Bogdan Gajewski, laureat Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2011 z laureatkami w kategorii media i zdrowie: red. Katarzyną Pinkosz (z lewej) i red. Moniką Zalewską (z prawej)

Złoty Otis 2011

Kapituła Nagrody, wraz z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL), ogłosiły rozpoczęcie społecznej akcji profilaktycznej „Nie mam HCV!”. W 30 miastach w Polsce zostały przeprowadzone bezpłatne badania, mające na celu wykrycie obecności wirusa HCV powodującego wirusowe zapalenie wątroby typu C. Celem akcji było społeczne wsparcie Pilotażowego Programu Profilaktyki Zakażeń HCV „Stop! HCV”. Pulę 4 tys. badań pacjenci wykorzystali w ciągu 20 minut od rozpoczęcia akcji. Uratowaliśmy życie 23 osobom, które nie wiedziały, że są zarażone.

Jesteśmy przygotowani do bezpłatnego przebadania 4 tysięcy osób, w ramach akcji „Nie mam HCV!”. Ci, u których pojawi się podejrzenie zakażenia wirusem, zostaną skierowani imiennie do lekarzy specjalistów. Odczynniki do przeprowadzenia badań udostępniły nam firmy Roche Diagnostics Polska, Abbott Poland i Johnson&Johnson Poland – powiedziała dr Elżbieta Puacz, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.