Złoty OTIS 2011 – Laureaci

Złoty OTIS 2011 – „NIE MAM HCV!”

Podczas ceremonii wręczenia Nagród Zaufania Złoty OTIS 2011 Kapituła Nagrody, wraz z Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL), ogłosiły rozpoczęcie społecznej akcji profilaktycznej „Nie mam HCV!”. W 30 miastach w Polsce zostały przeprowadzone bezpłatne badania, mające na celu wykrycie obecności wirusa HCV powodującego wirusowe zapalenie wątroby typu C. Celem akcji było społeczne wsparcie Pilotażowego Programu Profilaktyki Zakażeń HCV „Stop! HCV”. Pulę 4 tys. badań pacjenci wykorzystali w ciągu 20 minut od rozpoczęcia akcji. Uratowaliśmy życie 23 osobom, które nie wiedziały, że są zarażone.

– Jesteśmy przygotowani do bezpłatnego przebadania 4 tysięcy osób, w ramach akcji „Nie mam HCV!”. Ci, u których pojawi się podejrzenie zakażenia wirusem, zostaną skierowani imiennie do lekarzy specjalistów. Odczynniki do przeprowadzenia badań udostępniły nam firmy Roche Polska, Abbott Poland i Johnson&Johnson Poland – powiedziała dr Elżbieta Puacz, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Kapituła wyróżniła Bogdana Gajewskiego i Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w podniesienie standardów leczenia hemofilii w Polsce. Dzięki podejmowanym inicjatywom, stowarzyszeniu udało się zmienić standard leczenia hemofilii w Polsce, m.in. doprowadzić do stworzenia Narodowego Programu Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011 oraz wdrożenia przez Ministerstwo Zdrowia programu profilaktycznego dla dzieci chorych na hemofilię.

Honorową Nagrodę Zaufania otrzymała Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL). Dzięki zaangażowaniu KIDL przeprowadzono blisko 4,3 tys. dodatkowych badań w kierunku przewlekłej choroby nerek. Badania zostały przeprowadzone w latach 2009-2010, w ramach społecznej akcji profilaktycznej „Uwaga nerki!”.

Laureatami Międzynarodowej Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2011 były gruzińskie Amazonki: dr Nargizi Lebanidze i Tina Beruchashvili oraz prof. Rema Gvamichava – dyrektor generalny Narodowego Centrum Screeningu Onkologicznego w Gruzji. Nagroda była wyrazem uznania dla ich działań  propagujących i rozwijających profilaktykę raka piersi i nowotworów szyjki macicy.

13 kwietnia 2011 r., dzień przed ceremonią wręczenia Nagród Zaufania Złoty OTIS 2011 polskie i gruzińskie Amazonki, w obecności Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS i Pierwszej Damy Gruzji, podpisały porozumienie o współpracy, przewidujące m.in. wzajemne wsparcie w organizacji akcji profi laktycznych i szkoleń.

W kategorii „Program Profilaktyki Zdrowotnej” kapituła nagrodziła inicjatywę „Razem zadbajmy o zdrowie” firmy Jeronimo Martins Dystrybucja (JMD). W ramach tego programu firma zachęca pracowników swoich sklepów do bezpłatnych badań, prowadząc jednocześnie akcję edukacyjną skierowaną do klientów.

– Mamy ambicję być najlepszym pracodawcą w każdym wymiarze. Ponieważ zdrowie jest kluczową wartością dla każdego, troska o zdrowie naszych pracowników jest priorytetem
dla JMD. (…) Z dzisiejszej perspektywy widać, że program „Razem zadbajmy o zdrowie” jest nie tylko ceniony przez jego adresatów, ale przynosi konkretne efekty – mówiła Anna Sierpińska,  Dyrektor Personalny w JMD.

– Wierzymy, że Nagroda Zaufania Złoty OTIS wzmocni znacząco zainteresowanie badaniami wśród pracowników JMD – przekonywał Paweł Kruś, przewodniczący Kapituły.

Laureatkami w kategorii „Media i Zdrowie” zostały: Katarzyna Pinkosz (miesięcznik „Mamo, to ja”) i Monika Zalewska (Telewizja Polsat).

Laureaci ósmej edycji Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2011

Zobacz galerię zdjęć Złoty OTIS 2011