Archiwa tagu: Prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski

Prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski

Kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii i Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek: biologia molekularna 1995) oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (lekarz medycyny:1996). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2000 r., a stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 2004. W 2007 otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego tytuł Profesora, po czym objął kierownictwo Kliniki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2002-2004 odbył staż naukowy podoktorski w Department of Genetics and Epidemiology, JoslinDiabetes Center, Harvard Medical School w Bostonie. W latach 2004-2008 odbywał kolejne staże naukowe w USA jako visitingresearcherafiliowany przez Harvard Medical School.

Jest autorem lub współautorem ponad 300 publikacji naukowych (punktacja MNiSW>6000, IF >700), między innymi w takich czasopismach jak New England Journal of Medicine, Nature Communication, Nature ClinicalPracticeNeurology, Blood, Leukemia, Haematologica, Diabetes,DiabetesCare, Diabetologia czy ClinicalCancerResearch. Był lub jest kierownikiem licznych projektów badawczych. Od roku 2019 jest liderem projektu TEAM-NET finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej mającego na celu stworzenie nowatorskiej metody diagnostycznej i terapeutycznej w neutropenii wrodzonej.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych w kraju i zagranicą, między innymi był członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i InternationalSociety of Pediatric and Adolescent Diabetes, obecnie jest członkiem Zarządu oraz skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Jest również członkiem Rady Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne oraz Zespołu ds. Chorób Rzadkich Ministerstwa Zdrowia.

Jest specjalistą pediatrą, onkologiem i hematologiem dziecięcym oraz endokrynologiem i diabetologiem dziecięcym. Poza pracą naukową jego głównym zainteresowaniem klinicznym jest racjonalne postępowania w stanach zagrożenia życia w pediatrii oraz diagnostyka molekularna i leczenie w chorobach rzadkich u dzieci.