Archiwa tagu: Złoty OTIS

PAP MediaRoom - Kadr z filmu

Prof. Mieczysław Walczak laureatem Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2021

O przyznaniu tej statuetki zadecydowały ogromne zasługi pana profesora w doprowadzeniu do uchwalenia i przyjęcia Planu dla Chorób Rzadkich – powiedział Paweł Kruś, przewodniczący kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS podczas ceremonii otwarcia roku akademickiego 2021/2022 na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.

24 sierpnia 2021 roku, po 12 latach od zaleceń Unii Europejskiej, Rada Ministrów przyjęła Plan dla Chorób Rzadkich – kompleksowy model opieki dla pacjentów z ciężkimi i przewlekłymi chorobami, których częstość występowania wynosi mniej niż 5 pacjentów na 10 tys. mieszkańców. Choroby rzadkie sumarycznie występują w 6 do 8 proc. całej populacji, w Polsce przekłada się to na 2-3 mln ludzi. W przypadku niektórych chorób ultra rzadkich może być 2-3 pacjentów w skali całego kraju.

„Plan dla Chorób Rzadkich przede wszystkim skraca ścieżkę diagnostyczną, bowiem trwa ona kilka lat i bardzo często choroba jest rozpoznawana w bardzo zaawansowanym stadium, i wtedy leczenie, opóźnione o kilka lat jest mniej efektywne albo w ogóle nieefektywne” – zaznaczył prof. Mieczysław Walczak, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego w PUM.

Plan dla Chorób Rzadkich to harmonogram działań na rzecz poprawy sytuacji pacjentów zawierający ponad 30 zadań, które zostaną zrealizowane w latach 2021-2023. Jego główne filary to: powołanie ośrodków eksperckich dla poszczególnych chorób rzadkich, poprawa diagnostyki poprzez zwiększenie dostępności badań genetycznych, dostęp do refundowanych leków oraz innowacyjnych technologii leczniczych, stworzenie rejestru chorób rzadkich, wdrożenie paszportu pacjenta z chorobą rzadką oraz uruchomienie platformy informacyjnej „Choroby rzadkie”.

Na realizację programu rząd przeznaczył 128,9 mln zł do końca 2023 roku i dodatkowo 700 mln zł na innowacyjne technologie lecznicze.

„Gdyby nie pan profesor i gdyby nie konsekwencja środowiska naukowego, które pan profesor jednoczy i integruje, to tego planu byśmy nie mieli. A tak mamy i plan dla chorób rzadkich, i pieniądze w funduszu medycznym na najbardziej kosztowne terapie na świecie” – podkreślił Paweł Kruś.

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego w PUM od wielu lat wspiera pacjentów z chorobami rzadkimi i ultra rzadkimi. Jest również konsultantem krajowym w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz jednym z założycieli Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych.

„Mniej więcej 80 proc. chorób rzadkich jest uwarunkowana genetycznie, w związku z tym myślę, że większy strumień środków zostanie skierowany na możliwość badań genetycznych, niezwykle istotnych dla rozpoznania choroby”.

Profesor wskazał, że chociaż u noworodków wykonuje się obecnie coraz więcej badań przesiewowych, które umożliwiają wykrywanie chorób rzadkich i ultra rzadkich na wczesnych etapach rozwoju, w przypadku dorosłych pacjentów sytuacja jest znacznie gorsza.

Zdaniem prof. Walczaka istotną zmianą będzie również wdrożenie paszportu pacjenta z chorobą rzadką.

„Pacjenci będą otrzymywali paszport, w którym zostaną zawarte ich dane, rozpoznanie choroby, sposób postępowania, co ułatwi lekarzom niesienie pomocy w każdym miejscu, nie tylko w ośrodkach, w których pacjent jest leczony” – wyjaśnił.

Prof. Walczak postuluje również, aby centra terapeutyczne były lepiej zorganizowane, ponieważ choroby rzadkie dotyczą wszystkich dziedzin medycyny.

„To nie może być jeden ośrodek zajmujący się wszystkim, tylko powinny powstać specjalistyczne centra, które będą zajmowały się zarówno diagnostyką, jak i terapią, oddzielne dla chorób metabolicznych, nowotworowych, endokrynologicznych, chorób układu nerwowego” – wyjaśnił.

„Oczywiście chodzi nam też o to, żeby leczenie pacjentów było jak najbliżej domu” – dodał, jednocześnie zastrzegając, że w przypadku niektórych chorób ultra rzadkich wystarczy, że będą 2-3 ośrodki w Europie, które w ramach współpracy międzynarodowej będą prawidłowo diagnozowały te niezwykle rzadkie schorzenia.

Specjalne podziękowania prof. Walczak skierował do ministra Adama Niedzielskiego za zaakceptowanie Planu dla Chorób Rzadkich oraz do Macieja Miłkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, za przychylne decyzje refundacyjne, mimo trudnej sytuacji budżetowej, które wpłyną na poprawę jakości życia pacjentów z chorobą Fabrego, czy HAE.

„Dzięki Maciejowi Miłkowskiemu w ostatnich 2 latach zostało wprowadzonych kilka możliwości terapii takich chorób, jak: choroba Fabry’ego, rdzeniowy zanik mięśni, dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, czy wrodzona cystynoza nefropatyczna. Jest to droga prowadząca do objęcia terapią coraz większej liczby chorób” – podkreślił.

Złoty OTIS, którego statuetkę otrzymał prof. Mieczysław Walczak to prestiżowa Nagroda Zaufania przyznawana od 2004 r. z inicjatywy kapituły 60 ekspertów, którzy kształtują system ochrony zdrowia w Polsce, wybitnym lekarzom, farmaceutom, dziennikarzom, organizacjom pacjenckim oraz firmom farmaceutycznym.

„To nagroda z misją, dostrzegająca i wspierająca te obszary służby zdrowia, które zostały przeoczone przez decydentów” – zaznaczył Paweł Kruś.

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 była ważną uroczystością dla naukowców i dydaktyków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Oprócz nagrodzonego Złotym OTIS-em 2021 prof. Mieczysława Walczaka uhonorowano 16 osób, m.in. złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi, złotymi Medalami za Długoletnią Służbę, odznakami Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia oraz Medalami Komisji Edukacji Narodowej, złotą i srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego oraz Medalami za Zasługi dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

W inauguracji udział wzięli minister zdrowia dr Adam Niedzielski oraz minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek, którzy w przemówieniach podkreślali rosnącą efektywność naukową uczelni, a także coraz wyższą pozycję w rankingach. Słowa uznania dotyczyły również realizowanych projektów oraz inwestycji, jak Międzywydziałowe Centrum Dydaktyczne nr 3.

W opinii prof. Bogusława Machalińskiego, rektora PUM, łatwo jest szkicować projekty, natomiast o wiele trudniej je urzeczywistnić.

„Tylko dzięki zharmonizowanej współpracy, będącej filarem naszych projektów, możemy dostrzec rezultaty, które zmieniają regionalną, a także krajową rzeczywistość” – podkreślił prof. Machaliński.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Nagrody Złoty OTIS 2020 rozdane-cz.1

W szczególnej atmosferze, spowodowanej sytuacją związaną z epidemią COVID-19 odbyła się pierwsza część Gali rozdania Nagród Zaufania Złoty OTIS 2020. W tym roku, w związku z epidemią COVID-19, uroczystość została podzielona na dwa mniejsze spotkania. – Szanowni Państwo, w tym miejscu nie istnieją podziały środowiskowe i polityczne. Łączy nas zdrowie i symbol Nagrody Zaufania, statuetka Złotego OTISA i 17 lat wspólnych prac. Ta uroczystość jest inna niż wszystkie do tej pory z powodu epidemii COVID-19: Podzielona na dwie części: dzisiejszą i 22 października. Chcemy, byście czuli się na nich jak w domu. Ale prawdziwy dom musi mieć Gospodarzy! – powiedział red. Paweł Kruś, przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS. Gospodarzami zostali senator Beata Małecka-Libera i senator Stanisław Karczewski, którzy m.in. zadawali pytania o prowadzone prace nagrodzonym podczas gali młodym naukowcom i ich promotorom.

W trakcie uroczystości nagrody otrzymali:
Nagroda Specjalna: Prof. Janusz Heitzman
Organizacje pacjentów:
• Stowarzyszenie Pacjentów z Hiperlipidemią Rodzinną w Gdańsku
• Lek. med. Jan Ilkowski
Osiągnięcia w biotechnologii: dr hab. Adam Junka
Debiut naukowy w medycynie:
• Dr n. med. Halszka Kamińska
• Dr n. med. Dominika Klimczak-Tomaniak
• Dr Beata Małachowska
• Dr Barbara Włodarczyk
• Dr n. med. Jarosław Biliński
Media: red. Krzysztof Jakubiak

Nagrody Złoty OTIS 2020 rozdane-cz.2

W szczególnej atmosferze, spowodowanej sytuacją związaną z epidemią COVID-19 odbyła się pierwsza część Gali rozdania Nagród Zaufania Złoty OTIS 2020. W tym roku, w związku z epidemią COVID-19, uroczystość została podzielona na dwa mniejsze spotkania. – Szanowni Państwo, w tym miejscu nie istnieją podziały środowiskowe i polityczne. Łączy nas zdrowie i symbol Nagrody Zaufania, statuetka Złotego OTISA i 17 lat wspólnych prac. Ta uroczystość jest inna niż wszystkie do tej pory z powodu epidemii COVID-19: Podzielona na dwie części: dzisiejszą i 22 października. Chcemy, byście czuli się na nich jak w domu. Ale prawdziwy dom musi mieć Gospodarzy! – powiedział red. Paweł Kruś, przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS. Gospodarzami zostali senator Beata Małecka-Libera i senator Stanisław Karczewski, którzy m.in. zadawali pytania o prowadzone prace nagrodzonym podczas gali młodym naukowcom i ich promotorom.

W trakcie uroczystości nagrody otrzymali:
Nagroda Specjalna: Prof. Janusz Heitzman
Organizacje pacjentów:
• Stowarzyszenie Pacjentów z Hiperlipidemią Rodzinną w Gdańsku
• Lek. med. Jan Ilkowski
Osiągnięcia w biotechnologii: dr hab. Adam Junka
Debiut naukowy w medycynie:
• Dr n. med. Halszka Kamińska
• Dr n. med. Dominika Klimczak-Tomaniak
• Dr Beata Małachowska
• Dr Barbara Włodarczyk
• Dr n. med. Jarosław Biliński
Media: red. Krzysztof Jakubiak

Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2020 rozdane!

Tegoroczna uroczystość rozdania nagród Zaufania Złoty OTIS była inna niż wszystkie wcześniejsze. Jednak mimo trwającej epidemii COVID, która spowodowała, że uroczystość została podzielona na dwie mniejsze uroczystości, i mimo DDM, jesteśmy – Semper Idem: zawsze tacy sami. A nagrody otrzymali:

Nagroda Specjalna: Prof. Janusz Heitzman, pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. psychiatrii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – za reformowanie polskiej psychiatrii i pasję w walce z depresją wśród dzieci i młodzieży.

Organizacje pacjentów:
Stowarzyszenie Pacjentów z Hiperlipidemią Rodzinną w Gdańsku. Stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z lekarzami klinicystami w szerzeniu wiedzy opartej na EBM wśród pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną. Statuetkę w imieniu Stowarzyszenia odebrała prezes Marzena Romanowska-Kocejko.
Lek. med. Jan Ilkowski, ordynator oddziału neurologii szpitala w Nowym Tomyślu, twórca i prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera. Stowarzyszenie od lat aktywnie działa na rzecz środowiska chorych i ich opiekunów w zakresie edukacji, diagnostyki i pomocy dla tych pacjentów często „zapomnianych” przez system.

Osiągnięcia w biotechnologii: dr hab. Adam Junka z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii we Wrocławiu. Prowadzi pionierskie badania dotyczące możliwości wprowadzania biomateriałów wszczepialnych, pozwalających na odtworzenie integralności tkanek, będących potencjalnym nośnikiem substancji aktywnych w tym antybiotyków.

Debiut naukowy w medycynie: Dr n. med. Halszka Kamińska z Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się przydatnością echokardiografii trójwymiarowej do oceny funkcji komór serca u dzieci. Promotor: prof. Bożena Werner.

Dr n. med. Dominika Klimczak-Tomaniak z Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej praca doktorska dotyczyła nowych biomarkerów, które można wykorzystywać dla oceny powikłań sercowo-naczyniowych w przewlekłej chorobie nerek. Promotor: prof. Marek Kuch.

Dr Beata Małachowska z Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tytuł pracy: „Profilowanie metabolomiczne ostrych powikłań cukrzycy typu 1 u dzieci”. Nagrodę w imieniu dr Małachowskiej, która przebywa na rocznym stypendium w USA, odebrał jej promotor prof. Wojciech Fendler.

Dr Barbara Włodarczyk z Kliniki Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jej praca naukowa dotycząca wczesnej diagnostyki w raku trzustki uzyskała prestiżowe wyróżnienie Poster of Distinction. Promotor: prof. Anita Gąsiorowska.

Dr n. med. Jarosław Biliński z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który zajmuje się m.in. leczeniem i profilaktyką poprzeszczepowej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD), za pomocą immunomodulacji mikrobiotą jelitową. Promotor: prof. Grzegorz Basak.

W kategorii Media nagrodą Złoty OTIS został wyróżniony red. Krzysztof Jakubiak, założyciel portalu medycznego mZdrowie, organizator debat i konferencji poświęconym polityce lekowej.

Prof. Anita Chudecka-Głaz

Dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, prof. Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, kieruje Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK 2 PUM. Specjalistka położnictwa i ginekologii oraz ginekologii onkologicznej.

Głównym zainteresowaniem Pani Profesor jest ginekologia onkologiczna, zabiegi operacyjne oraz leczenie uzupełniające. Klinika kierowana przez Panią Profesor prowadzi kompleksowe leczenie pacjentek z nowotworami ginekologicznymi zgodnie z najnowszymi standardami, jest wiodącą placówką w województwie jak również na teranie Polski. Prowadzi wszystkie dostępne w NFZ programy lekowe dla pacjentek, należy do PGOG (Polskiej Grupy Onkologii Ginekologicznej ds. badań klinicznych), a tym samym europejskiej grupy ENGOT (European Network for Gynecological Oncological Trial), dzięki czemu pacjentki onkologiczne Kliniki mają dostęp do najnowszych metod leczenia uzupełniającego: immunoterapii oraz leków molekularnych m.in. inhibitorów PARP.

Prof. Chudecka-Głaz jest członkiem zespołu AOTMiT, który pracuje nad kompleksową opieką dla pacjentek z rakiem szyjki macicy, rakiem trzonu macicy oraz rakiem jajnika oraz tworzeniem ścieżek diagnostyczno-terapeutycznych w tych nowotworach.

Pani Profesor od 2020 roku koordynuje akcję „Koalicja dla Życia Osób z mutacją BRCA’”, której celem jest propagowanie wiedzy wśród pacjentek z rakiem jajnika i mutacją BRCA. Od 2018 r. jest również Prezesem Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Jest autorką i współautorką  ponad 100 prac naukowych opublikowanych głównie w zagranicznych czasopismach recenzowanych, członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, ESGO (European Society of Gynecologic Oncology), PGOG (Polskiej Grupy Onkologii Ginekologicznej ds. badań klinicznych). Za pracę naukową otrzymała szereg nagród, m.in. Nagrodę Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących charakterystyki endokrynologicznej raka jajnika ze szczególnym uwzględnieniem roli gonadotropin, Medal Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego AmicusScientiae Et Veritatis, liczne nagrody indywidulane i zespołowe za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne JM Rektora PUM.

XVII edycja Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” – kameralnie i serdecznie

Na początku września Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” podjęła decyzję, że tradycyjna wielka Gala zostanie zamieniona na dwa mniejsze spotkania. Laureaci zostaną uhonorowani statuetkami podczas kameralnych spotkań, zaplanowanych na 8 i 22 października 2020, w hotelu Sheraton, w Warszawie..

Na przełomie lutego i marca byliśmy w ferworze przygotowań do Gali Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2020”. Laureaci byli poinformowani, sala zarezerwowana; dopinaliśmy wszystkie sprawy, aby 16 kwietnia wręczyć statuetki znakomitym osobistościom ze świata medycyny i farmacji. I nagle świat się zatrzymał. Pojawiły się: kwarantanna, dystans społeczny, dezynfekcja rąk, maseczki. Wszyscy tęskniliśmy za światem przed pandemią.

Teraz powoli wracamy do normalności. Na początku września Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” podjęła decyzję, że tradycyjna wielka Gala, czyli spotkanie całego środowiska ochrony zdrowia w Polsce, zostanie zamieniona na dwa mniejsze spotkania. Uroczyste wręczanie statuetek odbędzie się 8 i 22 października 2020.

Laureaci Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” to ludzie wybitni, nietuzinkowi. Na ich sukces składają się codzienna praca, wytrwałość, dążenie do celu. Serdeczną atmosferą kameralnych spotkań chcemy zrekompensować Laureatom ponad półroczne oczekiwanie na ceremonię wręczenia Nagród zaufania „Złoty OTIS 2020”.

8 października 2020 r. statuetki otrzymają:

1. Dr n. med. Jarosław Biliński z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Za debiut naukowy w 2019 r.

2. Dr n.med. Halszka Kamińska z Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Za debiut naukowy w 2019 r.

3. Dr n. med. Dominika Klimczak-Tomaniak z Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Za debiut naukowy w 2019 r.

4. Dr Beata Małachowska z Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Za debiut naukowy w 2019 r.

5. Dr Barbara Włodarczyk z Kliniki Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Za debiut naukowy w 2019 r.

6. Stowarzyszenie Pacjentów z Hiperlipidemią Rodzinną w Gdańsku. Stowarzyszenie od wielu lat współpracuje z lekarzami klinicystami w szerzeniu wiedzy opartej na EBM wśród pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.

7. Lek. med. Jan Ilkowski, ordynator oddziału neurologii szpitala w Nowym Tomyślu, twórca i prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera.

8. GenXOne, spółka prowadząca nowatorskie badania z dziedziny genetyki. Proponowane i wprowadzone przez nich geneotypowanie to przyszłość wczesnego wykrywania infekcji z precyzyjnym określeniem źródła i patogenu/ patogenów oraz możliwością wprowadzenia genetycznie celowanej terapii.

9. DetoxED Sp. z o.o. – nagroda za projekty nowatorskich rozwiązań biotechnologicznych zmierzających do zmniejszania narażenia społeczeństwa na kontakt z pochodnymi rozkładu plastiku.

10. Red. Krzysztof Jakubiak – za wybitne osiągnięcia dziennikarskie w 2019 r.

Listę Laureatów, którzy odbiorą statuetki w dniu 22 października podamy za tydzień.

Nagroda Zaufania Złoty OTIS to prestiżowa Nagroda przyznawana z inicjatywy Kapituły Nagrody – grupy znakomitych ekspertów, którzy kształtują system ochrony zdrowia w Polsce. Od 2004 roku jest przyznawana wybitnym lekarzom, farmaceutom, dziennikarzom i organizacjom pacjentów oraz firmom farmaceutycznym. To „nagroda z misją” dostrzegająca i wspierająca te obszary ochrony zdrowia, które zostały przeoczone przez decydentów.

O Kapitule Nagrody Zaufania, prosimy czytać na: http://zlotyotis.pl/kapitula-nagrody-zaufania/

W sprawie zaproszeń na spotkania 8 i 22 października 2020, prosimy o kontakt: [email protected]; [email protected]; [email protected]

Dysonujemy tylko 40 miejscami na każde spotkanie.

Gala Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” – już 8 i 22 października!

Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” podjęła decyzję, że tradycyjna Gala rozdania Nagród Zaufania „Złoty OTIS” zostanie zastąpiona dwoma mniejszymi spotkaniami.

Laureaci zostaną uhonorowani statuetkami podczas kameralnych spotkań, zaplanowanych na 8 i 22 października 2020 w hotelu Sheraton w Warszawie. Serdecznie zapraszamy!

Paweł Kruś, przewodniczący Kapituły Nagrody

Prof. nadzw. dr hab. n.med. Wioletta Pietruszewska

kierownik I Katedry Otolaryngologii oraz Kliniki Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi w 1996r. (dyplom z wyróżnieniem). W 1999r. uzyskała tytuł specjalisty I-go stopnia z otolaryngologii; następnie w 2004r. z otorynolaryngologii (II stopień). W 2011r. została specjalistą w zakresie alergologii a w 2016r. z zakresu audiologii i foniatrii.

Stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt.: ”Ocena intensywności angiogenezy i proliferacji oraz ekspresji wybranych białek związanych z apoptozą  u chorych na raka krtani” uzyskała w roku 2001. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskała w roku 2010 na podstawie całości dorobku naukowego i rozprawy pt.: „Zmiany przedrakowe i rak krtani – genetyczna predyspozycja do zachorowania oraz jej związek z przebiegiem klinicznym”.

Od początku kariery zawodowej związana jest z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi pracując kolejno na stanowiskach asystenta, starszego asystenta a od 2012r. kierownika Oddziału Klinicznego Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej. Jednocześnie pełniła kolejno funkcje asystenta, adiunkta, adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego a od 2012r. jest profesorem nadzwyczajnym w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. 

Otrzymała stypendium Fundacji Amerykańsko-Austriackiej (CornellSeminars) w  Salzburguw 2000r. oraz odbyła liczne staże naukowe i zawodowe (Salzburg, Mannheim, Marburg, Brescia, Barcelona)

Zainteresowania naukowe dr hab. Wioletty Pietruszewskiej dotyczą zagadnień onkologii w otorynolaryngologiiw celu poszukiwania nowych czynników prognostycznych umożliwiających prognozowanie i monitorowanie chorych na raka regionu głowy i szyi; genetycznej predyspozycja do wystąpienia zmian przedrakowych i nowotworów złośliwych głowy i szyi oraz jej związku z przebiegiem klinicznym; problemów alergicznego i niealergicznego zapalenia zatok przynosowych; nowych technik operacyjnych w regionie głowy i szyi ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii laserowej oraz mikrofonochirurgii. Jest autorką prac dotyczących powyższych zagadnień. Jest członkiem Polskiego Towarzystwo Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi pełniąc w nim funkcje przewodniczącej Oddziału Łódzkiego PTORL ChGiSz; skarbnika Zarządu Głównego, przewodniczącej sekcji Otologii i Otoneurologii PTORL (zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej OTOLOGIA 2017). Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego; Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi. Realizuje Łódzki Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi finansowany z funduszów unijnych i MZ.

Odbyła liczne kursy doskonalące i szkolenia krajowe i zagraniczne w liczbieponad 80-ciu (Niemcy, Austria, Grecja, Włochy)

Jest laureatką nagród: za najlepszą pracę doktorską z dziedziny medycyny w roku 2002 im. Aurelii Baczko przyznaną przez Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk oraz Fundację Nauki Polskiej; Nagroda Naukowa im. Prof. Jana Miodońskiego przyznana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi (2002); nagrody Rektora UM w Łodzi.

Prof.dr hab Piotr Milecki

Specjalista Onkolog Radioterapeuta i Specjalista Medycyny Paliatywnej. Konsultant wojewódzki ds radioterapii onkologicznej dla województwa wielkopolskiego.

Urodził się 25 maja 1963 r. w Poznaniu. Po ukończeniu stażu podyplomowego w 1989 roku został zatrudniony w Zakładzie Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu i rozpoczął specjalizację z zakresu radioterapii onkologicznej. W trakcie pracy w Wielkopolskim Centrum Onkologii od 1989 r. do chwili obecnej przeszedłem wszystkie szczeble dotychczasowej kariery zawodowej i naukowej, pracując kolejno na stanowisku asystenta, adiunkta, adiunkta z habilitacją i profesora.

Od 1990 roku zainspirowany problemami pacjentów w nieuleczalnej fazie choroby nowotworowej podjął współpracę z Kliniką Opieki Paliatywnej Akademii Medycznej w Poznaniu, co między innymi przyczyniło się do tego, że w 2004 roku uzyskał tytuł specjalisty medycyny paliatywnej.

Od 1999 roku nawiązał bardzo ścisłą współpracę z Katedrą i Kliniką Urologii Akademii Medycznej w Poznaniu będąc jednym z inicjatorów integrowania onkologów z  urologami. Naturalnym jest, że jego szczególne zainteresowanie badawcze wzbudziło leczenie napromienianiem chorych na raka stercza. W prospektywnym badaniu klinicznym, dokonał porównania wyników leczenia oraz objawów ubocznych dla dwóch sposobów leczenia, a mianowicie samodzielnej hormonoterapii do hormonoterapii skojarzonej z radioterapią konformalną.

W 2008 roku w oparciu o dorobek naukowo-dydaktyczny i na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.  „Rola radioterapii konformalnej w skojarzonym leczeniu raka stercza w grupie chorych o wysokim ryzyku progresji” Centralna Komisja ds. Tytułów i Stopni Naukowych zatwierdziła uchwałę Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, nadając stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyny, a w 2014 roku po weryfikacji przez Centralną Komisje do Spraw i Tytułów Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mi tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

W 2008 r. został ordynatorem Oddziału Radioterapii Onkologicznej I a od 2011 roku także kierownikiem Zakładu Radioterapii I, które prowadzi do chwili obecnej.

Działalność naukowa, dydaktyczno-wychowawcza oraz organizacyjna związana jest ściśle z prowadzoną szeroką aktywnością w której radioterapia jest wpisana w interdyscyplinarne leczenie nowotworów.

Od 2012 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze i Zakładzie Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie pracuję do chwili obecnej.

Jestem członkiem licznych towarzystw naukowych w kraju i zagranicą oraz członkiem redakcji naukowych czasopism (Reports of Practical Oncology and Radiotherapy, Contemporary Brachytherapy, Onkologia Polska, Współczesna Onkologia) oraz Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Czlonek Towarzystw Naukowych:

European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)
American Society for Therapeutic Radiation and Oncology (ASTRO)
Polish Society for Radiation Therapy (PSRO)
Polish Urological Society (PTU)
Polish Oncological Society (PTO)

Główne obszary zainteresowania zawodowego:

Nowotwory urologiczne, leczenie paliatywne z udziałem radioterapii, nowotwory głowy i szyi, rak płuca, leczenie skojarzone w onkologii, nowoczesne technologie w radioterapii w tym protonoterapia.

24.10.2014 WARSZAWA HOTEL SHERATON X FORUM RYNKU ZDROWIA N/Z DR KRZYSZTOF CHLEBUS - LEKARZ BYLY PODSEKRETARZ W MINISTERSTWIE ZDROWIA

Dr n.med. Krzysztof Chlebus

Krzysztof Chlebus dr n. med., Executive MBA,  absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny), studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz SGH/ University of Minnesota (Carlsson School of Management). Adiunkt w I Klinice Kardiologii,  specjalista chorób wewnętrznych, pełni funkcje z-cy ds. ekonomizacji w Klinicznym Centrum Kardiologii, zarządzając kontraktem na usługi medyczne o wartości ponad 42 mln PLN. Jako Pełnomocnik Rektora GUMed ds. Komercjalizacji i Transferu Wiedzyoraz Prezes Centrum Innowacji Medycznych sp. z o.o., spółki celowej GUMed, odpowiada za procesy komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej. Z sukcesem zrealizował proces komercjalizacji kilku pomysłów naukowych, doprowadzając do powołania spółek spin-off, zależnych od CIM sp. z o.o.: Poltreg S.A. oraz Detoxed sp. z o.o. oraz obejmując udziały w GP4research sp. z o.o.

W zakresie aktywności klinicznej twórca i koordynator Krajowego Centrum Hipercholesterolemii Rodzinnej w Gdańsku, odpowiedzialny za stworzenie jedynego w Polsce, referencyjnego ośrodka diagnostyki i leczenia pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną (diagnostyka kliniczna i genetyczna, w tym kaskadowa).Odpowiedzialny za realizacje grantu MZ w ramach Narodowego Programu Zdrowia (2017-2012) oraz grantu ze środków unijnych KORDIAN (2019- 2021). Twórca Krajowego Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej w Polsce

W latach 2012-2014 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący wszystkie polskie szpitale kliniczne oraz instytuty naukowe. Odpowiedzialny za realizacje zadań Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departamentu Polityki Zdrowotnej oraz Departamentu Spraw Międzynarodowych.

Stypendysta: rządu austriackiego (Uniwersytet w Innsbrucku)1993, Mediterranean School of Medical Statistics and Clinical Epidemiology -Siracusa, Włochy (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Harvard School of Public Health)(1998), TEMPUS -grant for young medical doctors from East and Central Europe- Thoraxcentre Rotterdam(1998) oraz American- Polish Foundation for Medical Education(2004). Członek Grupy Roboczej PAN d/s cukrzycy

Autor licznych publikacji medycznych w kraju i za granicą oraz twórca analiz systemowych i farmakoekonomicznych.

Bezsprzecznym atutem jest kombinacja kompetencji i doświadczeń zawodowych ze sfery akademickiej, administracji rządowej oraz biznesu.

Laureaci Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2020” – lista nagrodzonych!

3 laureatów Międzynarodowych Nagród Zaufania, 3 nagrody za dorobek życia w medycynie i stomatologii, 3 za osiągnięcia w 2019 roku, 5 za debiuty naukowe, nagrody dla lekarza-społecznika, dla organizacji pacjenckich, nagrody za osiągnięcia w biotechnologii: kto otrzyma w tym roku prestiżowe Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”?

Kapituła składająca się z wybitnych ekspertów medycznych zadecydowała o przyznaniu w 2020 Nagród Zaufania Złoty OTIS 2020 w 11 kategoriach.

Międzynarodowa Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” 2020:

Prof. Ted Hupp i prof. Robin Fahraeusza stworzenie i kierowanie Międzynarodowym Centrum Badań nad SzczepionkamiPrzeciwnowotworowymi na Uniwersytecie Gdańskim.Prof. Ted Hupp jest szefem Centrum Badań Eksperymentalnych nad Rakiem (ExperimentalCancerResearch) przy Uniwersytecie w Edynburgu, zaś prof. Robin Fahraeus kieruje laboratorium badawczym we Francuskim Narodowym Instytucie Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM). To wybitni, znani w świecie naukowcy, którzy prowadzą badania związane z nowymi terapiami nowotworowymi.

Prof. Stavros Hatzopoulos, Research Assistant Professor i główny badacz Departament of Audiology and Speech Therapy Uniwersytetu w Ferrarze (Włochy) oraz NeonatalHearing Screening, kierownik Electrophysiology and AnimalStudiesSection. Od ponad 20 lat współpracuje ze Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Instytutem Narządów Zmysłów oraz Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

Prof. Simon Travisz John RadcliffeHospital w Oxfordzie, naukowiec i klinicysta o znakomitym dorobku naukowym, były przewodniczący EuropeanCrohn’s and Colitis Organisation, gastroenterolog, wielokrotnie wspierający polską gastroenterologię i gastroenterologów.

„Złoty Otis 2020” za dorobek życia w medycynie:

Prof. Jacek Moll, wieloletni kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu-Centrum Zdrowia Matki Polki, jeden z twórców polskiej kardiochirurgii dziecięcej i jeden z najwybitniejszych polskich kardiochirurgów dziecięcych. Współtworzył Towarzystwo Przyjaciół Dziecka z Wadą Serca, członek licznych międzynarodowych towarzystw lekarskich.

Prof. Tadeusz Tołłoczko, wieloletni kierownik Kliniki Chirurgicznej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej, przez dwie kadencje rektor AM w Warszawie. Kierowana przez niego klinika była pierwszą w Polsce, która wprowadziła do praktyki klinicznej zabiegi transplantacji (przeszczepienie nerek). Profesor jest także twórcą standardów w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zakażeń chirurgicznych. Przeprowadził około 900 operacji pierwotnej oraz wtórnej nadczynności przytarczyc.

„Złoty Otis 2020” za osiągnięcia w medycynie w roku 2019:

Prof. Adam Maciejewski, specjalista chirurgii ogólnej, onkologicznej i plastycznej, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, kierownik Zespołu Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej COI, kierownik Zespołu Transplantacji Twarzy. W 2019 r. we współpracy z lekarzami Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu dokonał m.in. pierwszego kompleksowego przeszczepu narządów szyi i częściowo klatki piersiowej z równoczesnym przeszczepem szpiku dawcy celem eliminacji konieczności immunosupresji.

Prof. dr. hab. n. med. Jerzy Samochowiec, kierownik Kliniki i Katedry Psychiatrii PUM w Szczecinie, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W psychiatrii zajmuje się m.in. genetyką uzależnień, depresji, zaburzeń lękowych, ADHD, farmakogenetyką schizofrenii.

Prof. Mirosław Ząbek, kierownik Kliniki Neurochirurgii CMKP, dyrektor

Centrum Gamma Knife. Dzięki wprowadzeniu przez niego operacji w czasie rzeczywistym było możliwe wykonanie pierwszej w Europie chemioterapii złośliwych guzów mózgu z ominięciem bariery krew-mozg. W 2019 r. wprowadził również genową terapię dzieci z wrodzonym brakiem enzymu dekarboksylazy aminokwasów aromatycznych w mózgu.

Nagroda Zaufania „Złoty Otis 2020”: „Lekarz i Społecznik”:

Prof. Jacek Jassem, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, inicjator wprowadzenia ustawy zakazującej palenia tytoniu w miejscach publicznych w Polsce, współtwórca pierwszej strategii onkologicznej, inicjator zabiegów o poprawę jakości diagnostyki laboratoryjnej w leczeniu nowotworów.

Nagroda Zaufania „Złoty Otis 2020” za dorobek życia w stomatologii:

Prof. Teresa Bachanek, kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Lublinie, wieloletnia konsultantka wojewódzka ds. stomatologii zachowawczej, organizatorka ogólnopolskich konferencji w Nałęczowie poświęconych szkoleniu przed- i podyplomowemu dla kierowników wszystkich zakładów stomatologicznych AM.

Honorowa Nagroda Zaufania „Złoty Otis 2020” dla organizacji pacjentów:

Stowarzyszenie Pacjentów z Hiperlipidemią Rodzinną w Gdańsku. Stowarzyszenieod wielu lat współpracuje z lekarzami klinicystami w szerzeniu wiedzy opartej na EBM wśród pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną.

Nagroda Zaufania „Złoty Otis 2020”dla regionalnej organizacji pacjentów:

Lek. Med. Jan Ilkowski, ordynator oddziału neurologii szpitala w Nowym Tomyślu, twórca i prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera.

Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2020” za debiuty naukowe 2019 w medycynie:

Dr n. med. Jarosław Biliński z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych UCK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr n.med. Halszka Kamińskaz Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii OgólnejWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Dr n. med. Dominika Klimczak-Tomaniak z Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WL WUM/Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM

Dr Beata Małachowska z Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Dr Barbara Włodarczyk zKliniki Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2020” za osiągnięcia w biotechnologii: 

Dr hab. Adam Junka z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii we Wrocławiu. Prowadzi pionierskie badania dotyczące możliwości wprowadzania biomateriałów wszczepialnych, pozwalających na odtworzenie integralności tkanek, będących potencjalnym nośnikiem substancji aktywnych w tym antybiotyków. 

GenXOne, spółka prowadząca nowatorskie badania z dziedziny genetyki. Proponowane i wprowadzone przez nich geneotypowanie to przyszłość wczesnego wykrywania infekcji z precyzyjnym określeniem źródła i patogenu/patogenów oraz możliwością wprowadzenia genetycznie celowanej terapii.

DetoxED sp. z o.o– nagroda za projekty nowatorskich rozwiązań biotechnologicznych zmierzających do zmniejszania narażenia społeczeństwa na kontakt z pochodnymi rozkładu plastiku.

Nagrody specjalne: 

Prof. Janusz Heitzman, pełnomocnik ministra zdrowia do spraw psychiatrii sądowej, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – za pasję w reformowaniu polskiej psychiatrii i walkę z depresją wśród dzieci i młodzieży

Prof. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – za odwagę i skuteczność we wprowadzaniu przełomowych rozwiązań w zdrowiu publicznym oraz całokształt dokonań naukowych i edukacyjnych”

„Wirtualna Przychodnia” PZU Zdrowie – za wprowadzenie pierwszego w Polsce projektu elektronicznej ochrony zdrowia

Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2020” w kategorii Media i Zdrowie:

Red. Krzysztof Jakubiak, założyciel portalu mZdrowie – za kreatywność, nowatorskie rozwiązania i odwagę w tworzeniu nowoczesnego portalu na temat ochrony zdrowia 

Ze względu na pandemię koronawirusa uroczysta Gala rozdania nagród odbędzie się w dwóch częściach: 8 i 22 października o godz. 16.00 w hotelu Sheraton ul.Bolesława Prusa 2 w Warszawie.

prof. Maria Siemionow
prof. Maria Siemionow

prof. Maria Siemionow

Międzynarodowa Nagroda Zaufania „Złoty Otis” 2019

Rozmowa z prof. Marią Siemionow, chiryrgiem rekonstrukcyjnym, mikrochirurgiem, transplantologiem. W 2008 r. dokonała pierwszego całkowitego przeszczepu ludzkiej twarzy. Obecnie pracuje nad lekiem dla pacjentów z dystrofią Duchenne`a.

Jak to się stało, że zajmuje się Pani tak różnymi dziedzinami jak przeszczepy twarzy, ręki, oka, prace laboratoryjne, nowe terapie w dystrofii mięśniowej Duchenne’a?

Wszystkie te specjalizacje wzajemnie się uzupełniają. Chirurg rekonstrukcyjny rekonstruuje każdy element ciała, w związku z tym ja również operuję np. rękę, kończynę dolną, łokieć, ramię, a także nerwy. Jestem byłym prezydentem Amerykańskiego Towarzystwa Nerwów Obwodowych. Na co dzień operuję bardzo wielu pacjentów, którzy mają uszkodzone nerwy lub neuropatie uciskowe. A nerw wzrokowy jest jednym z nerwów – oczywiście bardziej obwodowych, które operuję każdego tygodnia. To nie są dziedziny aż tak odległe od siebie. Przeszczep twarzy udał się przede wszystkim dlatego, że połączyliśmy nerw twarzowy dawcy i biorcy. Dzięki temu twarz pacjentki miała odtworzoną mimikę twarzy, taką jak np. uśmiech, możliwość mrugania, marszczenia czoła oraz wykonywania innych ruchów mimicznych twarzy. Gdybyśmy nie potrafili zregenerować nerwu twarzowego, przeszczep by się nie udał, bo twarz pacjentki nie miałaby normalnych funkcji. Nerw wzrokowy znajduje się blisko nerwu twarzowego, jednak jego funkcja jest znacznie bardziej skomplikowana niż nerwu twarzowego.

Te wszystkie procedury i umiejętności są spokrewnione i łączą się lub uzupełniają w armamentarium szeroko pojętej medycyny. Poza tym jestem z wykształcenia ortopedą, w młodości miałam pod opieką również dzieci z chorobą Duchenne’a, które miały przykurcze lub nie mogły chodzić. Jest to nie tylko choroba neurologiczna, ale również ortopedyczna i ponownie mamy przykład, że te dwie dziedziny medycyny wzajemnie się uzupełniają.

Jako osoba wykształcona w chirurgii ręki, ortopedycznej, rekonstrukcyjnej, chirurgii nerwów obwodowych oraz mikrochirurgii, staram się zastosować zdobyte doświadczenia i rozpoznawać, jakie są obecnie potrzeby i co można w najbliższej przyszłości zrobić w dziedzinach, w których nadal brakuje specyficznych terapii albo nowych form leczenia.

Udaje się Pani dokonywać rzeczy przełomowych, jak przeszczep twarzy, w przyszłości być może leczenie dystrofii Duchenne’a, przeszczepienie oka. To ogromna satysfakcja, gdy przełomową terapię udaje się wprowadzić w życie po kilku lub nawet kilkunastu latach?

Gdy się udaje, to oczywiście satysfakcja jest ogromna, ale w międzyczasie różnie bywa. Jest wiele logistycznych trudności, przygotowania zabierają dużo czasu. Nic nie dzieje się z dnia na dzień. Badania nad opracowaniem
terapii komórkowej w celu leczenia choroby Duchenne’a również trwały wiele lat. Mamy nadzieję, że ta terapia zadziała tak, jak się spodziewamy i będzie ją można stosować na szeroką skalę.

W transplantologii planuje Pani wprowadzić terapię komórkami chimerycznymi, która będzie miała zastosowanie nie tylko w przeszczepach twarzy czy ręki, ale też w przeszczepach organów, takich jak nerka czy wątroba. Na czym polega terapia komórkami chimerycznymi?

Polega na łączeniu komórek macierzystych, pochodzących ze szpiku dawcy oraz biorcy, a następnie podawaniu komórek chimerycznych biorcy w czasie zabiegu transplantacji. Te komórki reprezentują zarówno dawcę, jak i biorcę. Dzięki temu mogą wspomóc każdą transplantację: twarzy, ręki, wątroby, nerki. Ta terapia ma zapobiec konieczności stosowania leków immunosupresyjnych do końca życia. Stwarza możliwość wytworzenia
tolerancji. Dążeniem wszystkich transplantologów, niezależnie od tego, czy przeszczepia się serce, wątrobę, nerki, twarz, kończyny górne, jest to, aby nie było konieczne podawanie pacjentom leków immunosupresyjnych do końca życia. Podanie dodatkowo komórek chimerycznych ułatwi organizmowi zaakceptowanie przeszczepu. Jest to więc terapia wspomagająca, dzięki której być może uda się wyeliminować – jeżeli nie całkowicie, to chociażby częściowo – konieczność stosowania bardzo toksycznych leków immunosupresyjnych.

Kiedy jest szansa, żeby ta terapia mogła wejść w życie?

Myślę, że to kwestia – jak zawsze w nauce – czasu i pieniędzy. Im więcej jest grantów na tego typu badania, tym bardziej można przyspieszyć wejście terapii w życie. Od wielu lat mam wsparcie Departamentu Obrony Stanów
Zjednoczonych – w ostatnich latach było to ok. 10 mln dolarów. Oczywiście to nie wystarcza, żeby taką terapię przeprowadzić od etapu badań laboratoryjnych do zastosowania w badaniach klinicznych u pacjentów. Wszelkie obwarowania, wymagane zgody są bardzo skomplikowane.
Zabierają wiele lat.

Pracuje Pani również nad nową terapią komórkową w leczeniu dystrofii mięśniowej Duchenne’a.

Tak, i ta terapia już jest bliżej zastosowania klinicznego. Opiera się na podobnym koncepcie łączenia komórek dawcy i biorcy oraz stworzenia komórek chimerycznych. Pacjentami są głównie dzieci. Dystrofia mięśniowa Duchenne’a to choroba genetyczna. Organizm nie produkuje
pewnego rodzaju białka – dystrofiny znajdującej się w mięśniach – w wyniku czego tracą z czasem kolejne funkcje lokomocyjne. Choroba postępuje. Zwykle chore dzieci rozwijają się normalnie do 3.-5. roku życia, potem ich mięśnie przestają funkcjonować. Nie są w stanie samodzielnie
się poruszać, w wieku 5-7 lat zwykle muszą już jeździć na wózku inwalidzkim. W wieku kilkunastu lat ich oddychanie musi wspomagać respirator. Przestają funkcjonować mięśnie oddechowe, potem także mięsień sercowy. Niestety, nie ma do tej pory żadnej skutecznej terapii.

Jest zatem nadzieja, że mogłaby pomóc nasza terapia komórkowa łącząca komórki biorcy z komórkami dawcy, połączonych następnie brakujące białko. Ojciec (lub inny bliski krewny) mógłby być dawcą normalnych komórek mięśniowych, połączonych następnie z komórkami dziecka,
które tego białka nie produkuje. W ten sposób stworzona komórka chimeryczna ojciec-syn będzie dostarczała brakujące białko do organizmu syna. Terapia ta może być terapią wspomagającą, ale jeśli pozwoli chorym żyć dłużej i bardziej normalnie, to będzie to ogromny sukces.

Zarówno jeśli chodzi o postęp w transplantologii, jak i w leczeniu dystrofii mięśniowej Duchenne’a, mówi Pani o komórkach chimerycznych. Czym one właściwie są?

Jak już wspominałam, są to komórki, które powstają w wyniku połączenia komórek dawcy i biorcy z zastosowaniem technologii fuzji komórkowej. W przypadku np. przeszczepu wątroby będą to komórki pochodzące ze szpiku kostnego dawcy wątroby połączone z komórkami szpiku biorcy. Natomiast jeśli chodzi o chorobę Duchenne’a, to będą to komórki pochodzące z biopsji mięśnia dawcy, np. ojca, połączone z komórkami chorego dziecka.

Organizm chorego dziecka podejmie już pracę i będzie produkował brakujące białko?

Na początku ubiegłego roku opublikowaliśmy wyniki kilku bardzo innowacyjnych prac wskazujących na to, że rzeczywiście w modelu doświadczalnym choroby Duchenne’a u myszy jest powrót produkcji tego białka, którego mysz z chorobą Duchenne’a nie produkuje. To model doświadczalny, ale jest on podstawą do dalszego przygotowania
tej terapii do badań klinicznych.

Kiedy można spodziewać się pierwszych prób leczenia w taki sposób?

Rozwijamy tę terapię w Polsce. Wraz z synem, dr. Krzysztofem Siemionow, założyliśmy firmę Dystrogen Therapeutics – to polska firma, przygotowująca się do produkcji komórek chimerycznych które będą zastosowane w pierwszych pilotażowych badaniach klinicznych. Przewidujemy, że już w tym roku będziemy mieli pierwszego pacjenta w Polsce, który otrzyma terapię komórek chimerycznych.

To byłby pierwszy pacjent na świecie, który otrzymałby terapię komórkami chimerycznymi?

Tak, pierwszy na świecie. Wstępnie planujemy, że pierwsze podanie terapii komórkowej u pacjenta z dystrofią mięśniową Duchenne’a będzie możliwe jeszcze w tym roku.

Rozmawiała Katarzyna Pinkosz
Złoty Otis/Tomasz Adamaszek
Złoty Otis/Tomasz Adamaszek

„Złoty Otis” w kategorii preparaty OTC i suplementy

O kryteriach przyznawania Nagrody Zaufania „Złoty Otis 2019” preparatom OTC i suplementom mówił dyrektor Jacek Czarnocki z Instytutu Badawczego IQVIA.

Jacek Czarnocki IQVIA:

Specjalnie dla potrzeb transparentności Nagrody Zaufania stworzyliśmy INDEKS Złoty OTIS. To iloczyn wartości sprzedaży, udziału w rynku i dynamiki wzrostu. Dane do indeksu gromadzimy przez dwa lata, by zmierzyć siłę produktu. Co rok wybieramy kategorie i zapraszamy liderów do rankingu. Zgłoszenia są dobrowolne i nieliczne, bo INDEKS Złoty Otis pokazuje wzrosty ale i spadki w ciągu dwóch lat.

W 2019 roku mamy jednego laureata Nagrody Zaufania „Złoty Otis” – Thiocodin Spółdzielni farmaceutycznej „Unia”.

Druga nagroda trafiła do firmy LR Health & Beauty z Katowic. To nagroda za Debiut Roku dla produktów Mind Master.

Gratulujemy!Akcja: Sprawdź cholesterol u dziecka!

Z inicjatywy Kapituły Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” 26 maja rozpoczynają się bezpłatne badania profilaktyczne: Sprawdź cholesterol u dziecka!

Badaniu mogą zostać poddane dzieci w wieku 5-10 lat, zagrożone rozwojem miażdżycy i chorób układu krążenia. Przeprowadzane będą w ośmiu miastach: Białystok, Krasnystaw, Kraków, Lublin, Sulechów, Ryki, Warszawa, Zielona Góra. Akcja rozpoczyna się 26 maja br. (poniedziałek) i będzie trwała do wyczerpania testów (do dyspozycji jest 2 tys. testów).

Jak skorzystać?

Warunkiem skorzystania z darmowych badań jest wypełnienie przez rodziców dziecka krótkiej ankiety dostępnej w laboratorium. Odpowiedź na kilka pytań dotyczących występowania w rodzinie cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, podwyższonego poziomu cholesterolu, miażdżycy, zawału serca, udaru mózgu lub nagłego zgonu sercowego pomoże ocenić ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia u dziecka. Warto pamiętać, że czynnikiem zwiększającym to ryzyko jest nadwaga i otyłość – efekt zbyt małej aktywności fizycznej i tłustej diety.

Warto o tym mówić, bo wyniki ubiegłorocznej akcji Sprawdź cholesterol u dziecka! w Polsce i na Ukrainie pokazały, że rodzice niewiele wiedzą o tym, dlaczego warto sprawdzać u dzieci poziom cholesterolu.

Gdzie zrobić badanie?

BIAŁYSTOK Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. J. Waszyngtona 17

KRAKÓW Diagnostyka Kraków, ul. Życzkowskiego 16

KRASNYSTAW SP ZOZ w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4 B

LUBLIN Szpital Wojewódzki, Al. Kraśnicka 100

SULECHÓW SP ZOZ, ul. Zwycięstwa 1

RYKI Laboratorium Diagnostyka, ul. Żytnia 23

WARSZAWA Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a

ZIELONA GÓRA Szpital Wojewódzki im. K. Marcinkowskiego, ul. Zyty 26

Miasta zostały wybrane celowo. To właśnie w tych miejscowościach Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przeprowadziła z ogromnym sukcesem akcje badań profilaktycznych „Uwaga nerki!” (2009, 2010) oraz „Nie mam HCV!” (2011).

Dlaczego to ważne?

Badanie pozwala na zidentyfikowanie i otocznie opieką lekarską i profilaktyką dzieci, którym w przyszłości grożą choroby serca. W krajach wysoko uprzemysłowionych są one obecnie najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów. Co drugi mężczyzna i co trzecia kobieta po 40. roku życia umiera właśnie z ich powodu.

Miażdżyca, która prowadzi do zawałów serca, udarów i znacznie skraca życie, rozwija się wcześnie – u dzieci poniżej dziesiątego roku życia. Pierwsze blaszki miażdżycowe zaczynają odkładać się już w drugim roku życia.

Obszerniej przeczytasz o tym klikając w link: Badania stężenia cholesterolu u dzieci.

Partnerami akcji „Sprawdź cholesterol u dziecka!” są: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelna Izba Aptekarska, Roche Diagnostics, Sarstedt.

 

 

Cholesterol u dzieci

Profesor Bożena Werner, kierownik Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, WUM, członek Kapituły Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” i inicjatorka akcji profilaktycznej, zwraca uwagę, że problem wysokiego stężenia cholesterolu u dzieci w wieku 5-10 lat jest najczęściej spowodowany zaburzeniami genetycznymi.

Na wczesnym etapie życia kluczową rolę w tworzeniu blaszki miażdżycowej odgrywają zaburzenia lipidowe. Jeżeli test wykaże ekstremalnie wysokie stężenie cholesterolu, wskazuje to na rodzinną chorobę genetyczną, tzw. pierwotną hipercholesterolemię. W ten sposób można zidentyfikować całe rodziny z defektem genetycznym i wdrożyć odpowiednią profilaktykę.

Podwyższone stężenie cholesterolu może być związane nie tylko z zaburzeniami genetycznymi, ale także z innymi stanami chorobowymi, np. cukrzycą czy otyłością, przyjmowanymi lekami lub czynnikami środowiskowi i trybem życia.

 

II etap akcji Sprawdź cholesterol u dziecka!:

Partnerzy akcji

 • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
 • Naczelna Izba Aptekarska
 • Roche Diagnostics, Sarstedt

Ilość testów do wykorzystania • 2 tys.

Dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej:

Naczelna Izba Aptekarska popiera społeczną akcję profilaktyczną „Sprawdź cholesterol u dziecka!”. Biorą w niej udział aptekarze w Białymstoku, Lublinie, Krakowie, Krasnymstawie, Rykach, Sulechowie, Warszawie i Zielonej Górze. Do aptek w tych miastach trafiły materiały informacyjne, zachęcające do skorzystania z bezpłatnych badań w laboratoriach diagnostycznych. Obejmą one dzieci w wieku 5-10 lat, które zagrożone są rozwojem miażdżycy i chorobami układu krążenia. Mam nadzieję, że dzięki zaangażowaniu naszego środowiska w upowszechnianie informacji o możliwości zbadania poziomu cholesterolu trafi ona do szerokiego kręgu rodziców dzieci z rodzin, w których występowały zawały serca, udary mózgu czy nagłe zgony sercowe. Wsparcie tej akcji profilaktycznej przez aptekarzy, a więc osoby wykonujące zawód zaufania publicznego, z pewnością zachęci rodziców do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi ryzyka genetycznego wystąpienia u ich dzieci chorób układu krążenia i podjęcia decyzji o skorzystaniu z możliwości przeprowadzenia darmowych badań w miejscowym laboratorium.

Złoty OTIS dziesięciolecia – Laureaci

Laureaci Nagrody Zaufania Złoty OTIS Dziesięciolecia kategoria OTC

Złoty OTIS 2013-61

Złoty OTIS 2013 – Laureaci OTC

Laureaci dziesiątej edycji Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2013 kategoria OTC

W tym roku pacjenci uczestniczący w plebiscycie wybrali 25 najlepszych ich zdaniem produktów OTC (dostępnych w aptekach bez recepty) ocenianych w 23 kategoriach. Ich producenci zostali wyróżnieni statuetkami Nagroda Zaufania „Złoty OTIS”.

 • Preparaty przeciwtrądzikowe
 • Preparaty antyalergiczne
 • Debiut roku
 • Preparaty na schorzenia oczu
 • Preparaty na schorzenia układu moczowo – płciowego
 • Preparaty mineralne
 • Preparaty na leczenie blizn
 • Preparaty wspomagające odchudzanie
 • Preparaty na reumatyzm i zwyrodnienie chrząstki stawowej
 • Preparaty stosowane w prafilaktyce i leczeniu chorób serca
 • Dermokosmetyki do twarzy
 • Debiut roku Złoty OTIS 2013
 • Preparaty przeciw wszawicy
 • Leki przeciwbólowe do stosowania doustnego
 • Debiut roku Złoty OTIS 2013
 • Preparaty na zaparcia
 • Dermokosmetyki do ciała
 • Preparaty przeciw hemoroidom
 • Preparaty na katar i nawilżające śluzówkę
 • Produkty pielęgnacyjne do włosów
 • Dermokosmetyki do twarzy
 • Debiut roku Złoty OTIS 2013
 • Preparaty wspomagające gojenie ran
 • Środki higieniczne
 • Preparaty immunostymulujące
 • Leki przeciwbólowe do stosowania zewnętrznego

Złoty OTIS 2011 – Laureaci OTC

Laureaci ósmej edycji Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2011 kategoria OTC

Nagroda Zaufania „ZŁOTY OTIS”

Nagroda Zaufania”Złoty OTIS” to pierwsze w historii prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez konsumentów firmom farmaceutycznym za ich produkty.

Genezą powstania Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” była sytuacja panująca na rynku farmaceutycznym w 2002 roku. Pod wpływem reklam gwałtownie wzrastała wówczas sprzedaż leków bez recepty i pojawiały się pierwsze oznaki świadczące, że konsumenci nie potrafią odpowiedzialnie z nich korzystać, bo nie mają dostatecznych informacji na ich temat. Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” spełnia trzy funkcje: edukacyjną, konsumencką i społeczną.

Misja społeczna Przez sześć lat udowodniliśmy, że jako środowisko konsumentów, firm farmaceutycznych, lekarzy, właścicieli i pracowników aptek potrafimy wspólnie pracować dla dobra publicznego. Z inicjatywy i dzięki pomocy Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” doprowadziliśmy do:

 • sfinansowania implantu słuchowego dla pacjentki prof. Henryka Skarżyńskiego (Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy);
 • inicjatywy i dofinansowania budowy gmachu Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego – dla pacjentów warszawskiego Centrum Onkologii;
 • ufundowania pierwszego specjalistycznego endoskopu dla dziecięcego szpitala na Ukrainie;
 • przekazania kwoty pieniężnej fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”, która buduje klinikę „Budzik dla dzieci w stanie śpiączki.
 • przekazania kwoty pieniężnej Stowarzyszeniu na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski parasol” na organizację Szkoły Opiekunek i Opiekunów Medycznych w Karolewie k. Kętrzyna.
 • stworzenia na stronie internetowej www.nazdrowie.pl e-Pogotowia Lekarskiego zrzeszającego ponad 300 klinik i gabinetów specjalistycznych.

Honorowe Nagrody Zaufania Co roku Kapituła Nagrody przyznaje Honorowe Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” osobom i organizacjom pozarządowym pracującym na rzecz wzmocnienia systemu polskiej opieki zdrowotnej. Otrzymali ją m.in.:

 • Prof. Henryk Skarżyński i Fundacja Polsat
 • Stowarzyszenie Amazonek
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Fundacja „Niebieski parasol”
 • Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”

Kapituła przyznaje również Międzynarodową Nagrodę Zaufania. W ubiegłych latach otrzymali ją: Stowarzyszenie Chirurgów Dziecięcych Ukrainy, Stowarzyszenie Manche Sud – Pologne, Fundacja „Bethel”.

Stowarzyszeniu Chirurgów Dziecięcych Ukrainy ufundowaliśmy pierwszy w tym kraju specjalistyczny endoskop. Dzięki niemu na Ukrainie zaczęto przeprowadzać skomplikowane operacje pęcherza moczowego u dzieci. Stowarzyszenie Manche Sud – Pologne otrzymało Nagrodę w podziękowaniu za pomoc w postaci kilkudziesięciu konwojów z lekami i pomocą humanitarną, którą w latach 80. przekazali mieszkańcom województwa płockiego poszkodowanym przez powódź.

Niemieckiej Fundacji „Bethel” Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” przyznała statuetkę za wspieranie polskiej psychiatrii. Dzięki pomocy fundacji w Krakowie oddano do użytku m.in. pensjonat „U Pana Cogito” i nowoczesne oddziały szpitalne oraz zorganizowano warsztaty do terapii środowiskowej.

Profesor Aleksander Mroczek jest czwartym laureatem w historii Międzynarodowej Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”.

Spośród zgłoszonych przez Producentów przedstawianych preparatów, Czytelnicy, Widzowie i Internauci wskazują te, do których deklarują osobiste zaufanie, stąd nazwa – „Nagroda Zaufania”.

Laureaci mają prawo do używania logo Nagrody Zaufania i wizerunku statuetki od maja do sierpnia następnego roku. Otrzymujemy kilkadziesiąt tysięcy głosów i apelujemy o ich przekazywanie.