Program XVI Gali Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2019

11 kwietnia 2019 r., godz. 14.30
Pałac Staszica, Polska Akademia Nauk,
ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Godz. 14.30

 • recepcja, lunch, zajmowanie miejsc w Sali Lustrzanej

Godz. 15.15

 • powitanie i otwarcie Gali, wręczenie statuetek Viribus Unitis

Godz. 15.25

 • Wykład prof. Marii Siemionow (University of Illinois) „Komórki chimeryczne – nowa terapia w leczeniu dystrof ii mięśniowej Duchenne’a”
 • Wręczenie prof. Marii Siemionow Międzynarodowej Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2019
 • Wręczenie Nagród Zaufania Złoty OTIS 2019:
  • za całokształt pracy medycznej: prof. Włodzimierzowi Januszewiczowi,
   prof. Romualdowi Olszańskiemu, prof. Michałowi Tenderze
  • za osiągnięcia w farmacji: prof. Janowi Ludwickiemu, prof. Grzegorzowi Bazylakowi

Godz. 15.50

 • Wykład prof. Janusza Gumprechta (Śląski Uniwersytet Medyczny)
  „Idealny doustny lek przeciwcukrzycowy – czyli jaki?”
 • Wręczenie Nagród Zaufania Złoty OTIS 2019:
  • nagrody specjalne: dr. Mariuszowi Nowakowi, prof. Małgorzacie Myśliwiec, prof. Markowi Wojtukiewiczowi
  • za osiągnięcia w roku 2018: prof. Iwonie Niedzielskiej i Zespołowi
  • za debiuty naukowe: dr. Pawłowi Gąsiorowi, mgr Natalii Czajce,
   dr. Sebastianowi Kwiatkowi oraz Opiekunom Naukowym
  • nagrody „Lekarz i społecznik” dr Iwonie Kiełtyce
  • nagrody dla organizacji pacjentów: Januszowi Bukowskiemu „Dać siebie innym” i Stowarzyszeniu Rodzin z Chorobą Fabry’ego
  • nagrody dziennikarskiej red. Bożenie Stasiak (Super Express)

Godz. 16.15

 • komentarz IQVIA na temat sytuacji rynku farmaceutycznego
  i wręczenie statuetek produktowych: Thiocodin i linia produktów Mind Master

Godz. ok. 16.30

 • zakończenie, poczęstunek