Nagroda Zaufania Złoty Otis 2023 w kategorii Debiut Naukowy: Dr n. med. Paulina Krawiec 

Lekarz, specjalista pediatrii i gastroenterologii dziecięcej. Od początku swojej pracy zawodowej jest związana z Kliniką Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie kierowaną przez Panią Profesor dr hab. Elżbietę Pac-Kożuchowską. Pracę naukową i dydaktyczną łączy z praktyką kliniczną w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

Pani doktor Paulina Krawiec już w czasie studiów na kierunku lekarskim zainteresowała się pracą badawczą poprzez działalność w studenckich kołach naukowych, co zaowocowało pierwszymi publikacjami i wyróżnieniami na zjazdach naukowych. Była beneficjentką wielu stypendiów w tym Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia w nauce oraz uzyskała wyróżnienie w konkursie na Najlepszego Studenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pracę badawczą kontynuowała podczas studiów doktoranckich i w dalszej pracy zawodowej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Zainteresowania naukowe dr Pauliny Krawiec koncentrują się głównie wokół problematyki nieswoistych chorób zapalnych jelit u dzieci. W swoich badaniach analizuje mechanizmy leżące u podłoża tych schorzeń i poszukuje nieinwazyjnych markerów nieswoistych chorób zapalnych jelit, które mogłyby zostać wykorzystane w ich diagnostyce. Dr Paulina Krawiec prowadzi również prace naukowe dotyczące niedokrwistości, oceniając przydatność diagnostyczną nowych parametrów laboratoryjnych gospodarki żelazem we wczesnym i wiarygodnym rozpoznaniu niedoboru tego pierwiastka u dzieci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Ponadto  kontynuuje zainicjowane przez prof. Elżbietę Pac-Kożuchowską badania dotyczące czynników ryzyka rozwoju miażdżycy u dzieci. 

Jest współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych w piśmiennictwie o zasięgu międzynarodowym. Wyniki prac badawczych dr Pauliny Krawiec były wyróżniane podczas zjazdów Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci ESPGHAN.

W 2022 r. dr Paulina Krawiec uzyskała Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców oraz otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.