Fot. Tomasz Adamaszek

Prof. Waldemar Wierzba: Teraz możemy więcej

Przekształcenie CSK MSWiA w Warszawie w Państwowy Instytut Medyczny MSWiA zmienia dużo, z korzyścią i dla nas, jako placówki, ale przede wszystkim dla pacjentów. Tym, co uważam za najbardziej istotne, jest przejście z formy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do formy instytutu badawczego. A to rozwija przed nami ogromne perspektywy, wysoki potencjał naukowy i organizacyjny – mówi prof. Waldemar Wierzba, dyrektor Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA, laureat Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2023 za doprowadzenie do powołania i zorganizowanie Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. CSK MSWiA w Warszawie został przekształcony w Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, a Pan 13 stycznia, piastując do tej pory stanowisko dyrektora CSK MSWiA, otrzymał z rąk ministra Mariusza Kamińskiego oficjalne powołanie na dyrektora tej placówki. Co takie przekształcenie zmienia?

Zmienia się dużo, z korzyścią i dla nas, jako placówki, ale przede wszystkim dla pacjentów. Tym, co uważam za najbardziej istotne, jest przejście z formy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do formy instytutu badawczego. A to rozwija przed nami ogromne perspektywy, wysoki potencjał naukowy i organizacyjny. Z jednej strony mamy te same prawa i obowiązki, jakie miał CSK MSWiA, ale z drugiej dopiero teraz możemy samodzielnie pozyskiwać fundusze na działalność ze źródeł zewnętrznych, np. Agencji Badań Medycznych czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedtem, jako SP ZOZ, nie mogliśmy wnioskować o środki ze źródeł zewnętrznych.

Upraszczając: poza świadczeniem usług medycznych Instytut będzie zajmował się badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi?

Można tak powiedzieć, ale od razu należy dodać, że będzie to się odbywało w powiązaniu z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Dodam jeszcze, że poza udzielaniem świadczeń zdrowotnych i prowadzeniem badań naukowych Instytut będzie też zajmować się opracowywaniem standardów postępowania medycznego na wypadek zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Pochylimy się nad problemami zdrowotnymi funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, aby ci, którzy nas chronią i ratują, byli sprawni i zdrowi.

Patrzę na zamierzenia Instytutu i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Jest tego tak dużo, że nawet gdyby nie wszystko udało się zrealizować, to macie szanse na to, żeby stać się jedną z najlepszych, najnowocześniejszych placówek medycznych na świecie. Czy mógłby Pan Profesor wymienić niektóre z planów?

Faktycznie, nasze plany są szerokie i trudno byłoby wymienić je jednym tchem. Wśród nich są takie jak budowa nowego pawilonu na ok. 300-400 łóżek z blokami operacyjnymi dla specjalizacji zabiegowych, rozwój małoinwazyjnych technik operacyjnych opartych na wspomaganiu robotycznym, rozwój medycyny nuklearnej z najnowocześniejszym skanerem PET-CT, termomodernizacja wszystkich budynków, instalacja fotowoltaiki, stacja utylizacji odpadów medycznych, remonty oddziałów dostosowujące bazę do standardów opieki na miarę XXI wieku, wymiana aparatury i urządzeń medycznych w Centrum Radioterapii. Te inwestycje są oczywiście rozpisane na kilka lat, ale wiele z nich chcemy rozpocząć już teraz i zrealizować do końca tego roku. I do tego wszystkiego oczywiście należałoby dodać plan badań naukowych, które obejmują wiele dziedzin.

Część funduszy już pozyskaliśmy.

Imponująco to wszystko wygląda. Oby tylko sił starczyło na realizację, czego życzę z całego serca.

Wystarczy. Teraz możemy więcej, a to działa motywująco.

Rozmawiała: Bożena Stasiak