Archiwa tagu: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński

prof. W.Lubiński

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Lubiński , FEBO ukończył w 1983 r. studia medyczne na Wydziale Lekarskim  PAM w Szczecinie. W 1989 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych,  w 2004 r. tytuł doktora habilitowanego, w 2010 r.  tytuł Profesora nadzwyczajnego  PUM w Szczecinie, a w 2014 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej  otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Od 2011 r. do 2017 r. pełnił funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Okulistyki PUM w Szczecinie. Od 2017 r. do chwili obecnej jest  Kierownikiem II Katedry i Kliniki Okulistyki PUM. Od 2012 r. do 2019 r.-był Lekarzem Naczelnym SPSK 2 PUM w Szczecinie. Od stycznia 2015 r. do chwili obecnej jest Zachodniopomorskim Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie okulistyki. Należy do wielu towarzystw naukowych m.in. Europejskiego Towarzystwa Zaćmy oraz Chirurgii Refrakcyjnej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Elektrofizjologii Klinicznej układu wzrokowego, Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Jest recenzentem prac w okulistycznych czasopismach zagranicznych i krajowych, między innymi: Ophthalmology, International Ophthalmalogy, Documenta Ophthamalogica, Klinika Oczna. Główne zainteresowania kliniczne poparte publikacjami: elektrofizjologia układu wzrokowego, neurookulistyka, chirurgia zaćmy (soczewki wysokich technologii), tylnego segmentu oraz jaskry. W 2014 r. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie medycyny.