Archiwa tagu: Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marta Pokrywczyńska

Nagroda Zaufania Złoty Otis 2023 w kategorii Debiut Naukowy: Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Marta Pokrywczyńska 

Absolwentka kierunku Biotechnologia Medyczna na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego CM UMK na podstawie rozprawy doktorskiej pt: „Rola komórek macierzystych w remodelingu rekonstruowanej ściany pęcherza moczowego szczura”. W 2018 r. uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Podstawą osiągnięcia naukowego stanowiącego nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego był cykl prac pt.: „Rekonstrukcja pęcherza moczowego technikami inżynierii tkankowej, badania eksperymentalne”. 4 stycznia 2022 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadano Jej tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowie w dyscyplinie nauki medyczne.

Od 2015 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej, od 2019 kierownika Banku Komórek i Tkanek, a od 2022 kierownika Wytwórni ATMP w Katedrze Urologii i Andrologii na Wydziale Lekarskim CM UMK. Prof. Pokrywczyńska odbyła liczne staże naukowe w ośrodkach akademickich na całym świecie m.in. w: Interdyscyplinary Stem Cell Institute, USA (2016), Diabetes Research Institute, University of Miami, USA (2006 i 2016), Institut Klinické a Experimentální Medicine, Czechy (2008) oraz Universite Catholique de Louvain, Belgia (2005). Prof. Pokrywczyńska była kierownikiem licznych grantów naukowych, w tym m.in.: MNiSW (Iuventus Plus), NCN (Sonata), NCBiR (Lider), Liderem Zespołu w grancie NCBR (Strategmed), Członkiem Komitetu Zarzadzania Merytorycznego grantu ABM.

Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień: trzykrotnie pierwszej nagrody Polskiego Towarzystwa Urologicznego (2010, 2012, 2016), pierwszej nagrody Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (2010), dwukrotnie wyróżnień za najlepsze prace kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (2011, 2017), trzykrotnie  Nagrody Zespołowej Rektora UMK (2010, 2012, 2014), Indywidualnej Nagrody Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej (2019), Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie Nauka, Badania Naukowe i Postęp Techniczny (2016). Za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymała Stypendium Ministra Zdrowia (2006), Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2015) oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2018-2021).  Najważniejszymi osiągnieciami naukowymi prof. Pokrywczyńskiej są wyniki badań z zakresu urologii rekonstrukcyjnej i chirurgii eksperymentalnej. Nadrzędnym celem prowadzonych badań jest wprowadzenie wytworzonych technikami inżynierii tkankowej produktów leczniczych terapii zaawansowanej do praktyki klinicznej w urologii.

Prof. Pokrywczyńska jest autorką 225 publikacji, w tym 86 artykułów pełnotekstowych o łącznej wartości IF=232,854 oraz 4215 pkt. wg MNiSW.  Jej prace cytowane były 1382 razy, H-indeks =17 (Scopus). 10- indeks= 46.