Ze względu na obowiązujące przepisy, prosimy o jak najszybsze ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE OBECNOŚCI:
[email protected], [email protected], [email protected].
Ze względu na wielkość sali, na każdym ze spotkań dysponujemy 23 miejscami dla osób niezaszczepionych oraz 50 dla zaszczepionych.
Informacja o zaszczepieniu 2 dawkami jest dobrowolna. Przepraszamy za niedogodności.
Serdecznie zapraszamy!

 

PROGRAM

godz. 13.00 – 14.30

Wręczenie statuetek w kategoriach:

Kategoria: za dorobek życia w medycynie
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak
Kategoria: Lekarz i Społecznik
Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta
Kategoria: dorobek życia w stomatologii
Prof. Stanisław Majewski
Kategoria: za dorobek życia w farmacji
mgr Maria Głowniak
Kategoria: Debiuty naukowe
mgr Mateusz Gliwiński, mgr Wojciech, Marciniak, Filip Machaj, Jakub Rosik
Wręczenie podziękowań Sponsorom i Partnerom Gali.
Podwieczorek

godz. 15.00 – 16.30

Wręczenie statuetek w kategoriach:

Kategoria: za dorobek życia w medycynie
Prof. Ida Kinalska
Kategoria: Nagrody specjalne w medycynie
Prof. Paweł Bogdański, Prof. Mieczysław Walczak
Kategoria: Lekarz – Bohater pandemii 2020
Prof. Karolina Sieroń
Kategoria: „Wydarzenie – Bohater pandemii 2020”
Międzynarodowa Konferencja Adamed „United we Stand”
Szkolenie dla 5.000 nauczycieli Forum Przeciw Depresji – Servier Polska
Wręczenie podziękowań Sponsorom i Partnerom Gali.
Podwieczorek

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Talar-Wojnarowska, prof. UM

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, specjalistka chorób wewnętrznych (2007) i gastroenterologii (2012). Stypendystka programu TEMPRA na Uniwersytecie Claude Bernard w Lyonie. W 2004 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską, a w 2014 uzyskała stopień doktora habilitowanego, zajmując się molekularnym podłożem raka trzustki i diagnostyką różnicową guzów trzustki. Laureatka indywidualnych i zespołowych nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku pracy zawodowej związana z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, od 2020 roku pracuje na stanowisku profesora uczelni.

Jest współautorką ponad 90 prac oryginalnych, poglądowych i kazuistycznych, dotyczących głównie chorób trzustki oraz nieswoistych chorób zapalnych jelit. Od 2012 roku uczestniczy w pracach międzynarodowego konsorcjum naukowego PANDoRa – PANcreatic Disease Research, zainicjowanego w ramach prac Genomic Epidemiology Group, German Cancer Research Center w Heidelbergu. Ekspertka w interdyscyplinarnym projekcie edukacyjno – naukowym Polska Sieć Amyloidozy. W kręgu jej zainteresowań klinicznych są nieswoiste zapalenia jelit, prowadzi programy terapii biologicznej choroby Leśniowskiego – Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Należy do Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Klubu Trzustkowego, European Pancreatic Club oraz European Crohn`s and Colitis Organisation.