Dr hab. n. med. Jerzy Wiktor Konstantynowicz
Dr hab. n. med. Jerzy Wiktor Konstantynowicz

dr hab. n. med. Jerzy Wiktor Konstantynowicz

dr hab. n. med. Jerzy Wiktor Konstantynowicz (ur. 1965 w Giżycku) specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej, w trakcie specjalizacji z reumatologii. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, nauczyciel akademicki, wykładowca pediatrii w UM w Białymstoku, członek Komitetu Rozwoju Człowieka PAN. Stopień dr. n. med. uzyskał w 1999, a doktora habilitowanego w 2008 r. W latach 2004-2006 był stypendystą naukowym Uniwersytetu w Melbourne (Australia), pracując w Department of Endocrinology & Medicine Austin Health pod kierunkiem prof. Ego Seemana nad rozwojowymi uwarunkowaniami osteoporozy i ryzyka złamań. W latach 2004-2008 był członkiem Australia and New Zealand Bone & Mineral Society. Obecnie pełni funkcję kierownika Kliniki Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Współtworzył Pracownię Densytometrii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym i w latach 1993-2012 prowadził badania densytometryczne metodą DXA u dzieci i dorosłych, legitymując się uprawnieniami Certified Clinical Densitometrist, tj. certyfikatem Międzynarodowego Towarzystwa Densytometrii Klinicznej (ISCD). Znaczna część jego dorobku naukowego dotyczy zagadnień osteoporozy, chorób metabolicznych kości i zaburzeń gospodarki mineralnej u dzieci. Główne kierunki badawcze obejmują ocenę masy kostnej i składowych ciała (body composition) u dzieci i dorosłych, badania nad metabolizmem szczawianu wapnia i ryzykiem kamicy nerkowej u dzieci, badania epidemiologiczne w zakresie witaminy D. Inny obszar stanowią badania satysfakcji pacjenta, dostępności i postrzegania świadczeń medycznych, ocena jakościowa komunikacji w relacjach lekarz-pacjent oraz badania dotyczące problematyki jakości życia z użyciem nowych narzędzi diagnostycznych (m.in. pierwsze polskie tłumaczenie i walidacja kwestionariusza jakości życia w sarkopenii SarQol®). Wprowadził w Białymstoku leczenie dożylnymi bisfosfonianami ciężkich postaci wrodzonej łamliwości kości u dzieci. W zakresie opieki nad pacjentami z osteogenesis imperfecta odbył staż kliniczny w ramach wizyty studyjnej w Shriners Hospital, McGill University w Montrealu (Kanada); ukończył 20th Advanced Training Course on Osteoporosis, International Osteoporosis Foundation (IOF) w Genewie. Współorganizator i V-ce Przewodniczący Komitetu Naukowego Międzynarodowych Konferencji Witamina D – Minimum, Maximum, Optimum (2nd and 3rd International Conference on Vitamin D, Warszawa 2015, 2017). Członek międzynarodowego panelu i współautor aktualnych rekomendacji suplementacji witaminy D w populacji polskiej oraz wytycznych dla Europy Środkowej. Wykładowca Międzynarodowego Kursu Atestacyjnego dla Lekarzy Clinician’s Course Osteoporosis Essentials – Diagnosis, Densitometry & Management, certyfikowanego przez Międzynarodową Fundację Osteoporozy (IOF) oraz wykładowca krajowych i międzynarodowych konferencji nt. osteoporozy, zdrowia szkieletowego, witaminy D, m.in. na Ukrainie, Białorusi, Mediterranean Congress of Rheumatology (Sarajevo), Baltic Bone Conference oraz wielokrotnie podczas Środkowo Europejskiego Kongresu Osteoporozy (Kraków). Współautor 67 publikacji w bazie Medline o łącznym impact factor > 140. Regularny recenzent prac w wielu czasopismach, w tym m.in. J Clin Densitom, Osteoporos Int, Ann Nutr Metab. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma Rheumatology International oraz guest editor w czasopiśmie Frontiers in Endocrinology (2017-18). Poza tym: współzałożyciel Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, członek zarządu Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii (PTOA), Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (PTR), Białoruskiego Towarzystwa Osteoporozy, European Vitamin D Association (EVIDAS). W uczelni prof. J. Konstantynowicz jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej III roku Wydziału Lekarskiego; współtworzył w UMB program mentoringu studentów w ramach Centrum Symulacji Medycznych; od lat jest również członkiem uczelnianej Komisji Nostryfikacyjnej.