Archiwa tagu: Kapituła Nagrody

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus

Specjalista chorób wewnętrznych, hematologii oraz onkologii klinicznej

Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie (1989 r.). Pracowała w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (od 1991 r.). Kierownik Samodzielnej Pracowni Transplantologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (od 2013 r.), od czerwca 2019 jest kierownikiem Oddziału Chorób Układu Chłonnego w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Od 2019 r. prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT). Autor i współautor wielu publikacji w zakresie hematologii, onkologii oraz immunologii klinicznej, autor rozdziałów w podręcznikach medycznych, recenzent w polskich oraz międzynarodowych czasopismach naukowych.

dr n. med. Mateusz Gliwiński

adiunkt w Katedrze i Zakładzie Immunologii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Stypendysta European Federation of Immunological Societies – EFIS. Laureat Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2021” w kategorii debiuty naukowe za udowodnienie roli proinsuliny jako dominującego autoantygenu w rozwoju cukrzycy typu 1 i stworzenie podstaw nowej terapii komórkowej.

W wywiadzie do folderu „Laureaci Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2021”(czerwiec 2021) mówił: „Miałem wielkie szczęście, że do swojego zespołu zaprosił mnie prof. Piotr Trzonkowski, kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii, który od kilku lat zajmował się terapiami komórkowymi opartymi na immunosupresyjnych limfocytach regulatorowych i poszukiwaniem nowych leków immunosupresyjnych, także w przypadku cukrzycy typu 1. (…) Głównym celem mojej pracy było wyjaśnienie roli komórek antygenowo-specyficznych, a zwłaszcza Tregs, w regulacji układu immunologicznego w cukrzycy typu 1 oraz możliwość ich zastosowania w terapii. Wydawało mi się to o tyle istotne, że w ostatnich latach nastąpił rozwój terapii komórkowej z wykorzystaniem Tregs w celu opracowania immunosupresji, która hamowałaby niepożądane reakcje autoimmunizacyjne bez ogólnoustrojowego hamowania układu immunologicznego pacjenta.”

prof. dr hab. n med. Piotr L. Chłosta, FEBU, FRCS (Glasg.)

chirurg, specjalista urolog

Główne kierunki zainteresowań naukowych i zawodowych: urologia onkologiczna, endourologia, urologia laparoskopowa oraz nauczanie urologii.

kierownik Katedry i Kliniki Urologii  UJ CM w Krakowie, kierownik Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, konsultant naukowy Kliniki Urologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii  w Kielcach, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego (od 2015 roku), profesor – adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu

Prof. Piotr Chłosta jest absolwentem Szkoły Muzycznej im. G. Bacewicz we Wrocławiu w klasie skrzypiec i Wydziału Lekarskiego wrocławskiej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich. Uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej (1995) oraz II st. urologii (1998). Habilitował się w 2010 roku, w 2014 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. W latach 2004-2012 konsultant wojewódzki w dziedzinie urologii dla województwa świętokrzyskiego. Profesor wizytujący Universitätsklinikum für Urologie Carl Gustav Carus Dresden.
Wieloletni działacz i obecny prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU). W latach 2008-2015  przewodniczący Sekcji Endourologii i ESWL PTU, a w latach 2002-2014 delegat PTU do Europejskiej Rady Urologii (European Board of Urology). Członek Honorowy Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Węgierskiego, Czeskiego i  Słowackiego Towarzystwa Urologicznego oraz New York Section of American Urological Association. Członek egzekutywy wielu towarzystw naukowych, m.in. European Association of Urology (EAU), Association of Academic European Urologists (AAEU), Laparoscopy Working Group of European Section Uro-Technology (ESUT), European Association of Urology Section of Uro – Oncology (EAU – ESOU), American Urological Association (AUA), a od 2014 roku Royal College of Surgeons (FRCS[Glasg]). Doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. I. Semmelweissa w Budapeszcie. Profesor Adiunkt w Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu od 2021 r.

Redaktor i współautor pierwszego w Polsce Atlasu Laparoskopii Urologicznej. Wprowadził do rodzimej urologii szereg nowatorskich metod operacyjnych i oryginalnych modyfikacji sposobów leczenia zabiegowego. W przeszłości – jako uczeń profesora Andrzeja Borówki, kierownik Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i profesor nadzwyczajny w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – rozwinął minimalnie inwazyjną metodę biopsji mającą zastosowanie w przypadku znacznie zaawansowanego raka  pęcherza moczowego oraz współtworzył i wdrożył  metodę przezskórnej cystolitotrypsji (PCCL) w leczeniu chorych na kamicę pęcherza moczowego.

Wykonał pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych na świecie laparoskopowe wycięcie zaotrzewnowych węzłów chłonnych u chorych na przerzutowego raka jądra, jako pierwszy w Polsce wytworzył zastępczy pęcherz jelitowy wyłącznie laparoskopowo oraz jako pierwszy urolog na świecie wykonał operację wszczepienia sztucznego zwieracza wokoło cewki sterczowej u mężczyzny metodą laparoskopii.

Jest autorem lub współautorem ponad 250 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych medycznych czasopismach naukowych w kraju i za granicą oraz kilkunastu rozdziałów w książkach.

Laureat wielu nagród  krajowych i międzynarodowych, w tym Ministra Zdrowia RP. Laureat Distinguished Service Award przyznanej przez Europejską Radę Urologii (EBU) w roku 2014 oraz EBU Golden Pin w roku 2019 za zasługi w dziedzinie edukacji i kształcenia podyplomowego w urologii w wymiarze europejskim. Ambasador Kongresów Polskich. Pomysłodawca i dyrektor programowy festiwalu KultURO, imprezy naukowo-kulturalnej odbywającej się w Krakowie dedykowanej promowaniu kultury zdrowotnej w dziedzinie urologii i profilaktyce chorób układu moczowego. Współzałożyciel, lider  i gitarzysta zespołu rockowego EndoPower.

Dr hab. Marek Rudnicki

professor of surgery, University of Illinois, Chicago

Pochodzi z Łańcuta. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, Wydział Lekarski (1972), doktorat (1980), habilitacja z chirurgii (1993). W latach 1972-1987 był nauczycielem akademickim, pracował jako chirurg w ŚAM Centralnym Szpitalu Klinicznym Katowice-Ligota.

Od 1980 roku działał w „Solidarności”: był współzałożycielem, członkiem Komitetu Założycielskiego w ŚAM. 16 grudnia 1981 roku po pacyfikacji Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” nadał komunikat radiowy zawracający karetki z rannymi górnikami ze szpitali kontrolowanych przez MSW do cywilnego CSK w Katowicach-Ligocie. W latach 1982-1987 członek Biskupiego Komitetu Pomocy Więzionym i Prześladowanym za Przekonania Polityczne. W tym samym czasie członek różnych ugrupowań opozycyjnych, na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym.

W latach 1987-1990 dr Rudnicki był pracownikiem naukowym i odbywał dodatkowe szkolenie w Departamencie Chirurgii Uniwersytetu w Cincinnati. W 1990 wrócił na krótko do pracy w Śląskiej Akademii Medycznej. Wyjechał ponownie do USA po otrzymaniu nominacji na stanowisko Assoc. Professor w Columbia University, pracując jako chirurg w szpitalu afiliowanym do tego Uniwersytetu. Od 1999 roku jest profesorem chirurgii w Uniwersytecie Illinois w Chicago, od 2002 pełni funkcję dyrektora Rezydencji Chirurgicznej w Illinois Masonic Medical Center w Chicago (University of Illionois/Metropolitan Group Hospitals Residency in Surgery).

Dr Rudnicki jest Prezydentem Światowej Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgów i wielu innych amerykańskich towarzystw naukowych, przez wiele lat był członkiem zarządu Związku Lekarzy Polskich

w Chicago. W 2002 roku zainicjował Polsko-Amerykański Program Walki z Rakiem Piersi. Założył Amber Coalition dla upowszechnienia mammografii w polonijnym środowisku. Jest autorem wielu prac naukowych, podręczników chirurgii, wykładów w różnych krajach świata. W latach 2000-2001 w rządzie premiera Jerzego Buzka był doradcą ministra zdrowia RP. Jest znanym i cenionym reprezentantem Polonii, inicjatorem wielu akcji promujących Polskę, walcząc w obronie godności Polski i Polaków.

Wyróżniony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Platynowym Laurem Ambasador Spraw Polskich (2009), Prymasowskim Złotym Medalem za Posługę dla Kościoła i Narodu (2009); wybrany Człowiekiem Roku (2007), Polonusem Roku (2010), Wybitnym Polakiem za Granicą (2012) przez środowiska polonijne, oraz odznaczony najwyższymi odznaczeniami środowisk medycznych w kraju: „Pro Gloria Medici” przez Kujawsko-Pomorską Izbę Lekarską (2010), Honorową „Statuetką Biegańskiego” przez Częstochowskie Towarzystwo Medyczne (2011), Medalem Jana Nielubowicza przez Mazowiecką Izbę Lekarską (2013), Medalem „Honoris Gratia” Miasta Krakowa (2013).

Dr Rudnicki osiąga szczyty – nie tylko zawodowe, ale też górskie. Był lekarzem wypraw z udziałem najwybitniejszych polskich himalaistów i sam wchodził na szczyty. Dewizą dr. Rudnickiego są słowa: „Mierz wysoko – i nie poddawaj się. Szczyty są dla ludzi i każdy może osiągnąć, wydawałoby się, daleki z pozoru cel”.

Dr n. med Elżbieta Puacz

diagnosta laboratoryjny, specjalista mikrobiolog, zdrowie publiczne

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych III i IV kadencji ( (2010-2018), wiceprezes II kadencji (2006-2010).

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 2018-2020.

Wykładowca akademicki, Organizator i Kierownik Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie a następnie Laboratorium Mikrobiologicznego z Pracownią Biologii Molekularnej Szpitala SPZOZ w Krasnymstawie,

Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddział w Lublinie

Członek Zespołu Ekspertów ds. opracowania programu specjalizacji w dziedzinie mikrobiologia medyczna (przy Ministrze Zdrowia)

Członek Zespołu Ekspertów ds. opracowania programu specjalizacji w dziedzinie epidemiologia (przy Ministrze Zdrowia)

Członek Komisji Egzaminacyjnej CEM

Członek Zespołu ds. Narodowego Programu Zdrowia

Konsultor  Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia Episkopatu Polski 

Wieloletni współpracownik Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Misericordia.
Za swoją działalność otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP, Odznakę Honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” przyznany przez Ministra Zdrowia, Złotą odznakę Honorową Polskiej Izby Urbanistów, medal „Semper Idem”, przyznany przez Kapitułę Nagrody Zaufania Społecznego Złoty Otis, Zasłużony diagnosta laboratoryjny – odznaczenie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Dyplom Uznania Wojewody z Medalem – przyznany przez Wojewodę Lubelskiego, Medal 750-Lecia Miasta Lublin – przyznany przez Prezydenta Miasta Lublin

Mieszka w Lublinie.

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński 

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii, Prezydent European Head and Neck Society (kadencja 2018-2023). Od wielu lat jest najlepiej rozpoznawanym polskim laryngologiem chirurgiem głowy i szyi w Europie zajmującym się zagadnieniami związanymi z leczeniem nowotworów głowy i szyi. Autor ponad 350 prac, doniesień i referatów opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Dotyczą one przede wszystkim profilaktyki i zakażenia wirusem HPV w nowotworach głowy i szyi oraz czynników kancerogennych oraz markerów nowotworowych w rakach głowy i szyi. Inne zagadnienia poruszane w pracach to chirurgia głowy i szyi ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości rekonstrukcyjne po rozległych operacjach oraz funkcjonalna chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych. Dwa lata temu wprowadził do leczenia nowotworów głowy i szyi chirurgię robotową DaVinci. Do tej pory wykonał ponad 100 operacji robotowych, które umożliwiły chorym całkowite wyleczenie i szybki powrót do pracy. Prof. Wojciech Golusiński jest inicjatorem, twórcą merytorycznym i organizacyjnym Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. W 2016 r. został powołany przez Ministerstwo Zdrowia na stanowisko eksperta w zakresie nowotworów głowy i szyi. Jest założycielem i Prezesem Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi.

Irena Rej

Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” zrzeszającej producentów, dystrybutorów i importerów produktów leczniczych

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 29 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA” zrzeszającej 123 podmioty gospodarcze (firmy innowacyjne, generyczne, hurtownie oraz consulting). Aktywnie działa m.in. na rzecz integracji środowiska w zakresie poprawy jakości tworzenia prawa, podejmując wiele inicjatyw zmierzających do eliminacji niejasnych i szkodliwych przepisów.
 
Od wielu lat uznawana za najbardziej wpływową osobę w ochronie zdrowia. Uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami m.in. „Za zasługi dla ochrony zdrowia” oraz od Stowarzyszenia Dziennikarzy dla zdrowia za „BEZCENNE ŹRÓDŁO RZETELNEJ INFORMACJI” w podziękowaniu za prawdę, odwagę i czas poświęcony mediom oraz honorowy tytuł „WALECZNE SERCE” za odwagę, upór i konsekwencję w staraniach o lepszy dostęp pacjentów do leków.

Filip Machaj

Z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

Wieloletni działacz i przewodniczący Studenckiego Towarzystwa Naukowego PUM, organizator największej w regionie  konferencji naukowej dla studentów uczelni medycznych.

Autor 25 publikacji opublikowanych w recenzowanych medycznych czasopismach naukowych (h-index=10). 

Współpracuje z Samodzielną Pracownią Epigenetyki PUM, gdzie realizuje badania w ramach „Diamentowego Grantu” przyznanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki RP. W toku studiów odbył liczne staże naukowe, m.in. we Francji i Kanadzie.

Ponadto, jest laureatem licznych stypendiów i nagród, w tym stypendium Ministra Zdrowia RP, stypendium Rektora PUM, lauru im. dr. Wacława Mayzla Polskiej Akademii Nauk. 

Obecnie pracuje na wydziale Biochemii i Biologii Molekularnej University of Chicago, gdzie prowadzi badania w dziedzinie immunoterapii i nowoczesnych terapii onkologicznych.

Dr n. med. Jarosław Biliński

Lekarz (w trakcie specjalizacji z hematologii), doktor nauk medycznych, naukowiec, nauczyciel akademicki związany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, działacz środowiska medycznego (obecnie wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, poprzednio wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL). Ukończył kierunek lekarski (2013 rok; absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy) z najlepszym wynikiem na roku. Stypendysta Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych studentów (2012 rok). Doktoryzował się w 2017 roku. Kierownik naukowy czterech grantów, laureat Nagrody Wydziałowej Polskiej Akademii Nauk. Lider projektów krajowych i międzynarodowych (m. in. w ramach Grupy ds. Powikłań Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT)). Laureat nagród naukowych krajowych (m.in PAN, WUM) i międzynarodowych (m.in „Młody ambasador Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku – EBMT”).
Od początku kariery naukowej zainteresowany, oprócz hematologii i biologii nowotworów, którymi zajmuje się zawodowo, metagenomiką, współdziałaniem mikrobioty człowieka w warunkowaniu zdrowia i choroby. Ukończył doktorat z zastosowania FMT do dekolonizacji bakterii antybiotykoopornych z przewodu pokarmowego człowieka – w ramach projektu przeprowadził pierwsze tego typu badanie prospektywne na świecie.
Współzałożyciel banku mikrobioty „Human Biome Institute” jako spółki spin-off Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, będącego komercjalizacją badań naukowych.

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Jest Kierownikiem III Katedry Pediatrii i Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Kierownikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim, a także członkiem Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UM w Lublinie. Jest specjalistą w dziedzinie pediatrii oraz gastroenterologii dziecięcej. Drugą kadencję pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pediatrii. Uczestniczyła w badaniach międzyresortowych, kierowała i była wykonawcą szeregu projektów badawczych. Swoje umiejętności teoretyczne, praktyczne oraz zainteresowania naukowe rozwijała i doskonaliła na licznych kursach i stażach krajowych i zagranicznych. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się na: badaniu wpływu czynników środowiskowych, a szczególnie żywienia  na zdrowie i rozwój dzieci, ocenie zaburzeń gospodarki lipidowej, które są jednym z głównych czynników ryzyka miażdżycy. Tematem jej zainteresowań jest także badanie wybranych czynników genetycznych, immunologicznych, mikrobiologicznych, środowiskowych  oraz wykładników metabolizmu u dzieci i młodzieży z różnymi schorzeniami przewodu pokarmowego. Dorobek naukowy obejmuje liczne prace opublikowane w recenzowanych wydawnictwach naukowych. Wyrazem uznania za dotychczasowe wyniki w pracy organizacyjnej, naukowo-badawczej oraz dydaktycznej są liczne  indywidualne oraz zespołowe nagrody JM Rektora.          

Jest członkiem wielu Towarzystw Naukowych, a także Komitetów Naukowych i Organizacyjnych na licznych Zjazdach i Konferencjach oraz często zapraszanym wykładowcą, przedstawiającym wykłady związane ze swoimi zainteresowaniami .

Prof. dr hab. Irina Kowalska

Prof. dr hab. Irina Kowalska – jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Jest lekarzem specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii. Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie pełni funkcję kierownika. Aktualnie jest Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Głównym kierunkiem pracy naukowej jest patogeneza insulinooporności i znaczenie tego zjawiska w rozwoju chorób cywilizacyjnych – otyłości, cukrzycy typu 2, choroby niedokrwiennej serca, chorób neurodegeneracyjnych, a także w zespole policystycznych jajników. Jest autorem/współautorem ponad 130 prac naukowych. Za osiągnięcia naukowe była wielokrotnie nagradzana, min. 8-krotnie zespołową nagrodą Ministra Zdrowia. W latach 2004-2012 organizowała i była koordynatorem uczelnianym programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, programu Erasmus+. W latach 2008-2012 pełniła funkcję Prodziekana, a następnie funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  Za osiągnięcia organizacyjne związane z jakością kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym została w 2017 roku nagrodzona Indywidualną Nagrodą Ministra Zdrowia.  Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na lata 2019-2023 (pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystw Diabetologicznego), oraz członkiem Zespołu Ekspertów ds. Zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański

Prof. dr hab. n. med. Romuald Olszański  jest specjalistą: z medycyny morskiej i tropikalnej,  z dermatologii i alergologii. Wieloletni kierownik Zakładu Medycyny Morskiej i  Tropikalnej Wojskowej Akademii Medycznej, a następnie  kierownik Zakładu Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej   Wojskowego Instytutu Medycznego.  Lekarz nurkowy z kwalifikacją mistrzowską nurka. W roku 1998 w Toronto i w Halifaxie (Kanada) ukończył szkolenie dla lekarzy NATOz medycyny nurkowej. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej w latach 2001-2004.

Autor rozdziałów z zakresu medycyny podwodnej w podręcznikach wydanych za granicą: High PressureBiology and Medicine1998; Advances in high pressurebioscence and biotechnology 1999.

Autor rozdziałów z zakresu medycyny podwodnej w podręcznikach wydanych w kraju: Medycyna sportowa 2005; Medycyna wypadków w transporcie  2005; Medycyna aktywności fizycznej z elementami psychologii i pedagogiki 2010.

Współredaktor  podręczników: Problemy medycyny i techniki podwodnej 1997; Standardowy test ciśnieniowy i tolerancji tlenowej  1998; ABC zdrowia nurka  2001;  Zarys medycyny tropikalnej 2006.

Współredaktor norm obronnych z zakresu medycyny podwodnej: Zasady kwalifikowania nurków do nurkowań tlenowych 1997;  Ratowanie okrętu podwodnego  1998;  Badanie medyczne w wypadkach nurkowych  2000.

Autor podręcznika: Ocena zagrożenia chorobą dekompresyjną u nurków 2006.

Redaktor podręczników: Ochrona zdrowia wojsk w tropiku  2008,  Problemy zdrowotne w tropiku  2009, Fizjologiczne i biochemiczne uwarunkowania hemostazy w hiperbarii powietrznej  2011; Wybrane problemy medycyny morskiej i nurkowej  2013; Zarys fizjologii i patologii nurkowania  2014; Wybrane Problemy Medycyny Nurkowej i Hiperbarycznej  2017, Postępy medycyny podwodnej i hiperbarycznej 2018.

Prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski

Kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: biologia molekularna 1995) oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (lekarz medycyny:1996). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2000 r., a stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2004. W 2007 otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego tytuł Profesora, po czym objął kierownictwo Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2002-2004 odbył staż naukowy podoktorski w Department of Genetics and Epidemiology, JoslinDiabetes Center, Harvard Medical School w Bostonie. W latach 2004-2008 odbywał kolejne staże naukowe w USA jako visitingresearcherafiliowany przez Harvard Medical School.

Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji naukowych (punktacja MNiSW>6000, IF >700), między innymi w takich czasopismach jak New England Journal of Medicine, Nature Communication, Nature ClinicalPracticeNeurology, Blood, Leukemia, Haematologica, Diabetes,DiabetesCare, Diabetologia czy ClinicalCancerResearch. Był lub jest kierownikiem licznych projektów badawczych. Od roku 2019 jest liderem projektu TEAM-NET finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej mającego na celu stworzenie nowatorskiej metody diagnostycznej i terapeutycznej w neutropenii wrodzonej.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i zagranicą, między innymi był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i InternationalSociety of Pediatric and Adolescent Diabetes, obecnie jest członkiem Zarządu oraz skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Jest również członkiem Rady Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne oraz Zespołu ds. Chorób Rzadkich Ministerstwa Zdrowia.

Jest specjalistą pediatrą, onkologiem i hematologiem dziecięcym oraz endokrynologiem i diabetologiem dziecięcym. Poza pracą naukową jego głównym zainteresowaniem klinicznym jest racjonalne postępowania w stanach zagrożenia życia w pediatrii oraz diagnostyka molekularna i leczenie w chorobach rzadkich u dzieci.

Prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Drewa

Prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBU (Fellow of the European Board of Urology) – specjalizacja europejska w dziedzinie urologii Specjalista Urolog

Kariera naukowa:
2016 – Profesor zwyczajny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
2013 – Profesor medycyny – urologii (Prezydent RP, Warszawa)
2011 – Profesor nadzwyczajny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) 2010 – Habilitacja (Medycyna – Urologia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń)
2006 – Fellow of the European Board of Urology (U.E.M.S., Arnhem, The Netherlands)
2006 – Specjalista urolog (Centrum Egzaminów Medycznych, Łódź)
1999 – Dr n. med. (Akademia Medyczna, Bydgoszcz)
1996 – Lekarz (Akademia Medyczna, Gdańsk)

Piastowane stanowiska:
2015 – Kierownik Katedry Urologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
2014 – 2015 Kierownik Katedry Medycyny Regeneracyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy (do teraz)
2013 – Redaktor Naczelny „Central European Journal of Urology” pisma naukowego
2013 – Polskiego Towarzystwa Urologicznego (do teraz) Konsultant Naukowy Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Miejskiego w Toruniu (do teraz)
2012 – 2015 Kierownik Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Miejskiego w Toruniu (do teraz)
2005 – 2014 – Kierownik Zakładu Inżynierii Tkankowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
2011 – Konsultant w Klinicznym Oddziale Urologii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
2011 – Profesor wizytujący (Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczny, Bydgoszcz)
2010 – Konsultant w Klinicznym Oddziale Urologii, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2006 – 2009 – Asystent, Kliniki Urologii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
1999 – 2006 – Rezydent Kliniki Urologii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
1996 – 2005 – Asystent Katedry Biologii Medycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

Członek Towarzystw Naukowych z wyboru:
Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Kierownik Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego Członek Honorowy Sekcji Nowojorskiej Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego
Członek Europejskiej Rady Urologii
Członek Towarzystwa Endourologicznego
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej “Aksolotl”
Członek Towarzystw Naukowych:
European Urological Association
Tissue Engineering and Regenerative Medicine Society

Redaktor Naczelny:
Od 2012 – Central European Journal of Urology

Członek Rad Naukowych Czasopism:
2015 – Ceska Urologie
2012 – 2013 – Journal of Ultrasonography
2010 – Tissue Science and Engineering
2010 – Stem Cell Studies
2009 – 2013 – Przeglad Urologiczny

Recenzent dla pism naukowych:
European Urology
The Journal of Urology
World Journal of Urology
Urologia Internationalis
International Journal of Urology
International Brazilian Journal of Urology
Nature Reviews Urology
Expert Opinion on Therapeutic Targets
Stem Cells
Acta Biomaterialia
Tissue Engineering Regenerative Medicine
Annales of Biomedical Engineering
Central European Journal of Biology
Journal of Experimental and Clinical Cancer Research
European Journal of Cancer (2007-2008) Medical Science Monitor

Miary aktywności naukowej:
218 – Artykułów pełnotekstowych
191 – Artykułów w bazie Medline/PubMed
96 – Artykułów wydrukowanych w czasopismach z Impact Factor
205 – Doniesień kongresowych
15 = Index H (wg SCOPUS)
1206 – Cytacji (wg SCOPUS)

Obszar działalności naukowej:
Onkologia
Chirurgia laparoskopowa
Chirurgia robotyczna
Chirurgia rekonstrukcyjna u pacjentów z chorobami nowotworowymi Innowacyjne techniki chirurgiczne
Macierzyste komórki nowotworowe
Naturalne i sztuczne biomateriały w medycynie regeneracyjnej
Konstrukcje narządów in vitro
Regeneracja tkanek i narządów
Źródła komórek macierzystych
Długość życia komórek, ich różnicowanie i możliwości przeróżnicowania

Prof. Maciej Banach

Prof. Maciej Banach pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012. Od lutego 2014r. jest dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (ICZMP), Kierownikiem Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownikiem Ośrodka Badań Serca i Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz ICZMP. Jest członkiem Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Miażdżycy (EAS) jako doradca ds. relacji/kontaktów z Unią Europejską oraz członkiem zarządu na EuropęMiędzynarodowego Towarzystwa Miażdżycowego (IAS). Jest założycielem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego (2011) – oficjalnego partneraNational Lipid Association(NLA, USA) oraz przewodniczącym Oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (2009-). Jest założycielem i przewodniczącym grupy Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC) (2012-) –jednej z największych grup badawczych na świecie skupiającej obecnie ponad 150 światowych ekspertów mających na celu zbadanie najważniejszych problemów z zakresu zaburzeń lipidowych, nadciśnienia, żywienia i analizy ryzyka sercowo-naczyniowego, a także Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych (International Lipid Expert Panel;ILEP) (2015-), który powstał w celu przygotowania rekomendacji z zakresu kardiologii prewencyjnej w najbardziej dyskusyjnych kwestiach, które nie zostały uwzględnione w istniejących wytycznych. Jest członkiem 2 największych światowych baz danych – Global Burden of Disease (GDB) (Seattle, WA, USA) i Non-Communicable Disease Risk Factor Collaboration(NCD-RisC, Londyn, Wielka Brytania). Jest także założycielem i prezesem fundacji – Think-Tank „Innowacja dla zdrowia”, która skupia sześć głównych instytutów badawczych działających w systemie ochrony zdrowia w Polsce i ponad 40 przedstawicieli biznesu działających na rynku medycznym w Polsce, których głównym celem jest wprowadzanie innowacji w dziedzinie medycyny w Polsce. Jest profesorem wizytującym University of Alabama w Birmingham (UAB) oraz University of Medicine and Pharmacy Victor Babes w Timisoarze w Rumunii (2014-).

Prof. Banach opublikował ponad 800 prac z zakresu nadciśnienia, dyslipidemii, kardiologii, kardiochirurgii i stratyfikacji ryzyka (dane na styczeń 2020: 663 wg PubMed, 769 wg Web of Science/Publons, 608 wg. do SCOPUS, 874 wg ResearchGate – wynik RG: 52,88 i972 wg Google Scholar). Jego łączne IF (dla prac pełnotekstowych) wynosi ponad 6000 pkt., liczba cytowań: 14277 (wg Web of Science Core Collection), 15407 (wg SCOPUS), 15306 (wg ResearchGate) i 23079(wg Google Scholar), Indeks Hirscha = 53 (WoS), 54 (SCOPUS), 56 (ResearchGate) i 69 (i10-index: 379) (Google Scholar). Prof. Banach znajduje się w grupie 1% najbardziej cytowanych naukowców na świecie (w obszar badań Medycyny Klinicznej oraz Farmakologii i Toksykologii) według wskaźników Essential Science Indicators by Clarivate (z 27pracami ocenianymi jako TOP Papers). Prof. Banach jest również w grupie 10 najlepszych światowych ekspertów według ExpertScape w dziedzinie statyn / lipidów / cholesterolu LDL / lipoproteiny i cholesterolu / lipoproteiny HDL.Top Peer Reviewer (w najlepszym 1% w obszarze Medycyny Klinicznej oraz Cross-Field) według Publons w roku 2018 i 2019.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym: doktoratów Honoris CausaUniwersytetu w Koszycach (2020), Uniwersytetu w Bukareszcie (2019), Uniwersytetu Medycyny i Farmacji Victor Babes w Timisoarze (2017) oraz Instytutu Kardiologii w Kijowie (2018); Zdobywca Nagrody Specjalnej Menedżera Zdrowia oraz Kuriera Medycznego w ramach „Sukcesu Roku” dla Fundacji na rzecz Rozwoju ICZMP (2020); Honorowy Członek Rumuńskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2019); Laureat wyróżnienia „Złoty Skalpel” za wprowadzanie pomysłu Inteligentnego Szpitala w ICZMP (2019), Menedżerem Roku 2016 dla podmiotów publicznych działających w ochronie zdrowia (2017), Innowatorem Roku tygodnika Wprost, Wyróżnienia „Złoty Skalpel” w 2016 r. za innowacje; Osobowość Roku 2013 w Polsce dla rozwoju nauki w dziedzinie opieki zdrowotnej – ufundowanej przez czasopismo Menedżer Zdrowia (wydawnictwo Termedia), nagrody Super-Talent w medycynie 2012 – konkursu dla młodych naukowców w dziedzinie medycyny (do 40rż) ufundowanego przez czasopismo Puls Medycyny; a także nagród naukowych Ministerstwa Zdrowia za cykl publikacji (2009, 2011), 23 indywidualnych i grupowych nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2009-2016); i wielu innych.

Byki Zdrowia/Tomasz Adamaszek
Byki Zdrowia/Tomasz Adamaszek

„Byki Zdrowia 2019” po raz pierwszy!

W tym roku, po raz pierwszy, Kapituła Nagrody „Złoty Otis” przyznała nową Nagrodę Zaufania – „Byki Zdrowia 2019”!

Dlaczego „Byki Zdrowia”?

Byki, ponieważ osoby, które je otrzymały cechuje niezwykła konsekwencja, siła i upór. To nagroda za konsekwencję w otwieraniu nowych perspektyw, za inicjatywę i przełamywanie barier.

„Byki Zdrowia 2019” trafiły do rąk polityków, którym Kapituła Nagrody podziękowała za to, że przez osiem lat wprowadzali zdrowie do głównego nurtu dyskusji w Polsce.

Nagrody „Byki Zdrowia 2019” otrzymali:

  • Pani Posłanka Barbara Czaplicka, która w 2012 roku utworzyła Parlamentarny Zespół ds. Chorób Rzadkich;
  • Pani Posłanka Lidia Gądek, która w 2012 roku stworzyła Parlamentarny Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki;
  • Pan Poseł Krzysztof Ostrowski, który w 2015 roku otworzył Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów;
  • Pani Posłanka Beata Małecka-Libera, która w 2016 roku stworzyła Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Publicznego;
  • Pan Marszałek Senatu Stanisław Karczewski i Pan Senator Waldemar Kraska, którzy wsparci przez prof. Henryka Skarżyńskiego zaczęli organizować w Senacie cykliczne konferencje poświęcone nowoczesnej medycynie i profilaktyce.

Przewodniczący Kapituły Nagrody Paweł Kruś podziękował laureatom za dotychczasowe działania i prosił, by w kadencji 2019-2023 powstały przynajmniej cztery merytoryczne Zespoły Parlamentarne, porządkujące polską ochronę zdrowia.

Dziękujemy za to, co mija, wierzymy w to co będzie!