Prof. nadzw. dr hab. n. med. Renata Talar-Wojnarowska, prof. UM

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, specjalistka chorób wewnętrznych (2007) i gastroenterologii (2012). Stypendystka programu TEMPRA na Uniwersytecie Claude Bernard w Lyonie. W 2004 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską, a w 2014 uzyskała stopień doktora habilitowanego, zajmując się molekularnym podłożem raka trzustki i diagnostyką różnicową guzów trzustki. Laureatka indywidualnych i zespołowych nagród naukowych Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku pracy zawodowej związana z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, od 2020 roku pracuje na stanowisku profesora uczelni.

Jest współautorką ponad 90 prac oryginalnych, poglądowych i kazuistycznych, dotyczących głównie chorób trzustki oraz nieswoistych chorób zapalnych jelit. Od 2012 roku uczestniczy w pracach międzynarodowego konsorcjum naukowego PANDoRa – PANcreatic Disease Research, zainicjowanego w ramach prac Genomic Epidemiology Group, German Cancer Research Center w Heidelbergu. Ekspertka w interdyscyplinarnym projekcie edukacyjno – naukowym Polska Sieć Amyloidozy. W kręgu jej zainteresowań klinicznych są nieswoiste zapalenia jelit, prowadzi programy terapii biologicznej choroby Leśniowskiego – Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Należy do Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Klubu Trzustkowego, European Pancreatic Club oraz European Crohn`s and Colitis Organisation.