prof. Grażyna Malukiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Oczu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Aademii Medycznej w Gdańsku. Od początku pracy zawodowej związana jest z Kliniką Chorób Oczu w Bydgoszczy oraz ze Szpitalem Uniwersyteckim im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Od 2010 r. kieruje Katedrą i Kliniką Chorób Oczu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest specjalistką w zakresie chorób oczu. W 1992 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych roku, a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie pracy „Wybrane parametry układu hemostazy w płynie podsiatkówkowym i krwi operowanych chorych z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki” w 2003 r. Tytuł profesora zwyczajnego nauk medycznych otrzymała w 2013 r. Odbyła liczne szkolenia i staże w zagranicznych ośrodkach naukowych i klinicznych. Była stypendystką British Council Pracowała w Royal Infirmary w Edynburgu zajmując się chirurgią siatkówki i ciała szklistego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim chorób siatkówki, zwłaszcza zaburzeń krążenia jako czynnika patogenetycznego odwarstwienia siatkówki, a także patogenezy zespołu pseudoeksfoliacji i genetycznych aspektów chorób w okulistyce. W pracy akademickiej zajmowała się też problemem prawidłowego prowadzenia i oceny badań medycznych – zgodnie z zasadami Unii Europejskiej – (Evidence Based Medicine). Współtworzyła nowatorski program dydaktyczny dotyczący podstaw oceny badań klinicznych dla studentów Wydziału Lekarskiego nagrodzony przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Należy do wielu towarzystw naukowych, między innymi Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Witreoretinalnych (EVRS). Jest przewodniczącą Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem.