Prof. Tomasz Konopka

Zakład Periodontologii Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył z wyróżnieniem w 1988 roku i w tym samym roku otrzymał pracę w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej AM we Wrocławiu. W 1993 roku uzyskał specjalizację z periodontologii i stopień doktora nauk medycznych. Od 1995 roku pracownik Katedry Periodontologii AM we Wrocławiu. W 1999 roku w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2014 roku jest zatrudniony również na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Prof. Konopka od 2001 roku jest redaktorem kwartalnika „Dental and Medical Problems”. Członek rad naukowych następujących czasopism naukowych: „Journal of Stomatology”, „Dental Forum”, „e-Dentico”, „Stomatologia estetyczna” oraz „Implantologia, Paradontologia, Osteologia” (Ukraina). W latach 2005–2008 był Dziekanem Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego AM we Wrocławiu, a w latach 2000-2004 Przewodniczącym Sekcji Periodontologii PTS. Od 2013 roku jest członkiem Sekcji Medycznej Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. W dorobku naukowym posiada około 300 opublikowanych prac i doniesień zjazdowych. Tematyka jego publikacji dotyczy m.in. patogenezy zapaleń przyzębia, związków zapaleń przyzębia z chorobami układowymi (periodontal medicine), diagnostyki i epidemiologii chorób przyzębia.