Stypendium Kapituły Nagrody Zaufania

Szanowni Państwo,

W tym roku, po raz pierwszy w historii stworzyliśmy Stypendium Kapituły Nagrody Zaufania.

Jego wysokość ogłosimy 10 maja br., podczas XIX Gali Nagrody.

Otrzyma je dr Karolina Łuczkowska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego ( informacje poniżej). Stypendium Kapituły Nagrody Zaufania pomoże w rozwijaniu jej pasji naukowej.

Prosimy o wpłaty indywidualne od 100PLN, firmy i instytucje od 2.000PLN.

Prosimy o wpłaty do 8 maja 2022.

Wszystkim Donatorom podziękujemy podczas wręczenia stypendium na Gali (jeśli nie zastrzegą sobie anonimowości).

Dziękuję Szymonowi Chrostowskiemu, prezesowi Fundacji Wygrajmy Zdrowie, za nieocenioną pomoc.

Z podziękowaniem i pozdrowieniami

Paweł Kruś, przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS

Prosimy o przelewy:

Numer konta: 40 1240 6410 1111 0010 4995 0536 Bank Pekao SA

Dla: Fundacja Wygrajmy Zdrowie, ul. Piękna 28/34 lok. 53, 00-547 Warszawa,

Tytuł: Darowizna na rzecz stypendium dr Karoliny Łuczkowskiej.

Uwagi: istnieje możliwość wystawienia rachunku dla Darczyńcy. Proszę zaznaczyć taką potrzebę na przelewie i przesłać dane Firmy .

O Laureatce:

Werdykt Zespołu Stypendialnego Kapituły Nagrody Zaufania w składzie: prof. Piotr Hoffman (przewodniczący), prof. Romuald Olszański ( pomysłodawca stypendium), prof. Marcin Czech, prof. Tomasz Stompór, prof. Piotr Trzonkowski:

„Pierwsze Stypendium Kapituły przyznajemy dr Karolinie Łuczkowskiej. Jest co prawda najstarsza z kandydatów (ale bardzo młoda!!! – zaledwie 32 lata), natomiast dorobek ma zaiste „profesorski”. Bardzo błyskotliwe połączenie publikacji na styku nauk podstawowych i klinicznych. Publikacje z obszarów immunologii, onkologii/onko-hematologii, medycyny regeneracyjnej, chorób neurodegeneracyjnych. Szerokie zainteresowania naukowe, jednak dorobek spójny, połączony wspólnym mianownikiem solidnego warsztatu eksperymentalnego.”

Życiorys Laureatki:

Dr n. med. Karolina Łuczkowska (ur. 20.10.1989 w Gryfinie), w latach 2014-2020 w ramach studium doktoranckiego w Zakładzie Patologii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie realizowała rozprawę doktorską pt. „Mechanizm działania bortezomibu w aspekcie wybranych parametrów molekularnych i klinicznych” (promotor: prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński), którą obroniła z wyróżnieniem summa cum laude w dniu 21.10.2020r.

Aktualnie zatrudniona jest na stanowisku asystenta w Zakładzie Patologii Ogólnej PUM w Szczecinie. Rozprawa doktorska składała się z cyklu trzech prac, które zostały opublikowane w międzynarodowych czasopismach znajdujących się na Liście Filadelfilskiej o łącznym współczynniku oddziaływania IF 10,91 oraz 305 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w których dr  Karolina Łuczkowska jest pierwszą autorką. Tematyka  rozprawy doktorskiej ściśle związana jest z zastosowaniem preparatu bortezomib i oceną jego działania. Obecnie obszar badawczy będący zainteresowaniem dr n. med. Karoliny Łuczkowskiej  nadal skupia się na dogłębnym poznaniu molekularnych i epigenetycznych przyczyn w odniesieniu do uciążliwego problemu klinicznego jakim jest polineuropatia obwodowa pojawiająca się u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym jak również na przyczynach rozwoju lekooporności w chorobach onkologicznych.

Szczególną uwagę zwraca całościowy dorobek naukowy dr n. med Karoliny Łuczkowskiej, który obejmuje 27 pełnotekstowe prace naukowe o łącznym współczynniku oddziaływania IF 127.23 oraz 2430 punktów MNiSW. Obecnie jest kierownikiem grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w obszarze wpływu witaminy 25(OH)D i VK2 MK-7 na skuteczność leczenia onkohematologicznego.