Archiwa tagu: Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Jest Kierownikiem III Katedry Pediatrii i Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Kierownikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim, a także członkiem Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UM w Lublinie. Jest specjalistą w dziedzinie pediatrii oraz gastroenterologii dziecięcej. Drugą kadencję pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pediatrii. Uczestniczyła w badaniach międzyresortowych, kierowała i była wykonawcą szeregu projektów badawczych. Swoje umiejętności teoretyczne, praktyczne oraz zainteresowania naukowe rozwijała i doskonaliła na licznych kursach i stażach krajowych i zagranicznych. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się na: badaniu wpływu czynników środowiskowych, a szczególnie żywienia  na zdrowie i rozwój dzieci, ocenie zaburzeń gospodarki lipidowej, które są jednym z głównych czynników ryzyka miażdżycy. Tematem jej zainteresowań jest także badanie wybranych czynników genetycznych, immunologicznych, mikrobiologicznych, środowiskowych  oraz wykładników metabolizmu u dzieci i młodzieży z różnymi schorzeniami przewodu pokarmowego. Dorobek naukowy obejmuje liczne prace opublikowane w recenzowanych wydawnictwach naukowych. Wyrazem uznania za dotychczasowe wyniki w pracy organizacyjnej, naukowo-badawczej oraz dydaktycznej są liczne  indywidualne oraz zespołowe nagrody JM Rektora.          

Jest członkiem wielu Towarzystw Naukowych, a także Komitetów Naukowych i Organizacyjnych na licznych Zjazdach i Konferencjach oraz często zapraszanym wykładowcą, przedstawiającym wykłady związane ze swoimi zainteresowaniami .