Złoty OTIS z diamentami
Złoty OTIS z diamentami

Złoty OTIS z Diamentami

Drugie dziesięciolecie Nagrody Zaufania rozpoczynamy od zmian.

Po raz pierwszy zapraszamy do zgłoszenia do naszego wyróżnienia programów edukacyjnych i akcji profilaktycznych przeprowadzonych do 2013 roku. Chcemy docenić i uhonorować ludzi, organizacje lub firmy, które je stworzyły, a także podkreślić społeczne znaczenie tych prac. Kapituła Nagrody dostrzega, że bardzo często są to działania prekursorskie i na wielką skalę, w istotny sposób uzupełniające i wspierające system ochrony zdrowia w Polsce.

Z myślą o LUDZIACH i o stworzonych przez nich programach edukacyjnych lub profilaktycznych stworzyliśmy Nagrodę Zaufania Złoty OTIS z Diamentami.

Kapituła przyzna Nagrody Złoty OTIS z Diamentami na podstawie materiałów opisowych, po rozmowie finałowej z osobą prezentującą program specjalnie powołanemu doradczemu Zespołowi Ekspertów, składającym się z lekarzy, farmaceutów i dziennikarzy. Na to spotkanie zaprosimy – z prawem głosu – przedstawiciela administracji państwowej i Komisji Zdrowia Sejmu RP.

Zakończenie rozmów finałowych planujemy do końca października 2013 r. W kwietniu 2014 r. zwycięzcy otrzymają dwie statuetki: dla Autora i dla Programu.