Archiwa tagu: laureat zloty otis z diamentami

Nie zawal. Wybierz życie

Program firmy AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. przedstawiła Sylwia Milczarek-Major.

Sylwia Milczarek-Major:

Program powstał wspólnie z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym. 130 tysięcy osób w Polsce co roku ma ostry zespół wieńcowy, z czego 25 tysięcy umiera w pierwszym roku po zawale. Co roku miasteczko wielkości Drohiczyna przestaje w Polsce istnieć. Pacjenci powyżej 80. roku życia umierają pięć razy częściej niż młodsi, jednak problem zawału co roku dotyka prawie 40 tys. pacjentów poniżej 60. roku życia.

Akcja ogólnopolska „Nie zawal. Wybierz życie” skupia się na konieczności podejmowania działań profilaktycznych zmniejszających ryzyko wystąpienia kolejnego incydentu sercowo-naczyniowego i stosowania się do wytycznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przygotowaliśmy materiały edukacyjne z najważniejszymi informacjami, jak należy postępować po zawale. Jest również płyta z ćwiczeniami i identyfikator, który informuje o przebytym zawale (pacjent może go nosić przy sobie). Program trwa już trzy lata, rozdaliśmy ponad

120 tys. materiałów edukacyjnych, mamy stronę niezawal.pl, gdzie również znajdują się wszystkie informacje dotyczące profilaktyki. Organizowaliśmy wykłady na ten temat dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Lublinie. Była akcja na nośnikach w warszawskim metrze, uczestniczyliśmy w Światowym Dniu Serca, organizowaliśmy spotkania edukacyjne. Przed filmem „Bogowie” są nasze spoty reklamowe, dotyczące profilaktyki pierwotnej i wtórnej zawału serca. Cały czas wysyłamy materiały informacyjne zarówno do pacjentów, jak do ośrodków zajmujących się pacjentami po zawale serca.

Prof-Piotr-HoffmanProf. Piotr Hoffman:

To bardzo ważna kampania społeczna, ponieważ staramy się dotrzeć do pacjentów. W ostrym zespole wieńcowym mamy bardzo niewiele czasu, by uratować serce: od pojawienia się bólu do udrożnienia naczynia wieńcowego to tylko dwie godziny. W oparciu o sieć ośrodków kardiologii interwencyjnej jesteśmy w stanie dobrze leczyć pacjentów, niestety, po roku ten efekt niknie: duża część pacjentów ma powtórny incydent sercowo-naczyniowy. W materiałach edukacyjnych kampanii informujemy, jak temu zapobiec: mówimy o konieczności prozdrowotnego trybu życia. O efektach programu przekonamy się za kilka lat, ja oceniam go bardzo wysoko.

Prof-Grzegorz-OpolskiProf. Grzegorz Opolski:

To bardzo dobry program pobudzający świadomość pacjentów co do zagrożenia. Bo optymizm w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych udzielił się pacjentom. Chory leży teraz 3-4 dni w szpitalu i wychodzi ze świadomością, że na grypę leżałby 7 dni. A tu miał założony stent i wyleczył się. Większość pacjentów nie ma świadomości choroby. Niedawno zaprezentowano badanie szwedzkie, z którego wynika, że tylko 1/3 pacjentów po zawale wie, że jest chora i że musi zmienić swój styl życia. 1/3 osób jest przekonanych, że są zdrowi i nie muszą nic zmieniać w stylu życia.

Dr-Wojciech-MatusewiczDr Wojciech Matusewicz:

W samorządach jest sporo programów kardiologicznych, natomiast ten zasługuje na uwagę z tego powodu, że osiągnęliśmy poziom światowy, jeśli chodzi o wyleczalność ostrej fazy choroby wieńcowej, natomiast po roku ten efekt wyleczenia znika, bo pacjenci nie stosują profilaktyki.

Katarzyna-UrbanskaKatarzyna Urbańska:

Na pewno wartością programu jest to, że jest organizowany razem z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, to zawsze mobilizuje, by robić wszystko na jak najwyższym poziomie. Program wypełnia pewną lukę, bo są programy profilaktyczne, natomiast ten jest adresowany do tej grupy pacjentów, która traci motywację do leczenia, bo czuje się wyleczona. Uważam, że to ciekawy, wartościowy program.