Dr n. med Elżbieta Puacz

diagnosta laboratoryjny, specjalista mikrobiolog, zdrowie publiczne

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych III i IV kadencji ( (2010-2018), wiceprezes II kadencji (2006-2010).

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie 2018-2020.

Wykładowca akademicki, Organizator i Kierownik Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie a następnie Laboratorium Mikrobiologicznego z Pracownią Biologii Molekularnej Szpitala SPZOZ w Krasnymstawie,

Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów Oddział w Lublinie

Członek Zespołu Ekspertów ds. opracowania programu specjalizacji w dziedzinie mikrobiologia medyczna (przy Ministrze Zdrowia)

Członek Zespołu Ekspertów ds. opracowania programu specjalizacji w dziedzinie epidemiologia (przy Ministrze Zdrowia)

Członek Komisji Egzaminacyjnej CEM

Członek Zespołu ds. Narodowego Programu Zdrowia

Konsultor  Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia Episkopatu Polski 

Wieloletni współpracownik Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Misericordia.
Za swoją działalność otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP, Odznakę Honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” przyznany przez Ministra Zdrowia, Złotą odznakę Honorową Polskiej Izby Urbanistów, medal „Semper Idem”, przyznany przez Kapitułę Nagrody Zaufania Społecznego Złoty Otis, Zasłużony diagnosta laboratoryjny – odznaczenie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Dyplom Uznania Wojewody z Medalem – przyznany przez Wojewodę Lubelskiego, Medal 750-Lecia Miasta Lublin – przyznany przez Prezydenta Miasta Lublin

Mieszka w Lublinie.