Historia Nagrody Zaufania Złoty OTIS od 2003r.

EDUKACJA * PROFILAKTYKA * WSPÓLNA PRACA * SZACUNEK

W ciągu kilkunastu lat Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” stała się dla pacjentów, farmaceutów, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych oraz firm farmaceutycznych i mediów wiarygodną inicjatywą społeczną. To te środowiska połączonymi siłami przeprowadziły pięć Społecznych Akcji Profilaktycznych, które na trwałe zmieniły kilka obszarów polskiej ochrony zdrowia. Z bezpłatnych badań skorzystało łącznie prawie 25 tys. osób. Nazwy kolejnych działań: „Uwaga nerki!”, „Nie mam HCV!”, „Kostka-Ramię. Stop Udarom i Amputacjom!” czy polsko-ukraińskich badań przesiewowych „Cukrzyca. Wygrajmy razem!” i „Sprawdź cholesterol u dziecka!” kojarzą się jako kroki milowe profilaktyki konkretnych schorzeń.

Pierwsze statuetki Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2003” wręczyliśmy w 2004 roku. „Złoty OTIS” był pierwszym wyróżnieniem konsumenckim na rynku farmaceutycznym w Polsce. Pacjenci wybierali – najlepsze ich zdaniem – produkty dostępne w aptekach bez recepty. Ale żeby wybierać i głosować, musieli przeczytać materiały informacyjne i edukacyjne o lekach. I o to wówczas chodziło pomysłodawcom i Kapitule Nagrody.

Już od pierwszej edycji rozpoczęło się budowanie środowiska Nagrody Zaufania przez wspólne działania służące edukacji zdrowotnej prowadzone przez lekarzy, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, dziennikarzy medycznych i firmy farmaceutyczne. Wspólnie pracujemy już piętnaście lat.

Adres: Warszawa, ul. Karowa 31 –  rok 2004

Czytaj więcej

18 maja 2004 r. w budynku Polskiego Towarzystwa Higienicznego wręczyliśmy pierwsze statuetki i przedstawiliśmy filozofię Nagrody Zaufania. Zorganizowaliśmy uroczystość w miejscu, w którym pod koniec XIX w. ludzie polskich elit zaniepokojeni stanem zdrowia Polaków, m.in. pisarz Bolesław Prus i dr Władysław Biegański, stworzyli społeczną organizację w celu krzewienia nowej idei – przestrzegania zasad higieny w życiu codziennym. Pozytywiści stworzyli dzieło nowe, zgodne z duchem tamtych czasów, a imponujący gmach istniejący do dziś wybudowali ze składek członków Polskiego Towarzystwa Higienicznego. W tym historycznym miejscu, ogłosiliśmy powstanie „Złotego OTISA” – symbolu współczesnej wersji XIX-wiecznego pozytywizmu warszawskiego. Autorem niezwykłej statuetki Nagrody Zaufania Złoty Otis jest artysta rzeźbiarz Włodzmierz Pytkowski.

„Pomóż, bo możesz. Zróbmy to wspólnie” – rok 2005

Czytaj więcej

W 2005 roku wręczyliśmy Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2004” i ogłosiliśmy społeczne cele naszej pracy: zaczęliśmy zbierać fundusze na budowę Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego Amazonek przy Instytucie Onkologii na ul. Roentgena oraz na dofinansowanie zakupu implantu ślimakowego dla Julci Sałgut, pacjentki prof. Henryka Skarżyńskiego. Licytacja znakomitej rzeźby Włodzimierza Pytkowskiego „Wenus Amazonek”, przyniosła kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oceniamy, że do dnia ukończenia i wyposażenia budynku Centrum Amazonek (2007/2008), dochody z licytacji przechodzącej z rąk do rąk „Wenus” przekroczyły milion złotych – zwycięzca licytacji przekazywał oryginał Wenus na kolejne aukcje Amazonek, sam zachowywał miniaturkę na pamiątkę.

Pierwsza Międzynarodowa – rok 2006

Czytaj więcej

Prof. Daniel Krywczenia (w środku) – laureat I Międzynarodowej Nagrody Zaufania (2006)

Jerzy Giedroyc, redaktor paryskiej „Kultury”, zawsze wiele uwagi poświęcał Ukrainie i wschodnim sąsiadom Polski. Przekonywał, że ważne są nie tylko kontakty polityków, ale przede wszystkim zwykłych ludzi. Podkreślał, że należy wspólnie tworzyć, a nie zamykać się w kręgach historycznych rozpamiętywań i uprzedzeń. Poglądy te były bliskie również Kapitule, która pierwszą Międzynarodową Nagrodę Zaufania „Złoty OTIS 2006” przyznała Stowarzyszeniu Chirurgów Dziecięcych Ukrainy. Dzięki pomocy środowiska Nagrody Zaufania i licytacji rzeźby „Zegar Życia” Włodzimierza Pytkowskiego, kupiliśmy pierwszy tej klasy specjalistyczny endoskop dla dziecięcego szpitala na Ukrainie. Przekazaliśmy go nie bez trudu prof. Danielowi Krywczeni – zdobycie zezwoleń na przewóz do Kijowa zajęło nam prawie rok.

Mamy Gmach! – rok 2007

Czytaj więcej

19 kwietnia 2007 odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego przy warszawskim Centrum Onkologii. Jego budowę, dzięki inicjatywie i wsparciu Kapituły Nagrody Zaufania, zakończyło Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum. Nasi Goście mogli dołożyć swoją cegiełkę na niezbędne wyposażenie Centrum, wyniki licytacji obrazów malowanych przez osoby chore na schizofrenię, podopiecznych krakowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej były większe od naszych marzeń.

Nagrody Wdzięczności – rok 2007

Międzynarodową Honorową Nagrodę Zaufania „Złoty Otis 2007” otrzymała Fundacja Bethel (Von Bodelschwinghsche Anstalten Bethel-Bielefeld), która współpracuje z polskimi psychiatrami od 1987 roku, realizując programy propagujące pozaszpitalną terapię środowiskową dla osób chorych psychicznie. To dzięki niej powstał słynny „Pensjonat u Pana Cogito” w Krakowie. Drugą Międzynarodową Nagrodę Zaufania otrzymała organizacja Manche-Sud – Pologne, założona przez dr. Luisa Giovanoniego, która od 1982 roku wysłała do Polski 7 konwojów z pomocą charytatywną dla mieszkańców okolic Płocka. Ksiądz Stanisław Koronkiewicz przekazał też francuskim Laureatom medal Episkopatu Polski, który przechowywał przez 20 lat.

Pięciolecie budowania – 2008

Czytaj więcej

Ewa Błaszczyk – Fundacja A kogo? (2008)

Pięciolecie. Jubileuszowa edycja w 2008 roku podjęła kolejne inicjatywy, tym razem na rzecz Fundacji „Akogo?” oraz Stowarzyszenia „Niebieski Parasol”. W czasie uroczystości odbyła się aukcja przedwojennego budzika. Fundusze z licytacji zasiliły konta Fundacji „A kogo?” oraz Stowarzyszenia „Niebieski Parasol”.

– Obecnie ratuje się życie, a po trzech miesiącach stawia się na dziecku krzyżyk. To po co było to życie ratować? W stanie śpiączki po niedotlenieniu mózgu pierwsza poważniejsza infekcja kończy się śmiercią. W szpitalu proponują hospicja, które są miejscem do godnego umierania, a nie ratowania – mówiła Ewa Błaszczyk.

„Uwaga nerki!” – rok 2009

Czytaj więcej

Z inicjatywy Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2009” i prof. Bolesława Rutkowskiego, krajowego konsultanta ds. nefrologii, została zorganizowana akcja „Uwaga nerki!”. W jej ramach rozdano 4 tys. zaproszeń na bezpłatne badania na obecność kreatyniny we krwi oraz określenie wskaźnika eGFR. Badania te pozwalają wykryć chorobę nerek we wczesnym stadium. Akcja była kontynuowana w 2010 roku i stała się największym badaniem przesiewowym w historii polskiej nefrologii. Dzięki niej upowszechnił się wskaźnik eGFR w 99,9 proc. polskich laboratoriach (na początku akcji korzystało z niego około 40 proc.).

– Przewlekła choroba nerek (PChN), jak wykazały badania prowadzone w różnych regionach świata, występuje bardzo często i dotyczy 6-15 proc. populacji w różnych krajach. Oznacza to, iż na całym świecie choroba ta dotyczy około 600 mln osób, a w Polsce odpowiednio ponad 4 mln obywateli. Jest to zatem istotny problem z punktu widzenia epidemiologicznego oraz zagrożenia rozwojem schyłkowej niewydolności nerek – wyjaśniał prof. Bolesław Rutkowski,

Drugi krok na wschód – rok 2009

IV Międzynarodowa Nagroda Zaufania – prof. Aleksander Mrochek i jego uczniowie z Mińska (Białoruś) (2009)

Profesor Aleksander Mrochek z mińskiego Krajowego Centrum Naukowo-Klinicznego „Kardiologia” został laureatem Honorowej Międzynarodowej Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2009” w uznaniu wysiłku, jaki wkłada, by przeprowadzić pierwszy na Białorusi zabieg przeszczepu serca. Dzięki Nagrodzie Zaufania, dwaj młodzi lekarze specjaliści przyjechali z Mińska na dwutygodniowe szkolenie do Polski, które odbyły się w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym Poltransplant.

Choroby Nerwowo-Mięśniowe do rehabilitacji – rok 2010

Czytaj więcej

w 2010 roku Kapituła przekazała list do minister zdrowia Ewy Kopacz podpisany przez ponad 20 tys. osób. Prosiliśmy o wpisanie chorób nerwowo-mięśniowych (rdzeniowego zaniku mięśni i dystrofii mięśniowej Duchenne’a) do ministerialnego wykazu chorób przewlekłych, aby umożliwić refundację rehabilitacji chorych dzieci.
– Podstawową metodą leczenia jest rehabilitacja, która utrzymuje mięśnie w dobrym stanie. Jeśli choroba wejdzie w zaawansowaną, ostrą fazę, konieczne jest wspomaganie oddychania i odżywiania, co przedłuża pacjentowi życie – mówiła dr Anna Kostera-Pruszczyk z Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Choroby nerwowo-mięśniowe nie są w Polsce uznawane za przewlekłe. Z tego powodu pacjenci nie mają zapewnionej systematycznej refundowanej rehabilitacji. Byliśmy dumni z zebrania 20 000 podpisów. Redaktor Małgorzata Wiśniewska nakręciła wstrząsający film o jednym z małych pacjentów.

23 uratowane życia – rok 2011

Czytaj więcej

Kapituła Nagrody, wraz z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL), ogłosiły w 2011 roku rozpoczęcie społecznej akcji profilaktycznej „Nie mam HCV!”. W 30 miastach w Polsce zostały przeprowadzone bezpłatne badania, mające na celu wykrycie obecności wirusa HCV powodującego wirusowe zapalenie wątroby typu C. Celem akcji było społeczne wsparcie Pilotażowego Programu Profilaktyki Zakażeń HCV „Stop! HCV”. Pulę 4 tys. badań pacjenci wykorzystali w ciągu 20 minut od rozpoczęcia akcji. Uratowaliśmy życie 23 osobom, które nie wiedziały, że są zarażone.

„Cukrzyca. Wygrajmy razem!” Polska-Ukraina – rok 2012

Czytaj więcej

Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” po raz pierwszy w swojej dziewięcioletniej historii zagościła na Ukrainie. 30 marca 2012 r. odbyła się w Kijowie ceremonia wręczenia Honorowych Nagród Zaufania ukraińskim laureatom. Uroczystości towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa „Cukrzyca – międzynarodowy problem cywilizacyjny”. Zapowiedziano także polsko-ukraińską społeczną akcję badań profilaktycznych „Cukrzyca. Wygrajmy razem!”. Bezpłatne badania przesiewowe pod kątem cukrzycy odbyły się dzięki uprzejmości firm Bayer Sp. z o.o. oraz Synevo Ukraine. Po raz pierwszy w historii medycyny użyliśmy testów HbA1c na tak dużą skalę (5 tys. osób w obydwu krajach). U 600 osób, które nie wiedziały, że są chore, wykryto cukrzycę. To było pierwsze w Europie badanie przesiewowe, z użyciem pomiaru hemoglobiny glikowanej – jedynego wiarygodnego wskaźnika dla osób, które nie są na czczo.
Na konferencji „Cukrzyca – międzynarodowy problem cywilizacyjny” wykłady wygłosili m.in.: prof. Martin Füchtenbusch, dyrektor Centrum Diabetologicznego Marienplatz w Monachium, prof. Alexey V. Zilov z Kliniki Endokrynologicznej w Moskwie, prof. Vitaliy G. Majdannyk – główny pediatra Ukrainy, prof. Bolesław Rutkowski – konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii oraz prof. Grażyna M. Rydzewska – konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii. Omówiono m.in. sytuację chorych na cukrzycę w Polsce i na Ukrainie; patogenetyczny związek między cukrzycą a onkogenezą; znaczenie hemoglobiny glikowanej w diagnostyce i leczeniu cukrzycy.

„Sprawdź cholesterol u dziecka!” na 10-lecie Nagrody – rok 2013

Czytaj więcej

Wysokie stężenie cholesterolu to coraz większy problem cywilizacyjny. Dotyczy to także dzieci. Dlatego społeczna akcja badań profilaktycznych odbywała się pod hasłem „Sprawdź cholesterol u dziecka!”.

Badania stężenia cholesterolu mają na celu zidentyfikowanie dzieci z grupy ryzyka wystąpienia w przyszłości chorób serca, które w krajach wysoko uprzemysłowionych są obecnie najczęstszą przyczyną przedwczesnych zgonów. Co drugi mężczyzna i co trzecia kobieta po 40. roku życia umiera właśnie z powodu chorób serca. Miażdżyca, która prowadzi do zawałów serca, udarów i znacznie skraca życie, rozwija się wcześnie – u dzieci poniżej dziesiątego roku życia. Pierwsze blaszki miażdżycowe zaczynają odkładać się już w drugim roku życia – wyjaśniała prof. Bożena Werner, kierownik Oddziału Klinicznego Kardiologii i Pediatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego WUM.

Oczarowani Prof. Malińskim – 2014

Czytaj więcej

Kapituła przyznała Międzynarodową Nagrodę Zaufania „Złoty OTIS 2014” prof. Tadeuszowi Malińskiemu, światowej rangi naukowcowi, wynalazcy i wielkiemu Polakowi. Jest on wybitnym specjalistą w dziedzinie inżynierii biochemicznej. Jego interdyscyplinarne prace dotyczą biotechnologii, biochemii oraz medycyny. Za swoje osiągnięcia został dwukrotnie nominowany do nagrody Nobla w dziedzinie medycyny oraz chemii.

Wykład profesora Tadeusza Malińskiego o roli tlenku azotu w funkcjonowaniu tkanek został entuzjastycznie przyjęty. Tak zaczęliśmy nasze doświadczenie z wykładami, które zmieniają nasze myślenie o zdrowiu.

Wykłady Mistrzów – rok 2015

Czytaj więcej

Po raz pierwszy w historii Nagrody Zaufania”, ceremonia wręczenia statuetek „Złoty OTIS 2015” została połączona z sesją wykładową „Zdrowie – innowacje i kontrowersje”.

Ich celem było zainspirowanie wszystkich uczestników do nowych refleksji o medycynie. Wysłuchaliśmy wykładów: prof. Marka Rudnickiego „Niewyjaśnione wyleczenie nieoperacyjnych nowotworów – złe rozpoznanie czy cud?”, prof. Włodzimierza Jarmundowicza „Pierwszy na świecie przeszczep węchowych komórek glejowych pobranych z mózgu pacjenta z przerwanym rdzeniem”, prof. Aleksandra Sieronia „Zobaczyć niewidzialne w onkologii – o metodzie fotodynamicznej” oraz dr. Wojciecha Gryty „Nintedanib – przełom w leczeniu samoistnego włókniaka płuc (IPF)”. Sesję zamknęła prof. Barbara Górnicka wspomnieniem „Profesor Stefan Kruś – życia felieton przekorny”.

W ten sposób rozwijamy formułę wielotematycznej sesji wykładowej. Wybieramy tematy służące poszerzaniu wiedzy, niezależnie od specjalizacji zawodowej. Wykład profesora Marka Rudnickiego w ciągu jednego popołudnia wygenerował ponad sto tysięcy cytowań w internecie.

„Kostka-Ramię. Wygraj życie!” – rok 2016

Niewiele osób w Polsce słyszało o pomiarze wskaźnika „kostka-ramię”: to badanie jest wykonywane zbyt rzadko. Z reguły przeprowadzają je kardiolodzy i angiolodzy u osób, które są już poważnie chore. A trzyminutowy pomiar ciśnienia we wszystkich kończynach powinien być wykonywany rutynowo podczas okresowych badań ogólnych, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Warto mierzyć wskaźnik „kostka-ramię” raz w roku, szczególnie u osób po 50. roku życia. To proste badanie może ustrzec nas przed możliwością udaru niedokrwiennego mózgu lub niedokrwieniem tętnic, grożącym amputacją nogi.

Od maja do listopada 2016 r. przebadaliśmy ponad 2000 osób.

Prof. Bankiewicz zachwycił gości – rok 2017

Uroczystości towarzyszyła IV sesja naukowa „Zdrowie – innowacje i kontrowersje”. Goście wysłuchali wykładów prof. Krzysztofa Bankiewicza o leczeniu choroby Parkinsona, dr Moniki Daneckiej-Długosz o terapii pacjentów z agresywnym chłoniakiem.

Międzynarodową Nagrodę Zaufania Złoty OTIS 2017 otrzymał prof. Krzysztof Bankiewicz, neurochirurg i neurolog z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, który dokonał przełomu w leczeniu choroby Parkinsona, a jego odkrycie otwiera drogę do leczenia także innych chorób mózgu.

Viribus Unitis, prof. Priebe, czyli… 15 lat Nagrody! Złoty Otis 2018

W 2018 roku wypadało 15-lecie nagrody Złoty Otis. Jak co roku, statuetki odebrali wybitni lekarze, specjaliści, farmaceuci, liderzy organizacji pacjenckich oraz dziennikarze. Ponadto, rozdano również specjalne statuetki „Viribus Unitis” (łac. wspólnymi siłami) członkom Kapituły Nagrody Zaufania także organizatorom społecznych akcji profilaktycznych. Nagrodzono osoby zaangażowane w następujące akcje profilaktyczne: „Uwaga nerki”, „Nie mam HCV”, „Cukrzyca – Wygrajmy Razem”, „Sprawdź cholesterol u dziecka”, „Kostka-ramię. Stop Udarom i Amputacjom”.

Po raz pierwszy w historii nagrody, przyznano aż dwie Międzynarodowe Nagrody Zaufania. Jedną otrzymała dr Ewelina Hrycaj-Małnicz ze Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, która dba o zachowanie tożsamości narodowej Polaków we Lwowie. Drugą otrzymał prof. Waldemar Priebe z Uniwersytetu w Houston, z MD Anderson Cancer Center; już kilka opracowanych przez niego leków znajduje się w badaniach klinicznych. Po otrzymaniu nagrody prof. Priebe wygłosił wykład „Kiedy powstaną innowacyjne leki w Polsce” dla zgromadzonych gości.

Czterech profesorów zostało docenionych za swój dorobek naukowo-dydaktycznych. Prof. Krzysztof Bielecki został uhonorowany za swoje wyjątkowe podejście do chorych. Prof. Marek Krawczyk wprowadził do Polski pionierskie zabiegi takie jak przeszczep wątroby od żywego dawcy, co doceniła Kapituła. Prof. Wojciech Noszczyk ma ogromne zasługi w nauce chirurgii – zorganizował i prowadził klinikę chirurgiczną Warszawskiej Akademii Medycznej, napisał również „Repetytorium z chirurgii”, z którego uczą się studenci medycyny. Prof. Jarosław Reguła został doceniony za stworzenie programu badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Ponadto, prof. Janina Stopa otrzymała nagrodę za dorobek naukowo-dydaktyczny w dziedzinie stomatologii.

Wręczono nagrody za osiągnięcia w medycynie w 2017 roku. Zwrócono uwagę na problem profilaktyki grypy (za co nagrodę otrzymał prof. Adam Antczak), zapobieganie i leczenie nadciśnienia tętniczego (kapituła doceniła prof. Aleksandra Prejbisza) oraz leczenie onkologiczne (uhonorowany został prof. Maciej Krzakowski).

Wśród nagrodzonych w kategorii „lekarz i społecznik” znaleźli się dr Aleksandra Bakun, dr Wanda Terlecka, dr Ryszard Długołęcki, dr Janusz Meder. Wyróżnieni lekarze nie ograniczają się tylko do działalności stricte medycznej, lecz mają szerokie zainteresowania, starają się dać z siebie jak najwięcej środowisku lekarzy i pacjentów. Jak podkreślają członkowie Kapituły, liczba nagród jest zdecydowanie zbyt mała aby uhonorować wszystkich, którzy na nią zasłużyli.

Nie zapomniano również o pacjentach, którzy zakładając organizacje i stowarzyszenia, walczą o poprawę sytuacji chorych w Polsce, głośno mówiąc o ich problemach. Gdyby nie oni, być może tysiące chorych nie miałoby dostępu do nowoczesnych terapii czy profesjonalnej pomocy-również psychologicznej. W tym roku uhonorowano Dariusza Klimczaka (prezesa Polskiego Towarzystwa wspierania Chorych na IPF), Romana Sadżugę (który stworzył Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Szpiczaka), Małgorzatę Źródlak (Polskie Stowarzyszenie osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej) i Stanisława Maćkowiaka (prezesa Federacji Pacjentów Polskich)

Ponadto, przyznano specjalną nagrodę fundacji „sie pomaga”. Red. Marek Higler otrzymał statuetkę za organizację Letniej Akademii Onkologicznej a red. Joanna Stankiewicz z Polskiego Radia otrzymała nagrodę w kategorii „media i zdrowie”. Uhonorowano również liderów rynku OTC: firmę Berlin Chemie/Menarini i firmę Pharmabest.

Nagroda Zaufania Złoty Otis to nie tylko jej laureaci, ale także grupa znakomitych ekspertów ze świata medycyny i polityki, którzy kształtują i wpływają na system ochrony zdrowia w Polsce. Jak podkreślił przewodniczący kapituły Nagrody Zaufania, Paweł Kruś: „udało się zorganizować grupę, która robi rzeczy niepopularne, są one jednak bardzo potrzebne i inspirujące”.

Prof. Maria Siemionow i Byki Zdrowia: Złoty Otis 2019

W 2019 roku po raz pierwszy przyznano nagrody w kategorii „Byki Zdrowia”. Jest to nagroda dla osób, które z niezwykłą konsekwencją i uporem dążą do pozytywnych zmian w ochronie zdrowia. Trafiły do polityków, którzy od wielu lat walczą o to, aby temat zdrowia był w głównym nurcie dyskusji w Polsce. Uhonorowani zostali: posłanki Barbara Czaplicka, Lidia Gądek, Beata Małecka-Libera, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, senator Waldemar Kraska i poseł Krzysztof Ostrowski. Autorem unikatowej rzeźby Byk Zdrowia jest artysta Włodzimierz Pytkowski.

Międzynarodowa Nagroda Zaufania została przyznana za osiągnięcie epokowe i wybitne na skalę światową. Otrzymała ją prof. Maria Siemionow z Uniwersity of Illinois, która w 2008 roku dokonała pierwszego całkowitego przeszczepu twarzy. Była to przełomowa operacja, dzięki której pacjenta odzyskała zdolność samodzielnego oddychania, mówienia czy jedzenia.

Kapituła wyróżniła trzech lekarzy za ich dorobek naukowo-dydaktyczny. Prof. Romulad Olszański zajmuje się powikłaniami w medycynie estetycznej, prof. Michał Tendera jako pierwszy na Śląsku poszerzył pacjentowi naczynia wieńcowe i założył stent, natomiast prof. Włodzimierz Januszewicz ma ogromne zasługi w dziedzinie hipertensjonogii. W dziedzinie farmacji nagrody otrzymali prof. Jan K. Ludwicki i prof. Grzegorz Bazylak.

Prof. Iwona Niedzielska wraz z zespołem w 2018 roku wykonała operację przeszczepienia złożonego implantu 3D wykonanego na podstawie odbicia zdrowej strony twarzy, za co otrzymała nagrodę za innowacyjny zabieg medyczny. Kapituła doceniła też mgr Natalię Czajkę za współautorstwo metody rehabilitacji osób nieprawidłowo przetwarzających bodźce słuchowe, dr Pawła Gąsiora, zajmującego się stentami biodegradowalnymi ;dr Sebastiana Kwiatka, twórcę niezwykłej kamery umożliwiającej proste zobrazowanie nowotworu. Dzięki prof. Małgorzacie Myśliwiec udało się wprowadzić do refundacji pompy insulinowe do refundacji dla dzieci i młodzieży, prowadzi również badania nad szczepionką przeciwko cukrzycy typu I. Prof. Marek Wojtkiewicz otrzymał Honorową nagrodę Zaufania za działalność na rzecz pacjentów z rakiem jelita grubego. Mariusz Nowak został odznaczony za wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzenia w Centrum Leczenia Oprzeń w Siemianowicach Sląskich. Dr Iwona Kiełtyka otrzymała nagrodę kategorii „lekarz i społecznik” za działalność na rzecz polskich lekarzy ze Wschodu.

W 2019 uhonorowano też organizację działającą na rzecz pacjentów niepełnosprawnych „Dać siebie innym” i Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry’ego. Nagrodę w kategorii „media i zdrowie” otrzymała red. Bożena Stasiak. Wyróżniono również firmę LR Health & Beauty za Debiut Roku dla produktów Mind Master.

Nagroda Zaufania Złoty Otis po raz kolejny zgromadziła wielu wybitnych lekarzy, farmaceutów i działaczy. Przewodniczący kapituły, red. Paweł Kruś podziękował Kapitule za to, ze jest najbardziej konsekwentną i liczną grupą liderów opinii w Polskiej Służbie Zdrowia.

Gala rozdania Nagród Zaufania Złoty Otis 2021