Ze względu na obowiązujące przepisy, prosimy o jak najszybsze ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE OBECNOŚCI:
[email protected], [email protected], [email protected].
Ze względu na wielkość sali, na każdym ze spotkań dysponujemy 23 miejscami dla osób niezaszczepionych oraz 50 dla zaszczepionych.
Informacja o zaszczepieniu 2 dawkami jest dobrowolna. Przepraszamy za niedogodności.
Serdecznie zapraszamy!

 

PROGRAM

godz. 13.00 – 14.30

Wręczenie statuetek w kategoriach:

Kategoria: za dorobek życia w medycynie
Prof. Wiesław W. Jędrzejczak
Kategoria: Lekarz i Społecznik
Dr n. med. Tadeusz Borowski-Beszta
Kategoria: dorobek życia w stomatologii
Prof. Stanisław Majewski
Kategoria: za dorobek życia w farmacji
mgr Maria Głowniak
Kategoria: Debiuty naukowe
mgr Mateusz Gliwiński, mgr Wojciech, Marciniak, Filip Machaj, Jakub Rosik
Wręczenie podziękowań Sponsorom i Partnerom Gali.
Podwieczorek

godz. 15.00 – 16.30

Wręczenie statuetek w kategoriach:

Kategoria: za dorobek życia w medycynie
Prof. Ida Kinalska
Kategoria: Nagrody specjalne w medycynie
Prof. Paweł Bogdański, Prof. Mieczysław Walczak
Kategoria: Lekarz – Bohater pandemii 2020
Prof. Karolina Sieroń
Kategoria: „Wydarzenie – Bohater pandemii 2020”
Międzynarodowa Konferencja Adamed „United we Stand”
Szkolenie dla 5.000 nauczycieli Forum Przeciw Depresji – Servier Polska
Wręczenie podziękowań Sponsorom i Partnerom Gali.
Podwieczorek
prof. W.Lubiński

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński , FEBO ukończył w 1983 r. studia medyczne na Wydziale Lekarskim  PAM w Szczecinie. W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych,  w 2004 r. tytuł doktora habilitowanego, w 2010 r.  tytuł Profesora nadzwyczajnego  PUM w Szczecinie, a w 2014 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej  otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od 2011 r. do 2017 r. pełnił funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki PUM w Szczecinie. Od 2017 r. do chwili obecnej jest  Kierownikiem II Katedry i Kliniki Okulistyki PUM. Od 2012 r. do 2019 r.-był Lekarzem Naczelnym SPSK 2 PUM w Szczecinie. Od stycznia 2015 r. do chwili obecnej jest Zachodniopomorskim Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie okulistyki. Należy do wielu towarzystw naukowych m.in. Europejskiego Towarzystwa Zaćmy oraz Chirurgii Refrakcyjnej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Elektrofizjologii Klinicznej układu wzrokowego, Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Jest recenzentem prac w okulistycznych czasopismach zagranicznych i krajowych, między innymi: Ophthalmology, International Ophthalmalogy, Documenta Ophthamalogica, Klinika Oczna. Główne zainteresowania kliniczne poparte publikacjami: elektrofizjologia układu wzrokowego, neurookulistyka, chirurgia zaćmy (soczewki wysokich technologii), tylnego segmentu oraz jaskry. W 2014 r. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie medycyny.