Ze względu na obowiązujące przepisy, prosimy o jak najszybsze ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE OBECNOŚCI:
[email protected], [email protected], [email protected].
Ze względu na wielkość sali, na każdym ze spotkań dysponujemy 23 miejscami dla osób niezaszczepionych oraz 50 dla zaszczepionych.
Informacja o zaszczepieniu 2 dawkami jest dobrowolna. Przepraszamy za niedogodności.
Serdecznie zapraszamy!

 

PROGRAM

godz. 13.00 – 14.30

Wręczenie statuetek w kategoriach:

Kategoria: za dorobek życia w medycynie
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak
Kategoria: Lekarz i Społecznik
Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta
Kategoria: dorobek życia w stomatologii
Prof. Stanisław Majewski
Kategoria: za dorobek życia w farmacji
mgr Maria Głowniak
Kategoria: Debiuty naukowe
mgr Mateusz Gliwiński, mgr Wojciech, Marciniak, Filip Machaj, Jakub Rosik
Wręczenie podziękowań Sponsorom i Partnerom Gali.
Podwieczorek

godz. 15.00 – 16.30

Wręczenie statuetek w kategoriach:

Kategoria: za dorobek życia w medycynie
Prof. Ida Kinalska
Kategoria: Nagrody specjalne w medycynie
Prof. Paweł Bogdański, Prof. Mieczysław Walczak
Kategoria: Lekarz – Bohater pandemii 2020
Prof. Karolina Sieroń
Kategoria: „Wydarzenie – Bohater pandemii 2020”
Międzynarodowa Konferencja Adamed „United we Stand”
Szkolenie dla 5.000 nauczycieli Forum Przeciw Depresji – Servier Polska
Wręczenie podziękowań Sponsorom i Partnerom Gali.
Podwieczorek

Dr n. med. Jarosław Biliński

Lekarz (w trakcie specjalizacji z hematologii), doktor nauk medycznych, naukowiec, nauczyciel akademicki związany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, działacz środowiska medycznego (obecnie wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, poprzednio wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL). Ukończył kierunek lekarski (2013 rok; absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy) z najlepszym wynikiem na roku. Stypendysta Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych studentów (2012 rok). Doktoryzował się w 2017 roku. Kierownik naukowy czterech grantów, laureat Nagrody Wydziałowej Polskiej Akademii Nauk. Lider projektów krajowych i międzynarodowych (m. in. w ramach Grupy ds. Powikłań Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (EBMT)). Laureat nagród naukowych krajowych (m.in PAN, WUM) i międzynarodowych (m.in „Młody ambasador Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku – EBMT”).
Od początku kariery naukowej zainteresowany, oprócz hematologii i biologii nowotworów, którymi zajmuje się zawodowo, metagenomiką, współdziałaniem mikrobioty człowieka w warunkowaniu zdrowia i choroby. Ukończył doktorat z zastosowania FMT do dekolonizacji bakterii antybiotykoopornych z przewodu pokarmowego człowieka – w ramach projektu przeprowadził pierwsze tego typu badanie prospektywne na świecie.
Współzałożyciel banku mikrobioty „Human Biome Institute” jako spółki spin-off Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, będącego komercjalizacją badań naukowych.