prof. dr hab. n med. Piotr L. Chłosta, FEBU, FRCS (Glasg.)

chirurg, specjalista urolog

Główne kierunki zainteresowań naukowych i zawodowych: urologia onkologiczna, endourologia, urologia laparoskopowa oraz nauczanie urologii.

kierownik Katedry i Kliniki Urologii  UJ CM w Krakowie, kierownik Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, konsultant naukowy Kliniki Urologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii  w Kielcach, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego (od 2015 roku), profesor – adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu

Prof. Piotr Chłosta jest absolwentem Szkoły Muzycznej im. G. Bacewicz we Wrocławiu w klasie skrzypiec i Wydziału Lekarskiego wrocławskiej Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich. Uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej (1995) oraz II st. urologii (1998). Habilitował się w 2010 roku, w 2014 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. W latach 2004-2012 konsultant wojewódzki w dziedzinie urologii dla województwa świętokrzyskiego. Profesor wizytujący Universitätsklinikum für Urologie Carl Gustav Carus Dresden.
Wieloletni działacz i obecny prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU). W latach 2008-2015  przewodniczący Sekcji Endourologii i ESWL PTU, a w latach 2002-2014 delegat PTU do Europejskiej Rady Urologii (European Board of Urology). Członek Honorowy Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Węgierskiego, Czeskiego i  Słowackiego Towarzystwa Urologicznego oraz New York Section of American Urological Association. Członek egzekutywy wielu towarzystw naukowych, m.in. European Association of Urology (EAU), Association of Academic European Urologists (AAEU), Laparoscopy Working Group of European Section Uro-Technology (ESUT), European Association of Urology Section of Uro – Oncology (EAU – ESOU), American Urological Association (AUA), a od 2014 roku Royal College of Surgeons (FRCS[Glasg]). Doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. I. Semmelweissa w Budapeszcie. Profesor Adiunkt w Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu od 2021 r.

Redaktor i współautor pierwszego w Polsce Atlasu Laparoskopii Urologicznej. Wprowadził do rodzimej urologii szereg nowatorskich metod operacyjnych i oryginalnych modyfikacji sposobów leczenia zabiegowego. W przeszłości – jako uczeń profesora Andrzeja Borówki, kierownik Kliniki Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i profesor nadzwyczajny w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – rozwinął minimalnie inwazyjną metodę biopsji mającą zastosowanie w przypadku znacznie zaawansowanego raka  pęcherza moczowego oraz współtworzył i wdrożył  metodę przezskórnej cystolitotrypsji (PCCL) w leczeniu chorych na kamicę pęcherza moczowego.

Wykonał pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych na świecie laparoskopowe wycięcie zaotrzewnowych węzłów chłonnych u chorych na przerzutowego raka jądra, jako pierwszy w Polsce wytworzył zastępczy pęcherz jelitowy wyłącznie laparoskopowo oraz jako pierwszy urolog na świecie wykonał operację wszczepienia sztucznego zwieracza wokoło cewki sterczowej u mężczyzny metodą laparoskopii.

Jest autorem lub współautorem ponad 250 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych medycznych czasopismach naukowych w kraju i za granicą oraz kilkunastu rozdziałów w książkach.

Laureat wielu nagród  krajowych i międzynarodowych, w tym Ministra Zdrowia RP. Laureat Distinguished Service Award przyznanej przez Europejską Radę Urologii (EBU) w roku 2014 oraz EBU Golden Pin w roku 2019 za zasługi w dziedzinie edukacji i kształcenia podyplomowego w urologii w wymiarze europejskim. Ambasador Kongresów Polskich. Pomysłodawca i dyrektor programowy festiwalu KultURO, imprezy naukowo-kulturalnej odbywającej się w Krakowie dedykowanej promowaniu kultury zdrowotnej w dziedzinie urologii i profilaktyce chorób układu moczowego. Współzałożyciel, lider  i gitarzysta zespołu rockowego EndoPower.