krawiec, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 4. Prof. Marta Pokrywczyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Kategoria:

Nagrody Dla Organizacji Pacjentów

 1. Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki
 2. Stowarzyszenie Osób z Wrodzoną Łamliwością Kości
 3. Hematoonkologiczni Stowarzyszenie Chorych Na Nowotwory Krwi i Ich Bliskich

Nagroda Specjalna:

 1.  Dr hab. Roland Rółkowski
  Nagroda Specjalna w Diagnostyce Laboratoryjnej

Kategoria: Nagrody Specjalne z okazji 20-lecia Nagrody Zaufania Złoty OTIS

 1. „Za twórczą pracę w Kapitule Nagrody Zaufania ZŁOTY OTIS (2003 – 2023)”. Lista osób nagrodzonych zostanie ujawniona 25 kwietnia 2023, podczas gali Nagrody.
 2. „Za inspirowanie i solidarność z Nagrodą Zaufania ZŁOTY OTIS (2003 – 2023)”

Lista osób nagrodzonych z okazji 20-lecia Nagrody Zaufania zostanie ujawniona 25 kwietnia 2023, podczas gali Nagrody.

Kategoria: Za pracę dla polskiej ochrony zdrowia w latach 2019-2023.

Lista Laureatów nagród specjalnych „Byki Zdrowia” Nagrody Zaufania Złoty OTIS zostanie opublikowana w terminie późniejszym.