Tomasz Stompór
Tomasz Stompór

Prof. Tomasz Stompór

Kierownik Kliniki Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

W 1992 ukończył studia na Akademii Medycznej w Krakowie i uzyskał dyplom lekarza. Specjalizował się w chorobach wewnętrznych (1996 – specjalizacja pierwszego stopnia, 1999 – specjalizacja drugiego stopnia) oraz w nefrologii (2003), hipertensjologii (2006) i transplantologii klinicznej (2010). Doktorat obronił w 1998 roku, a stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał 6 lat później (2004). W roku 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora.

Od ukończenia studiów pracował w Klinice Nefrologii Akademii Medycznej w Krakowie, przekształconej następnie w Katedrę i Klinikę Nefrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum (kolejno jako asystent, adiunkt i adiunkt z habilitacją). Od 2009 roku pracuje w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, gdzie stworzył uniwersytecką klinikę nefrologiczną, obejmując jej kierownictwo, początkowo jako profesor nadzwyczajny, a od roku 2018 – jako profesor zwyczajny. Od 2013 r. przez kolejne dwie kadencje pełni funkcję pierwszego zastępcy dziekana i prodziekana ds. nauki i rozwoju Wydziału Nauk Medycznych (przekształconego następnie w Wydział Lekarski Collegium Medicum UWM w Olsztynie). Wspólnie z Profesorem Wojciechem Rowińskim organizował ośrodek transplantacji nerek w Olsztynie.

Należy do Europejskiego Towarzystwa Dializ i Transplantacji, Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Od trzech kadencji zasiada we władzach Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (jako członek Zarządu Głównego przez dwie kolejne kadencje, a następnie jako członek Komisji Rewizyjnej). Jest członkiem Komitetu Naukowego czasopisma Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej (obecnie: Polish Archives of Internal Medicine). Jest autorem ponad 150 publikacji w czasopismach recenzowanych oraz rozdziałów w ponad 60 książkach o tematyce nefrologicznej, hipertensjologicznej, geriatrycznej, internistycznej i diabetologicznej (w tym: w kolejnych wydaniach „Interny Szczeklika” wydawnictwa Medycyna Praktyczna oraz „Wielkiej Interny” wydawnictwa Termedia). Główne zainteresowania naukowe to: kardionefrologia, niedożywienie w chorobach nerek, metody monitorowania skuteczności leczenia dializą otrzewnową, mechanizmy rozwoju zwapnień patologicznych w mocznicy.