dr hab. n. med. Piotr Eder

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od początku pracy zawodowej związany z Kliniką Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz ze Szpitalem Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu. W 2012r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie monografii, dotyczącej wpływu przeciwciał anty-TNF-alfa na zjawisko apoptozy w chorobie Leśniowskiego-Crohna. W 2016r. na podstawie cyklu publikacji na temat przydatności enterografii rezonansu magnetycznego w monitorowaniu choroby Leśniowskiego-Crohna – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2014r. został specjalistą chorób wewnętrznych, a za wynik egzaminu specjalizacyjnego otrzymał w 2015r. nagrodę z rąk Ministra Zdrowia RP. W 2017r. został specjalistą w zakresie gastroenterologii. Odbył liczne szkolenia i staże w zagranicznych ośrodkach naukowych i klinicznych – m.in. w John Radcliffe Hospital w Oxfordzie czy Institute of Translational Medicine w Birmingham (Wielka Brytania). Jest autorem licznych publikacji w zakresie gastroenterologii, a także pełnił funkcje recenzenta na zaproszenie wielu renomowanych międzynarodowych czasopism naukowych. Jego szczególne zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą problematyki nieswoistych chorób zapalnych jelit (NChZJ). Jest laureatem licznych nagród – m.in. National Research Award przyznanej przez United European Gastroenterology Federation w 2012r., III nagrody w konkursie Dr Bares Award za najlepszą publikację z zakresu gastroenterologii, pochodzącą z krajów Europy Środkowej i Wschodniej w 2018r. czy nagrody stowarzyszenia pacjentów z NChZJ „J-elita” za najlepszą pracę doktorską z zakresu NChZJ w latach 2011 – 2013. Wykładowca i nauczyciel akademicki. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii czy European Crohn’s and Colitis Organisation.