Prof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec

Prof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec – Prezes Sekcji / Asocjacji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 2021—2023

Prof. dr hab.n.med. Katarzyna Mizia-Stec – kardiolog, angiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Od 2012 roku ordynator I Oddziału Kardiologii GCM im. Prof.L.Gieca, równocześnie Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Nauczyciel akademicki aktywnie działający na forum uczelni – pełniący liczne funkcje organizacyjne w SUM (Kurator STN, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Pro-Rektor ds. Nauki). Współautor ponad 250 artykułów naukowych oraz 67 książek. Główne kierunki zainteresowań naukowych to echokardiografia, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, zastawkowe wady serca oraz schorzenia krążenia płucnego.

Aktywny członek PTK i ESC – Prof. dr hab. Katarzyna Mizia-Stec wybrana na Prezesa Sekcji / Asocjacji Echokardiografii PTK w kadencji 2021-2023 !