Archiwa tagu: Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” 2021

Laureaci Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” 2022

Znamy Laureatów XIX edycji Nagrody Zaufania Złoty OTIS!

Prestiżowe statuetki już po raz 19. trafią do wybitnych osób związanych z medycyną i farmacją, docenionych przez Kapitułę. Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, otrzyma Nagrodę Specjalną; kapituła doceniła umiejętność łączenia przez niego interesów pacjentów i systemu ochrony zdrowia oraz konsekwentne budowanie nowoczesnej ochrony zdrowia w Polsce.

W tym roku Kapituła postanowiła uhonorować osoby, które swoją postawą podczas pandemii oraz wojny w Ukrainie wzbudzają podziw i szacunek, i przyznać im statuetki Semper Idem – za niezłomność w sytuacjach nadzwyczajnych.

Po raz pierwszy w historii Nagrody zostanie przyznane stypendium naukowe jednemu z trzech laureatów w kategorii Debiuty Naukowe w Medycynie.

Uroczystość wręczenia statuetek Nagrody Zaufania Złoty OTIS odbędzie się 10 maja w Warszawie.

Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” od 2003 r. jednoczy we wspólnej pracy na rzecz zdrowia Polaków środowiska: lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, firm farmaceutycznych, organizacji pacjentów i dziennikarzy – profesjonalistów tematyki medycznej. Kapitułę Nagrody tworzy 64 ekspertów, są to wybitne osobowości polskiej medycyny, m.in.: prof. Grażyna Rydzewska, prof. Irina Kowalska, prof. Maciej Banach, prof. Marcin Czech, prof. Piotr Hoffman, prof. Jan Lubiński, prof. Piotr Pruszczyk, prof. Henryk Skarżyński.    

KATEGORIA: DOROBEK ŻYCIA W MEDYCYNIE

prof. Kalina Kawecka-Jaszcz

prof. Janusz Limon

KATEGORIA: DOROBEK ŻYCIA W STOMATOLOGII

prof. Jadwiga Banach

KATEGORIA: DOROBEK ŻYCIA W FARMACJI

mgr farmacji Bożena Szymańska

KATEGORIA: DOROBEK ŻYCIA W DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ

dr n. med. Jolanta Szych

KATEGORIA: DOROBEK ŻYCIA W ORGANIZACJI PRACY SZPITALI

Pani Krystyna Zaleska

KATEGORIA: DOROBEK ŻYCIA W DZIENNIKARSTWIE MEDYCZNYM

red. Ewa Dux-Prabucka

red. Janusz Michalak

KATEGORIA: DEBIUT NAUKOWY W MEDYCYNIE

dr n. med. Karolina Łuczkowska  

lek. med. Aleksandra Opinc                      

dr Karol Steckiewicz           

KATEGORIA: OSIĄGNIĘCIA W MEDYCYNIE W 2021 R.

dr hab. n. med. Andrzej Ossowski

NAGRODA SPECJALNA

minister Maciej Miłkowski 

dr hab. Mariusz Wyleżoł

prof. Andrzej Fal     

KATEGORIA: FARMACEUTA – SPOŁECZNIK

dr n. farm. Lucyna Samborska

STATUETKI SEMPER IDEM: ZA NIEZŁOMNOŚĆ W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH

prof. Piotr Kuna

prof. Wojciech Młynarski

dr Paweł Kukiz-Szczuciński

dr Artur Zaczyński

Pani Marta Daszuta

Złoty OTIS 2014

Laureaci Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” 2021

Złoty OTIS za dorobek życia w medycynie

Prof. Ida Kinalska, specjalista endokrynologii i diabetologii; była m.in. przewodniczącą Oddziału Białostockiego Towarzystwa Internistów Polskich, wiceprzewodnicząca ZG Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Prof. Wiesław W. Jędrzejczak, długoletni szef Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM w Warszawie, b. krajowy konsultant w dziedzinie hematologii

Złoty OTIS: Nagrody specjalne

Prof. Paweł Bogdański, kierownik Katedry Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Nagroda za walkę ze stereotypami na temat leczenia otyłości

Prof. Mieczysław Walczak, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich
Nagroda za wybitne osiągnięcia w organizacji leczenia chorób rzadkich w Polsce

„Lekarz – Bohater pandemii 2020”

Prof. Karolina Sieroń, kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpital MSWiA w Katowicach.

Lekarz-Społecznik 

Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta, psychiatra, współzałożyciel pierwszego w Polsce stacjonarnego hospicjum „Dom Opatrzności Bożej”

Złoty OTIS za dorobek życia w stomatologii

Prof. Stanisław Majewski, twórca nowoczesnego Instytutu Stomatologii w UJ i jego pierwszy dyrektor, b. kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej, były konsultant krajowy w dziedzinie protetyki stomatologicznej

Złoty OTIS za dorobek życia w farmacji

mgr Maria Głowniak, były Główny Inspektor Farmaceutyczny, członekNaczelnej Rady Aptekarskiej, b. wiceprezes NRA

Debiuty naukowe

mgr Mateusz Gliwiński, doktorant z Katedry i Zakładu Immunologii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

mgr Wojciech Marciniak, Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Filip Machaj, student VI roku Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Jakub Rosik, student VI roku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, praca naukowa