Archiwa tagu: Prof. dr hab. Irina Kowalska

Prof. dr hab. Irina Kowalska

Prof. dr hab. Irina Kowalska – jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Jest lekarzem specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii. Pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, gdzie pełni funkcję kierownika. Aktualnie jest Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Głównym kierunkiem pracy naukowej jest patogeneza insulinooporności i znaczenie tego zjawiska w rozwoju chorób cywilizacyjnych – otyłości, cukrzycy typu 2, choroby niedokrwiennej serca, chorób neurodegeneracyjnych, a także w zespole policystycznych jajników. Jest autorem/współautorem ponad 130 prac naukowych. Za osiągnięcia naukowe była wielokrotnie nagradzana, min. 8-krotnie zespołową nagrodą Ministra Zdrowia. W latach 2004-2012 organizowała i była koordynatorem uczelnianym programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, programu Erasmus+. W latach 2008-2012 pełniła funkcję Prodziekana, a następnie funkcję Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  Za osiągnięcia organizacyjne związane z jakością kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym została w 2017 roku nagrodzona Indywidualną Nagrodą Ministra Zdrowia.  Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na lata 2019-2023 (pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystw Diabetologicznego), oraz członkiem Zespołu Ekspertów ds. Zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.