ZAPROSZENIE na ceremonię wręczenia Nagród Zaufania Złoty OTIS 2019

Kapituła Nagrody Zaufania Złoty Otis 2019 w składzie: dr Ewa Chlebus, prof. Barbara Górnicka, prof. Renata Górska, Elżbieta Kozik, prof. Grażyna Rydzewska, Agnieszka Sora, dr hab. Renata Talar-Wojnarowska, prof. Bożena Werner, dr Beata Zawadowicz, prof. Krzysztof Bielecki, dr hab. Paweł Dobrzyński, dr hab. Piotr Eder, prof. Edward Franek, prof. Robert Gasik, prof. Jakub Gołąb, prof. Piotr Hoffman, prof. Paweł Kamiński, prof. Tomasz Klupa, prof. Jerzy Konstantynowicz, Paweł Kruś (przewodniczący), prof. Marek Kuch, prof. Jan Lubiński, prof. n. farm. Maciej Małecki, prof. Piotr Pruszczyk, prof. Stanisław Radowicki, prof. Piotr Radziszewski, prof. Bolesław Rutkowski, prof. Aleksander Sieroń, prof. Henryk Skarżyński, prof. Tomasz Stompór, prof. Jacek P. Szaflik, dr Jarosław Wanecki, prof. Marcin Wojnar, prof. Jerzy Woy-Wojciechowski

ma zaszczyt zaprosić na ceremonię wręczenia Nagród Zaufania Złoty OTIS 2019

11 kwietnia 2019 r., godz. 14.30
Pałac Staszica, Polska Akademia Nauk,
ul. Nowy Świat 72, Warszawa

oraz wykłady prof. Marii Siemionow (University of Illinois) „Komórki chimeryczne – nowa terapia w leczeniu dystrof ii mięśniowej Duchenne’a” i prof. Janusza Gumprechta „Idealny doustny lek przeciwcukrzycowy – czyli jaki?”

Prosimy o potwierdzenie obecności do 4 kwietnia 2019 r.:

tel. (22) 622 98 34 w. 20, 18, 19, 11
Dysponujemy ograniczoną ilością miejsc.

Program XVI Gali Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2019

Godz. 14.30

 • recepcja, lunch, zajmowanie miejsc w Sali Lustrzanej

Godz. 15.15

 • powitanie i otwarcie Gali, wręczenie statuetek Viribus Unitis

Godz. 15.25

 • Wykład prof. Marii Siemionow (University of Illinois) „Komórki chimeryczne – nowa terapia w leczeniu dystrof ii mięśniowej Duchenne’a”
 • Wręczenie prof. Marii Siemionow Międzynarodowej Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2019
 • Wręczenie Nagród Zaufania Złoty OTIS 2019:
  • za całokształt pracy medycznej: prof. Włodzimierzowi Januszewiczowi,
   prof. Romualdowi Olszańskiemu, prof. Michałowi Tenderze
  • za osiągnięcia w farmacji: prof. Janowi Ludwickiemu, prof. Grzegorzowi Bazylakowi

Godz. 15.50

 • Wykład prof. Janusza Gumprechta (Śląski Uniwersytet Medyczny)
  „Idealny doustny lek przeciwcukrzycowy – czyli jaki?”
 • Wręczenie Nagród Zaufania Złoty OTIS 2019:
  • nagrody specjalne: dr. Mariuszowi Nowakowi, prof. Małgorzacie Myśliwiec, prof. Markowi Wojtukiewiczowi
  • za osiągnięcia w roku 2018: prof. Iwonie Niedzielskiej i Zespołowi
  • za debiuty naukowe: dr. Pawłowi Gąsiorowi, mgr Natalii Czajce,
   dr. Sebastianowi Kwiatkowi oraz Opiekunom Naukowym
  • nagrody „Lekarz i społecznik” dr Iwonie Kiełtyce
  • nagrody dla organizacji pacjentów: Januszowi Bukowskiemu „Dać siebie innym” i Stowarzyszeniu Rodzin z Chorobą Fabry’ego
  • nagrody dziennikarskiej red. Bożenie Stasiak (Super Express)

Godz. 16.15

 • komentarz IQVIA na temat sytuacji rynku farmaceutycznego
  i wręczenie statuetek produktowych: Thiocodin i linia produktów Mind Master

Godz. ok. 16.30

 • zakończenie, poczęstunek