Prof. Piotr Hoffman
Prof. Piotr Hoffman

Prof. Piotr Hoffman

Kierownik Kliniki Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii Warszawa

Dyplom lekarza uzyskał w 1979 roku w Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyskał kolejne stopnie specjalizacji – lekarza chorób wewnętrznych (1983), specjalisty chorób wewnętrznych (1986) oraz specjalisty kardiologa (1991). Doktorat obronił w roku 1989, stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1998. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 2006. Jako lekarz rozpoczął pracę w Centralnym Szpitalu Kolejowym w Międzylesiu. Od roku 1984 pracuje w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2002 roku jest kierownikiem Kliniki Wad Wrodzonych Serca. Aktywnie zaangażowany w działalność na rzecz środowiska kardiologicznego, między innymi jako Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2015-2017). Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego od 2009, przez wiele lat przewodniczył Sekcji Echokardiografii PTK, także przewodniczył Sekcji Wad Wrodzonych Młodocianych i Młodych Dorosłych PTK. Jest członkiem European Society of Cardiology, w latach 2006-2008 aktywnie pracował w zarządzie European Association of Echocardiography, między innymi jako przewodniczący Komitetu Edukacyjnego. Dzielność naukowa koncentruje się na szeroko pojętej kardiologii klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań echokardiografii