Nagroda Zaufania Złoty OTIS
Nagroda Zaufania Złoty OTIS

Złoty OTIS – O Nagrodzie Zaufania

Nagroda Zaufania Złoty OTIS – GENEZA, MISJA, PRESTIŻ i AKCJE SPOŁECZNE

Pierwsze statuetki Złotego OTISA wręczono w 2004 roku. I choć od tego czasu na polskim rynku farmaceutycznym zmieniło się wiele, misja społeczna wciąż pozostaje główną ideą przyświecającą Kapitule Nagrody Zaufania Złoty OTIS.

Złoty OTIS to najważniejsza nagroda konsumentów na rynku farmaceutycznym w Polsce. Pacjenci wybierają – najlepsze ich zdaniem – produkty dostępne w aptekach bez recepty. Najbardziej innowacyjnym produktom Kapituła przyznaje wyróżnienia „Debiut Roku”.
Od 2005 roku osobom i organizacjom pozarządowym, pracującym na rzecz wzmocnienia systemu polskiej opieki zdrowotnej, przyznawane są Honorowe Nagrody Zaufania Złoty OTIS. Otrzymali je m.in.: prof. Henryk Skarżyński, Fundacja Polsat, Fundacja „A kogo?”, Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych. Honorowe statuetki otrzymują także firmy za podejmowanie inicjatyw prozdrowotnych. Została wyróżniona m.in. firma RWE Polska S.A. za program „Bezpieczna energia”. Kapituła Nagrody docenia również dziennikarzy, którzy w nowoczesny sposób promują wiedzę o zdrowiu. Nagrody w kategorii „Media i Zdrowie” otrzymali: Dariusz Dewille (Telewizja Polsat), Jadwiga Kamińska (Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia), Małgorzata Wiśniewska (TVP 2), Paweł Walewski („Polityka”), Beata Prasałek („Poradnik Domowy”), Marek Nowicki (TVN), Monika Zalewska (Telewizja Polsat), Katarzyna Pinkosz („Mamo, to ja”), Artur Wolski (Polskie Radio), Dorota Romanowska („Newsweek”).

Nagroda Zaufania buduje również inicjatywy zagraniczne. Pierwszą Międzynarodową Nagrodę Zaufania Złoty OTIS otrzymało Stowarzyszenie Chirurgów Dziecięcych Ukrainy za upowszechnianie nowoczesnych metod operowania pęcherza moczowego u dzieci. W kolejnych latach Kapituła wyróżniła m.in. Stowarzyszenie Manche Sud – Pologne, prof. Aleksandra Mrochka z Białorusi, organizacje budujące służbę zdrowia w Kamerunie
– „Lekarze nadziei”, amazonki z Tbilisi, organizacje diabetyków z Ukrainy.

NAGRODA Z MISJĄ – ROZMOWA Z PAWŁEM KRUSIEM, TWÓRCĄ NAGRODY ZAUFANIA ZŁOTY OTIS

JAKA JEST GENEZA NAGRODY?
Sytuacja panująca na rynku farmaceutycznym w 2002 roku była dość specyficzna. Pod wpływem reklam gwałtownie zaczęła wzrastać sprzedaż leków bez recepty. Okazało się, że konsumenci nie potrafili odpowiedzialnie ich stosować, gdyż nie mieli dostatecznych informacji na ich temat. Do czasu powstania Nagrody Zaufania Złoty
OTIS nikt nie pytał pacjentów o ich opinie o lekach.

ZŁOTY OTIS TO NIE TYLKO PLEBISCYT, ALE TAKŻE DZIAŁANIA SPOŁECZNE…
Nagroda Zaufania stała się dla pacjentów, środowisk farmaceutów i lekarzy oraz firm farmaceutycznych wiarygodną inicjatywą społeczną. W jej ramach udało się podjąć wiele różnorodnych działań. Z inicjatywy Kapituły Nagrody Zaufania, przy ogromnym wsparciu ludzi zaangażowanych społecznie, sfinansowano m.in. zakup implantu dla pacjentki prof. Henryka Skarżyńskiego. Wsparliśmy finansowo budowę kliniki „Budzik” dla dzieci w stanie śpiączki. Wspólnie z amazonkami zbudowaliśmy Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego (przy
warszawskim Centrum Onkologii).

Kapituła jest również inicjatorem i organizatorem społecznych akcji badań profilaktycznych „Uwaga nerki!”, „Nie mam HCV!”, oraz polsko-ukraińskiej akcji „Cukrzyca. Wygrajmy razem!”. Z bezpłatnych badań skorzystało łącznie ponad 20 tys. osób.

Organizacji, które po kilku latach istnienia pozostawiają po sobie tak trwałe ślady jest bardzo niewiele…

CZEGO MOŻNA ŻYCZYĆ ORGANIZATOROM NAGRODY NA PRZYSZŁOŚĆ?
Zachowania świetnej współpracy środowiska „Złotego OTISA” – lekarzy, farmaceutów, pacjentów, diagnostów laboratoryjnych, firm farmaceutycznych i mediów. Tylko wspólnie możemy nadal zmieniać system opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. A warto.