Archiwa tagu: MONIKA GAWAŁKO

Dr Monika Gawałko laureatką II Stypendium Nagrody Zaufania Złoty OTIS. To najwyższe stypendium dla młodych lekarzy w Polsce.

Dr n. med. Monika Gawałko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego została laureatką Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2023 w kategorii „Debiuty Naukowe”. Zespół Stypendialny Kapituły Nagrody przyznał jej II Stypendium Nagrody Zaufania w wysokości 30 tys. zł.

Laureatka jest naukowcem-klinicystą w I Katedrze i Klinice Kardiologii UCK WUM. Otrzymała statuetkę Złoty OTIS w kategorii „Debiuty Naukowe”. Zespół Stypendialny Kapituły przyznał jej także II Stypendium Nagrody Zaufania. Wyróżnienie to przyznawane jest za oryginalne osiągnięcie naukowe lub nowatorskie rozwiązanie wdrożeniowe w zakresie medycyny, udokumentowane publikacją w recenzowanych czasopismach naukowych.
Dr Monika Gawałko została doceniona za swoje prace badawcze nad migotaniem przedsionków, najczęstszym utrwalonym zaburzeniem rytmu serca. Jej dotychczasowe osiągnięcia naukowe zostały nagrodzone m.in. stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców oraz stypendium programu „L’Oréal-UNESCO Women in Science”.
W kategorii Debiuty Naukowe wyróżnieni zostali również:

Dr n. med. Grzegorz K. Jakubiak, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

Dr n. med. Paulina Krawiec, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

Prof. Marta Pokrywczyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Nagrodzeni w kategorii debiuty: dr n. med. Monika Gawałko (nagrodę odebrał ojciec laureatki); prof. Marta Pokrywczyńska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr n. med. Grzegorz K. Jakubiak, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; dr n. med. Paulina Krawiec, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Decyzję o przyznaniu stypendium przyznaje Zespół Stypendialny Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS w składzie: prof. Piotr Hoffman – przewodniczący, prof. Marcin Czech, prof. Romuald Olszański, prof. Tomasz Stompór i prof. Piotr Trzonkowski.

Pieniądze na stypendium były zbierane podczas aukcji na rzecz Stypendium Naukowego Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2023 czasie Muzycznych Spotkań Mistrzów Medycyny.