Ze względu na obowiązujące przepisy, prosimy o jak najszybsze ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE OBECNOŚCI:
[email protected], [email protected], [email protected].
Ze względu na wielkość sali, na każdym ze spotkań dysponujemy 23 miejscami dla osób niezaszczepionych oraz 50 dla zaszczepionych.
Informacja o zaszczepieniu 2 dawkami jest dobrowolna. Przepraszamy za niedogodności.
Serdecznie zapraszamy!

 

PROGRAM

godz. 13.00 – 14.30

Wręczenie statuetek w kategoriach:

Kategoria: za dorobek życia w medycynie
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak
Kategoria: Lekarz i Społecznik
Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta
Kategoria: dorobek życia w stomatologii
Prof. Stanisław Majewski
Kategoria: za dorobek życia w farmacji
mgr Maria Głowniak
Kategoria: Debiuty naukowe
mgr Mateusz Gliwiński, mgr Wojciech, Marciniak, Filip Machaj, Jakub Rosik
Wręczenie podziękowań Sponsorom i Partnerom Gali.
Podwieczorek

godz. 15.00 – 16.30

Wręczenie statuetek w kategoriach:

Kategoria: za dorobek życia w medycynie
Prof. Ida Kinalska
Kategoria: Nagrody specjalne w medycynie
Prof. Paweł Bogdański, Prof. Mieczysław Walczak
Kategoria: Lekarz – Bohater pandemii 2020
Prof. Karolina Sieroń
Kategoria: „Wydarzenie – Bohater pandemii 2020”
Międzynarodowa Konferencja Adamed „United we Stand”
Szkolenie dla 5.000 nauczycieli Forum Przeciw Depresji – Servier Polska
Wręczenie podziękowań Sponsorom i Partnerom Gali.
Podwieczorek

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Jest Kierownikiem III Katedry Pediatrii i Kliniki Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Kierownikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale Lekarskim, a także członkiem Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UM w Lublinie. Jest specjalistą w dziedzinie pediatrii oraz gastroenterologii dziecięcej. Drugą kadencję pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pediatrii. Uczestniczyła w badaniach międzyresortowych, kierowała i była wykonawcą szeregu projektów badawczych. Swoje umiejętności teoretyczne, praktyczne oraz zainteresowania naukowe rozwijała i doskonaliła na licznych kursach i stażach krajowych i zagranicznych. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się na: badaniu wpływu czynników środowiskowych, a szczególnie żywienia  na zdrowie i rozwój dzieci, ocenie zaburzeń gospodarki lipidowej, które są jednym z głównych czynników ryzyka miażdżycy. Tematem jej zainteresowań jest także badanie wybranych czynników genetycznych, immunologicznych, mikrobiologicznych, środowiskowych  oraz wykładników metabolizmu u dzieci i młodzieży z różnymi schorzeniami przewodu pokarmowego. Dorobek naukowy obejmuje liczne prace opublikowane w recenzowanych wydawnictwach naukowych. Wyrazem uznania za dotychczasowe wyniki w pracy organizacyjnej, naukowo-badawczej oraz dydaktycznej są liczne  indywidualne oraz zespołowe nagrody JM Rektora.          

Jest członkiem wielu Towarzystw Naukowych, a także Komitetów Naukowych i Organizacyjnych na licznych Zjazdach i Konferencjach oraz często zapraszanym wykładowcą, przedstawiającym wykłady związane ze swoimi zainteresowaniami .