(od lewej) prof. Marek Rudnicki, posłanka Lidia Gądek, dr Wojciech Matusewicz (2015)

Złoty Otis 2015

Celem tegorocznego spotkania było zainspirowanie wszystkich uczestników do nowych refleksji i przemyśleń o medycynie. Uczestnicy wysłuchali wykładów: prof. Marka Rudnickiego „Niewyjaśnione wyleczenie nieoperacyjnych nowotworów – złe rozpoznanie czy cud?”, prof. Włodzimierza Jarmundowicza „Pierwszy na świecie przeszczep węchowych komórek glejowych pobranych z mózgu pacjenta z przerwanym rdzeniem”, prof. Aleksandra Sieronia „Zobaczyć niewidzialne w onkologii” oraz dr. Wojciecha Gryty „Nintedanib – przełom w leczeniu samoistnego włókniaka płuc (IPF)”. Sesję zamknęła prof. Barbara Górnicka wspomnieniem „Profesor Stefan Kruś – życia felieton przekorny”.
W ten sposób rozwijamy formułę wielotematycznej sesji wykładowej Nagrody Zaufania. Wybieramy tematy służące poszerzaniu wiedzy, niezależnie od specjalizacji zawodowej.
Wykład profesora Marka Rudnickiego w ciągu jednego popołudnia wygenerował grubo ponad sto tysięcy cytowań w internecie.