Informacja organizacyjna:

XVIII Gala Nagrody Zaufania Złoty OTIS odbędzie się najprawdopodobniej 16 lub 24 czerwca 2021 w Sheratonie. Czekamy na rządowe decyzje epidemiczne. Miejsce, datę i godzinę uroczystości podamy 14 dni przed wręczeniem statuetek.

thiocodin
thiocodin

Złoty OTIS 2019 – Laureaci

Thiocodin

Unikalny skład preparatu (kodeina + sulfogwajakol) powoduje synergistyczny efekt terapeutyczny. Kodeina poprzez hamowanie ośrodkowego odruchu kaszlowego zmniejsza częstość napadów kaszlu. Sulfogwajakol upłynnia wydzielinę pośrednio poprzez stymulację nerwu błędnego oraz bezpośrednio dzięki oddziaływaniu na gruczoły i komórki
kubkowe błony śluzowej dróg oddechowych, poprzez nawilżenie przyspiesza oczyszczenie i regenerację błony śluzowej dróg oddechowych. Thiocodin jest dostępny w formie tabletek oraz syropu o smaku truskawkowym. Wysoka skuteczność i bezpieczeństwo leku potwierdzone badaniem klinicznym [wieloośrodkowe, prospektywne, otwarte badanie oceny skuteczności i bezpieczeństwa preparatu Thiocodin 15 mg + 300 mg, tabletki, u ambulatoryjnych i hospitalizowanych dorosłych pacjentów. Owczarek J. , Medical Tribune nr 11/2013 (18-19)].