Ze względu na obowiązujące przepisy, prosimy o jak najszybsze ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE OBECNOŚCI:
[email protected], [email protected], [email protected].
Ze względu na wielkość sali, na każdym ze spotkań dysponujemy 23 miejscami dla osób niezaszczepionych oraz 50 dla zaszczepionych.
Informacja o zaszczepieniu 2 dawkami jest dobrowolna. Przepraszamy za niedogodności.
Serdecznie zapraszamy!

 

PROGRAM

godz. 13.00 – 14.30

Wręczenie statuetek w kategoriach:

Kategoria: za dorobek życia w medycynie
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak
Kategoria: Lekarz i Społecznik
Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta
Kategoria: dorobek życia w stomatologii
Prof. Stanisław Majewski
Kategoria: za dorobek życia w farmacji
mgr Maria Głowniak
Kategoria: Debiuty naukowe
mgr Mateusz Gliwiński, mgr Wojciech, Marciniak, Filip Machaj, Jakub Rosik
Wręczenie podziękowań Sponsorom i Partnerom Gali.
Podwieczorek

godz. 15.00 – 16.30

Wręczenie statuetek w kategoriach:

Kategoria: za dorobek życia w medycynie
Prof. Ida Kinalska
Kategoria: Nagrody specjalne w medycynie
Prof. Paweł Bogdański, Prof. Mieczysław Walczak
Kategoria: Lekarz – Bohater pandemii 2020
Prof. Karolina Sieroń
Kategoria: „Wydarzenie – Bohater pandemii 2020”
Międzynarodowa Konferencja Adamed „United we Stand”
Szkolenie dla 5.000 nauczycieli Forum Przeciw Depresji – Servier Polska
Wręczenie podziękowań Sponsorom i Partnerom Gali.
Podwieczorek
Prof. Piotr Hoffman
Prof. Piotr Hoffman

Prof. Piotr Hoffman

Kierownik Kliniki Wad Wrodzonych Serca, Instytut Kardiologii Warszawa

Dyplom lekarza uzyskał w 1979 roku w Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyskał kolejne stopnie specjalizacji – lekarza chorób wewnętrznych (1983), specjalisty chorób wewnętrznych (1986) oraz specjalisty kardiologa (1991). Doktorat obronił w roku 1989, stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1998. Tytuł naukowy profesora otrzymał w roku 2006. Jako lekarz rozpoczął pracę w Centralnym Szpitalu Kolejowym w Międzylesiu. Od roku 1984 pracuje w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2002 roku jest kierownikiem Kliniki Wad Wrodzonych Serca. Aktywnie zaangażowany w działalność na rzecz środowiska kardiologicznego, między innymi jako Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2015-2017). Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego od 2009, przez wiele lat przewodniczył Sekcji Echokardiografii PTK, także przewodniczył Sekcji Wad Wrodzonych Młodocianych i Młodych Dorosłych PTK. Jest członkiem European Society of Cardiology, w latach 2006-2008 aktywnie pracował w zarządzie European Association of Echocardiography, między innymi jako przewodniczący Komitetu Edukacyjnego. Dzielność naukowa koncentruje się na szeroko pojętej kardiologii klinicznej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań echokardiografii