Krzysztof Bielecki
Krzysztof Bielecki

Prof.dr hab.n.med. Krzysztof Bielecki

Ukończyłem Akademię Medyczną w Warszawie w 1961.Specjalizację II stopnia w chirurgii ogólnej uzyskałem w 1970 roku a w zakresie chirurgii onkologicznej w 2012 roku.Tytuł naukowy doktora nauk medycznych uzyskałem w 1966 r a doktora habilitowanego w 1981. Tytuł naukowy profesora otrzymałem w 1988 roku. Pierwszym moim nauczycielem chirurgii był prof. Józef Kubiak,a potem kolejno profesorowe H.Rykowski , A.Kawalski, A.Alichniewicz,R.Góral. Chirurgii uczyłem się w kraju i zagranicą. Wielokrotnie przebywałem na stażach chirurgicznych w Wielkiej Brytanii,USA,we Włoszech i Niemczech..Byłem ordynatorem oddziału chirurgicznego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie w okresie 1981-1988.W okresie od 1988 r do 20o8 roku kierowałem Kliniką Chirurgiczną CMKP w Szpitalu im.prof.W.Orłowskiego w Warszawie.Od 2011 roku nadal pracuje w moim pierwszym szpitalu to znaczy w Szpitalu na Solcu. Nadal leczę, operuje chorych i służę Im także jako pełnomocnik ds.pacjentów. Głównym moim zainteresowaniem zawodowym były choroby przewodu pokarmowego.Przez 50 lat zajmowałem się dydaktyką podyplomową. Moim moralnym przywodcą był śp.Ks.Jan Twardowski ,który wskazał mi co tak naprawdę liczy się w życiu każdego człowieka. Kocham muzykę a szczególnie śpiew chóralny. Spiewam w dwóch chórach Kocham Czarną Hańczę i Kuznice na Półwyspie Helskim. Jestem Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy BuskoZdrój.

Jestem Warszawiakiem od chwili urodzenia.

Wykładam chirurgię w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. Jestem Honorowym Członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Klubu Trzustkowego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Jestem żonaty, mam trzech Synów oraz dwie wnuczki. Mam wiele Marzen i planów na przyszłość.

Moim credo jest: Ja żyje dla innych oraz ,że do młodości dochodzi się z wiekiem.