prof. Piotr Radziszewski

prof. Piotr Radziszewski

Piotr Radziszewski (ur. 1 stycznia 1970 w Pszczynie), profesor nauk medycznych,specjalista urolog,chirurg, kierownik Kliniki Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, , członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Główne obszary zaiteresowań zawodowych to neurourologia i onkologia , ze szczególnym uwzględnieniem biomarkerów chorób oraz medycyna personalizowana

Profesor Piotr Radziszewski jest aktywnie zaangażowany w tworzenie polityki zdrowotnej w Polsce. Prowadzi wiele spotkań z pacjentami, doradza organizacjom pacjenckim i pozarządowym. W codziennej praktyce klinicznej kieruje się zasadą indywidualne podejście do każdego pacjenta. Jest wielkim orędownikiem leczenia personalizowanego oraz wczesnego wykrywania. Autor ponad 300 artykułów naukowych, kilkunastu podręczników akademickich i licznych opracowań popularno-naukowych. Zaangażowany w edukację młodego pokolenia lekarzy. Medycyna jest dla niego Nauką i Sztuką.

W latach 2005-2007 był członkiem Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Trzymania Moczu (ICS), w latach 2011-2017 a od 2011 r. członkiem Komitetu Naukowego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego, a w latach 2006-2014 członkiem Zarządu Sekcji Urologii Czynnościowej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Od 2004 roku jest członkiem Międzynarodowych Konsultacji nt. Nietrzymania moczu (WHO),. Recenzent w licznych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym (European Urology, Urogynecology, Urologia Internationalis, Videochirurgia i in.). Członek komitetów redakcyjnych Neurology and Urodynamics, Central European Journal of Urology, Archives of Medical Sciences i in. Członek grupy F1000, zajmującej się oceną najlepszych artykułow z dziedziny urologii.Od wielu lat zajmuje sie edukacją urologów zarówno w kraju jak i za granicą, organizując liczne zjazdy naukowe (Neurourologia, Uroradioonkologia) oraz wykładając na kongresach krajowych i zagranicznych. Od 2011 roku jest wykładowcą Europejskiej Szkoły Urologii oraz Programu Szkoleniowego Rezydentów w Europie (EUREP). Przebywał na stażach naukowych w Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Kontynuuje naukową współpracuje z wieloma ośrodkami w kraju oraz za granicą (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Francja).