Stypendium Kapituły Nagrody Zaufania 2023

Szanowni Państwo,

Po raz drugi, przekażemy wiosną 2023 Stypendium Kapituły Nagrody Zaufania.

O jego przyznaniu zadecyduje  Zespół Stypendialny w składzie: prof. Piotr Hoffman (przewodniczący), prof. Romuald Olszański ( pomysłodawca stypendium), prof. Marcin Czech, prof. Tomasz Stompór, prof. Piotr Trzonkowski.

Stypendium otrzyma jeden z Laureatów statuetek w kategorii „Debiuty Naukowe 2023”.

Zgłoszenia prac i kandydatów przyjmujemy od promotorów lub ich Uczelni, do 15 listopada 2022.

Zainteresowanych zgłoszeniami,  proszę o kontakt: [email protected]

W roku 2022, wysokość stypendium wyniosła 20.000PLN brutto. Otrzymała je dr Karolina Łuczkowska z PUM.

Bardzo prosimy o wpłaty już od dziś, chcemy uzbierać kwotę stanowiąca prawdziwą ulgę w codziennym życiu młodego naukowca.

Wręczenie Stypendium nastąpi podczas gali Dwudziestolecia Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”

Prosimy o wpłaty indywidualne od 100PLN, firmy i instytucje od 2.000PLN.

Prosimy o wpłaty do 31 marca 2023.

Wszystkim Donatorom podziękujemy podczas wręczenia stypendium na Gali (jeśli nie zastrzegą sobie anonimowości).

Dziękuję Szymonowi Chrostowskiemu, prezesowi Fundacji Wygrajmy Zdrowie, za nieocenioną pomoc organizacyjną.

Z podziękowaniem i pozdrowieniami

Paweł Kruś, przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS

Prosimy o przelewy na Stypendium w roku 2023:

Numer konta: 40 1240 6410 1111 0010 4995 0536 Bank Pekao SA

Dla: Fundacja Wygrajmy Zdrowie, ul. Piękna 28/34 lok. 53, 00-547 Warszawa,

Tytuł: Darowizna na rzecz stypendium Kapituły Nagrody Zaufania 2023.

Uwagi:

1. Istnieje możliwość wystawienia rachunku dla Darczyńcy. Proszę zaznaczyć taką potrzebę na przelewie i przesłać dane Firmy .

2. Konto będzie otwarte przez cały rok, dzięki temu możecie Państwo zdefiniować wpłaty miesięczne.