Informacja organizacyjna:

XVIII Gala Nagrody Zaufania Złoty OTIS odbędzie się najprawdopodobniej 22 kwietnia lub 13 lub 20 maja. Czekamy na rządowe decyzje epidemiczne. Miejsce, datę i godzinę uroczystości podamy 14 dni przed wręczeniem statuetek.

Społeczna Rada Instytutu

Społeczną Radę Instytutu stworzą Firmy, którze prowadzą społecznie odpowiedzialną politykę wobec swoich pracowników i kraju działania.

Kapituła Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” oczekuje od nich pomocy w realizowaniu społecznych akcji profilaktycznych i działań edukacyjnych zaproponowanych przez Kapitułę. Instytut będzie wspierać medialnie i merytorycznie (przez udział wybitnych lekarzy specjalistów i dziennikarzy) programy zdrowotne dla pracowników proponowane przez społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa.

Kontakt: [email protected]