Złoty Otis 2006

Jerzy Giedroyc, redaktor paryskiej „Kultury”, zawsze wiele uwagi poświęcał Ukrainie i wschodnim sąsiadom Polski. Przekonywał, że ważne są nie tylko kontakty polityków, ale przede wszystkim zwykłych ludzi.

Uważał, że należy się poznawać, by wspólnie tworzyć, a nie zamykać się w kręgach historycznych rozpamiętywań. Poglądy te były bliskie również Kapitule, która pierwszą Międzynarodową Nagrodę Zaufania „Złoty OTIS 2006” przyznała Stowarzyszeniu Chirurgów Dziecięcych Ukrainy.

Dzięki pomocy firm: Heel Polska, Medim i Schwarzpharma, które dołożyły swoje cegiełki w licytacji „Zegara Życia”, ufundowano pierwszy specjalistyczny endoskop dla dziecięcego szpitala na Ukrainie.