Prof. Maciej Banach

Prof. Maciej Banach pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012. Od lutego 2014r. jest dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (ICZMP), Kierownikiem Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownikiem Ośrodka Badań Serca i Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz ICZMP. Jest członkiem Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Miażdżycy (EAS) jako doradca ds. relacji/kontaktów z Unią Europejską oraz członkiem zarządu na EuropęMiędzynarodowego Towarzystwa Miażdżycowego (IAS). Jest założycielem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego (2011) – oficjalnego partneraNational Lipid Association(NLA, USA) oraz przewodniczącym Oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (2009-). Jest założycielem i przewodniczącym grupy Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC) (2012-) –jednej z największych grup badawczych na świecie skupiającej obecnie ponad 150 światowych ekspertów mających na celu zbadanie najważniejszych problemów z zakresu zaburzeń lipidowych, nadciśnienia, żywienia i analizy ryzyka sercowo-naczyniowego, a także Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych (International Lipid Expert Panel;ILEP) (2015-), który powstał w celu przygotowania rekomendacji z zakresu kardiologii prewencyjnej w najbardziej dyskusyjnych kwestiach, które nie zostały uwzględnione w istniejących wytycznych. Jest członkiem 2 największych światowych baz danych – Global Burden of Disease (GDB) (Seattle, WA, USA) i Non-Communicable Disease Risk Factor Collaboration(NCD-RisC, Londyn, Wielka Brytania). Jest także założycielem i prezesem fundacji – Think-Tank „Innowacja dla zdrowia”, która skupia sześć głównych instytutów badawczych działających w systemie ochrony zdrowia w Polsce i ponad 40 przedstawicieli biznesu działających na rynku medycznym w Polsce, których głównym celem jest wprowadzanie innowacji w dziedzinie medycyny w Polsce. Jest profesorem wizytującym University of Alabama w Birmingham (UAB) oraz University of Medicine and Pharmacy Victor Babes w Timisoarze w Rumunii (2014-).

Prof. Banach opublikował ponad 800 prac z zakresu nadciśnienia, dyslipidemii, kardiologii, kardiochirurgii i stratyfikacji ryzyka (dane na styczeń 2020: 663 wg PubMed, 769 wg Web of Science/Publons, 608 wg. do SCOPUS, 874 wg ResearchGate – wynik RG: 52,88 i972 wg Google Scholar). Jego łączne IF (dla prac pełnotekstowych) wynosi ponad 6000 pkt., liczba cytowań: 14277 (wg Web of Science Core Collection), 15407 (wg SCOPUS), 15306 (wg ResearchGate) i 23079(wg Google Scholar), Indeks Hirscha = 53 (WoS), 54 (SCOPUS), 56 (ResearchGate) i 69 (i10-index: 379) (Google Scholar). Prof. Banach znajduje się w grupie 1% najbardziej cytowanych naukowców na świecie (w obszar badań Medycyny Klinicznej oraz Farmakologii i Toksykologii) według wskaźników Essential Science Indicators by Clarivate (z 27pracami ocenianymi jako TOP Papers). Prof. Banach jest również w grupie 10 najlepszych światowych ekspertów według ExpertScape w dziedzinie statyn / lipidów / cholesterolu LDL / lipoproteiny i cholesterolu / lipoproteiny HDL.Top Peer Reviewer (w najlepszym 1% w obszarze Medycyny Klinicznej oraz Cross-Field) według Publons w roku 2018 i 2019.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym: doktoratów Honoris CausaUniwersytetu w Koszycach (2020), Uniwersytetu w Bukareszcie (2019), Uniwersytetu Medycyny i Farmacji Victor Babes w Timisoarze (2017) oraz Instytutu Kardiologii w Kijowie (2018); Zdobywca Nagrody Specjalnej Menedżera Zdrowia oraz Kuriera Medycznego w ramach „Sukcesu Roku” dla Fundacji na rzecz Rozwoju ICZMP (2020); Honorowy Członek Rumuńskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2019); Laureat wyróżnienia „Złoty Skalpel” za wprowadzanie pomysłu Inteligentnego Szpitala w ICZMP (2019), Menedżerem Roku 2016 dla podmiotów publicznych działających w ochronie zdrowia (2017), Innowatorem Roku tygodnika Wprost, Wyróżnienia „Złoty Skalpel” w 2016 r. za innowacje; Osobowość Roku 2013 w Polsce dla rozwoju nauki w dziedzinie opieki zdrowotnej – ufundowanej przez czasopismo Menedżer Zdrowia (wydawnictwo Termedia), nagrody Super-Talent w medycynie 2012 – konkursu dla młodych naukowców w dziedzinie medycyny (do 40rż) ufundowanego przez czasopismo Puls Medycyny; a także nagród naukowych Ministerstwa Zdrowia za cykl publikacji (2009, 2011), 23 indywidualnych i grupowych nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2009-2016); i wielu innych.