prof. Wojciech Golusiński

Prof. Wojciech Golusiński-Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w Wielkopolskim Centrum Onkologii, Prezydent European Head and Neck Society (kadencja 2018-2023).

Od wielu lat jest najlepiej rozpoznawanym polskim laryngologiem chirurgiem głowy i szyi w Europie zajmującym się zagadnieniami związanymi z leczeniem nowotworów głowy i szyi.

Autor ponad 350 prac, doniesień i referatów opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Dotyczą one przede wszystkim profilaktyki i zakażenia wirusem HPV w nowotworach głowy i szyi oraz czynników kancerogennych oraz markerów nowotworowych w rakach głowy i szyi. Inne zagadnienia poruszane w pracach to chirurgia głowy i szyi ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości rekonstrukcyjne po rozległych operacjach oraz funkcjonalna chirurgia endoskopowa nosa i zatok przynosowych.

Od 2 lat wprowadził do leczenia nowotworów głowy i szyi chirurgie robotową DaVinci. Do tej pory wykonał ponad 100 operacji robotowych, które umożliwiły chorym całkowite wyleczenie i szybki powrót do pracy.

Prof. Wojciech Golusiński jest inicjatorem, twórcą merytorycznym i organizacyjnym Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. W 2016r. został powołany przez Ministerstwo Zdrowia na stanowisko eksperta w zakresie nowotworów głowy i szyi. Jest założycielem i Prezesem Polskiego Towarzystwa Nowotworów Głowy i Szyi.