Archiwa tagu: Prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Drewa

Prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Drewa

Prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBU (Fellow of the European Board of Urology) – specjalizacja europejska w dziedzinie urologii Specjalista Urolog

Kariera naukowa:
2016 – Profesor zwyczajny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
2013 – Profesor medycyny – urologii (Prezydent RP, Warszawa)
2011 – Profesor nadzwyczajny (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) 2010 – Habilitacja (Medycyna – Urologia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń)
2006 – Fellow of the European Board of Urology (U.E.M.S., Arnhem, The Netherlands)
2006 – Specjalista urolog (Centrum Egzaminów Medycznych, Łódź)
1999 – Dr n. med. (Akademia Medyczna, Bydgoszcz)
1996 – Lekarz (Akademia Medyczna, Gdańsk)

Piastowane stanowiska:
2015 – Kierownik Katedry Urologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
2014 – 2015 Kierownik Katedry Medycyny Regeneracyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy (do teraz)
2013 – Redaktor Naczelny „Central European Journal of Urology” pisma naukowego
2013 – Polskiego Towarzystwa Urologicznego (do teraz) Konsultant Naukowy Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Miejskiego w Toruniu (do teraz)
2012 – 2015 Kierownik Oddziału Urologii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Miejskiego w Toruniu (do teraz)
2005 – 2014 – Kierownik Zakładu Inżynierii Tkankowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
2011 – Konsultant w Klinicznym Oddziale Urologii, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
2011 – Profesor wizytujący (Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczny, Bydgoszcz)
2010 – Konsultant w Klinicznym Oddziale Urologii, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
2006 – 2009 – Asystent, Kliniki Urologii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
1999 – 2006 – Rezydent Kliniki Urologii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
1996 – 2005 – Asystent Katedry Biologii Medycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

Członek Towarzystw Naukowych z wyboru:
Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Kierownik Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego Członek Honorowy Sekcji Nowojorskiej Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego
Członek Europejskiej Rady Urologii
Członek Towarzystwa Endourologicznego
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej “Aksolotl”
Członek Towarzystw Naukowych:
European Urological Association
Tissue Engineering and Regenerative Medicine Society

Redaktor Naczelny:
Od 2012 – Central European Journal of Urology

Członek Rad Naukowych Czasopism:
2015 – Ceska Urologie
2012 – 2013 – Journal of Ultrasonography
2010 – Tissue Science and Engineering
2010 – Stem Cell Studies
2009 – 2013 – Przeglad Urologiczny

Recenzent dla pism naukowych:
European Urology
The Journal of Urology
World Journal of Urology
Urologia Internationalis
International Journal of Urology
International Brazilian Journal of Urology
Nature Reviews Urology
Expert Opinion on Therapeutic Targets
Stem Cells
Acta Biomaterialia
Tissue Engineering Regenerative Medicine
Annales of Biomedical Engineering
Central European Journal of Biology
Journal of Experimental and Clinical Cancer Research
European Journal of Cancer (2007-2008) Medical Science Monitor

Miary aktywności naukowej:
218 – Artykułów pełnotekstowych
191 – Artykułów w bazie Medline/PubMed
96 – Artykułów wydrukowanych w czasopismach z Impact Factor
205 – Doniesień kongresowych
15 = Index H (wg SCOPUS)
1206 – Cytacji (wg SCOPUS)

Obszar działalności naukowej:
Onkologia
Chirurgia laparoskopowa
Chirurgia robotyczna
Chirurgia rekonstrukcyjna u pacjentów z chorobami nowotworowymi Innowacyjne techniki chirurgiczne
Macierzyste komórki nowotworowe
Naturalne i sztuczne biomateriały w medycynie regeneracyjnej
Konstrukcje narządów in vitro
Regeneracja tkanek i narządów
Źródła komórek macierzystych
Długość życia komórek, ich różnicowanie i możliwości przeróżnicowania