Ze względu na obowiązujące przepisy, prosimy o jak najszybsze ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE OBECNOŚCI:
[email protected], [email protected], [email protected].
Ze względu na wielkość sali, na każdym ze spotkań dysponujemy 23 miejscami dla osób niezaszczepionych oraz 50 dla zaszczepionych.
Informacja o zaszczepieniu 2 dawkami jest dobrowolna. Przepraszamy za niedogodności.
Serdecznie zapraszamy!

 

PROGRAM

godz. 13.00 – 14.30

Wręczenie statuetek w kategoriach:

Kategoria: za dorobek życia w medycynie
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak
Kategoria: Lekarz i Społecznik
Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta
Kategoria: dorobek życia w stomatologii
Prof. Stanisław Majewski
Kategoria: za dorobek życia w farmacji
mgr Maria Głowniak
Kategoria: Debiuty naukowe
mgr Mateusz Gliwiński, mgr Wojciech, Marciniak, Filip Machaj, Jakub Rosik
Wręczenie podziękowań Sponsorom i Partnerom Gali.
Podwieczorek

godz. 15.00 – 16.30

Wręczenie statuetek w kategoriach:

Kategoria: za dorobek życia w medycynie
Prof. Ida Kinalska
Kategoria: Nagrody specjalne w medycynie
Prof. Paweł Bogdański, Prof. Mieczysław Walczak
Kategoria: Lekarz – Bohater pandemii 2020
Prof. Karolina Sieroń
Kategoria: „Wydarzenie – Bohater pandemii 2020”
Międzynarodowa Konferencja Adamed „United we Stand”
Szkolenie dla 5.000 nauczycieli Forum Przeciw Depresji – Servier Polska
Wręczenie podziękowań Sponsorom i Partnerom Gali.
Podwieczorek

dr hab. n. med. Piotr Eder

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od początku pracy zawodowej związany z Kliniką Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz ze Szpitalem Klinicznym im. H. Święcickiego w Poznaniu. W 2012r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie monografii, dotyczącej wpływu przeciwciał anty-TNF-alfa na zjawisko apoptozy w chorobie Leśniowskiego-Crohna. W 2016r. na podstawie cyklu publikacji na temat przydatności enterografii rezonansu magnetycznego w monitorowaniu choroby Leśniowskiego-Crohna – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2014r. został specjalistą chorób wewnętrznych, a za wynik egzaminu specjalizacyjnego otrzymał w 2015r. nagrodę z rąk Ministra Zdrowia RP. W 2017r. został specjalistą w zakresie gastroenterologii. Odbył liczne szkolenia i staże w zagranicznych ośrodkach naukowych i klinicznych – m.in. w John Radcliffe Hospital w Oxfordzie czy Institute of Translational Medicine w Birmingham (Wielka Brytania). Jest autorem licznych publikacji w zakresie gastroenterologii, a także pełnił funkcje recenzenta na zaproszenie wielu renomowanych międzynarodowych czasopism naukowych. Jego szczególne zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą problematyki nieswoistych chorób zapalnych jelit (NChZJ). Jest laureatem licznych nagród – m.in. National Research Award przyznanej przez United European Gastroenterology Federation w 2012r., III nagrody w konkursie Dr Bares Award za najlepszą publikację z zakresu gastroenterologii, pochodzącą z krajów Europy Środkowej i Wschodniej w 2018r. czy nagrody stowarzyszenia pacjentów z NChZJ „J-elita” za najlepszą pracę doktorską z zakresu NChZJ w latach 2011 – 2013. Wykładowca i nauczyciel akademicki. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii czy European Crohn’s and Colitis Organisation.